• Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định thức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa định thức và ví dụ, tính chất của định thức, khai triển Laplace.

   53 p husc 30/01/2019 6 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

   30 p husc 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về không gian véctơ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Toạ độ của véctơ, không gian con, tổng và giao của hai không gian con.

   34 p husc 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về không gian Euclid. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tích vô hướng của hai véctơ - Các khái niệm liên quan, bù vuông góc của không gian con, quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt, hình chiếu vuông góc, khoảng cách đến không gian con.

   37 p husc 30/01/2019 5 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa và ví dụ, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở, ma trận chuyển cở sở, đồng dạng.

   45 p husc 30/01/2019 6 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trị riêng, véctơ riêng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính; chéo hóa ánh xạ tuyến tính.

   63 p husc 30/01/2019 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dạng toàn phương. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, phân loại dạng toàn phương, sử dụng vẽ đường cong bậc hai, mặt cong bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p husc 30/01/2019 2 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê là gì, một số khái niệm dùng trong thống kê, khái quát quá trình nghiên cứu thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p husc 30/11/2018 11 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, một số cách chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p husc 30/11/2018 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 3 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng tần số, tóm lược và trình bày biểu đồ và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p husc 30/11/2018 7 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 4 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 4 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng đo lường mức độ tập trung của tập dữ liệu, các đại lượng mô tả sự phân bố của tập dữ liệu đo lường độ phân tán của dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham...

   97 p husc 30/11/2018 10 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức về: Xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số phân phối lý thuyết quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p husc 30/11/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số