• Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Trình bày một số vấn đề về quá trình phát triển kinh tế Thái Lan, chiến lược phát triển kinh tế trong các giai đoạn từ 1982 - 2006, những chỉ số về kinh tế, những nguyên nhân của sự phát triển kinh tế, những nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế và những tồn tại của quá trình phát triển kinh tế; bài học kinh nghiệm từ sự phát triển...

   19 p husc 05/05/2015 163 1

 • Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều (Nghiên cứu trường hợp ở hai xã Hướng Hiệp và Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

  Phân công lao động theo giới trong cộng đồng dân tộc Bru - Vân Kiều (Nghiên cứu trường hợp ở hai xã Hướng Hiệp và Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

  Phân tích thực trạng phân công lao động theo giới của cộng đồng Bru - Vân Kiều trong sản xuất, tái sản xuất và công việc cộng đồng. Xem xét sự tác động của một số yếu tố kinh tế và văn hoá đến sự phân công lao động theo giới trong cộng đồng Bru - Vân Kiều. Xác định vị thế xã hội của phụ nữ và nam giới trong gia đình và trong cộng...

   19 p husc 11/05/2015 162 4

 • Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Mô tả ngắn về lí thuyết tâm lí các chiều sâu và tập trung vào cách hiểu, cách nhận diện cổ mẫu, những đặc trưng của nó, và tìm hiểu cội nguồn văn hóa truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng, từ những biểu trưng nghệ thuật đến không gian sống trải của chính những chủ thể sáng tạo: các nhà nho. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   18 p husc 07/06/2017 153 2

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hoạt chất sinh học dùng làm dược liệu bằng nuôi cấy tế bào thực vật, góp phần vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   7 p husc 07/06/2017 148 1

 • Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Nghiên cứu bối cảnh lịch sử, sự ra đời của phố cảng Thuận Quảng về mặt tự nhiên - xã hội - lịch sử dưới thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn; Phố cảng Hội An, quá trình hình thành, hoạt động kinh tế thương nghiệp ở Hội An và sự suy thoái của Hội an do tác động của thương nghiệp; Cửa Kẻ thử và phố cảng Nước mặn của phủ Quy Nhơn trong...

   9 p husc 05/05/2015 147 4

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Cấu trúc trần thuật của dạng truyện kể dân gian có sử dụng biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/06/2017 147 2

 • Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Làm rõ được cơ chế phản ứng Bingel − Hirsch giữa ion âm dimethyl bromomalonate và fullerene (C60). Trong bốn đường phản ứng thì đường phản ứng đi qua trạng thái chuyển tiếp TS(6,6)-1 để hình thành sản phẩm ở vị trí liên kết (6,6) là thuận lợi về mặt nhiệt động, điều này cũng phù hợp với kết quả thực nghiệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   9 p husc 07/06/2017 143 2

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm

  Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mới, cấu trúc nano ứng dụng trong quang hóa xúc tác phân hủy thuốc nhuộm

  Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Tổng hợp thành công một số hệ vật liệu nano composit trên cơ sở oxit kim loại có từ tính/graphen oxit; nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác của các hệ vật liệu tổng hợp được trên thuốc nhuộm hoạt tính và ứng dụng làm xúc tác quang hóa mới, hiệu quả cao, có khả năng thu hồi và tái sử dụng trong phản ứng phân...

   155 p husc 24/06/2016 140 3

 • Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Nghiên cứu bước đầu khai phá miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn và quá trình mở đất trấn Hà Tiên và dinh Long Hồ dưới thời Chúa Nguyễn; Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   17 p husc 05/05/2015 137 3

 • Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tổng quan tình hình nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam, và sự ảnh hưởng phân tâm học trong tiểu thuyết Việt Nam về Phương thức biểu hiện của tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 24/02/2017 137 2

 • Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 07/06/2017 133 2

 • Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Thi pháp thơ Lý Bạch một số phương diện chủ yếu

  Nghiên cứu một số phương diện chủ yếu trong hệ thống thi pháp thơ Lý Bạch. Khẳng định nét chung - cái riêng của Lý Bạch trong quan niệm thơ ca, quan niệm về con người...; thời gian nghệ thuật - không gian nghệ thuật, phương thức xây dựng hình tượng, tư duy thể loại và ngôn ngữ trong thơ Lý Bạch. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   16 p husc 11/05/2015 131 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số