• Ebook Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann: Phần 1

  Ebook Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann" trình bày các nội dung: Kỳ vọng có điều kiện và martingale, sự hội tụ hầu đều trong đại số von Neumann. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p husc 08/05/2018 17 0

 • Ebook Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann: Phần 2

  Ebook Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann", phần 2 giới thiệu các nội dung: Sự hội tụ của kỳ vọng có điều kiện và martingale trong đại số von Neumann. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p husc 08/05/2018 19 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 5 Cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, cây khung ngắn nhất, cây có gốc, phép duyệt cây,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   69 p husc 07/05/2018 13 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 6 Các bài toán về đường đi" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm đường đi ngắn nhất, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p husc 07/05/2018 16 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 4: Đại cương về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 07/05/2018 18 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 2: Phương pháp đếm dùng hàm sinh" trình bày định nghĩa hàm sinh, hệ số hàm sinh, phân hoạch, hàm sinh mũ, phương pháp tổng, bài toán đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p husc 07/05/2018 11 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 3: Một số kỹ thuật đếm khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng sơ đồ ven, nguyên lý bù trừ, đa thức quân xe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p husc 07/05/2018 15 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 1: Tổ hợp cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý đếm cơ bản, tổ hợp, tổ hợp lặp, khai triển lũy thừa của đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p husc 07/05/2018 15 0

 • Giáo trình Phương pháp tính (computational mathematics): Phần 1

  Giáo trình Phương pháp tính (computational mathematics): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Phương pháp tính (computational mathematics)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Số xấp xỉ và sai số, tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt, giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính, đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p husc 28/02/2018 28 1

 • Giáo trình Phương pháp tính (computational mathematics): Phần 2

  Giáo trình Phương pháp tính (computational mathematics): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phương pháp tính (computational mathematics)", phần 2 cung cấp cho người học các nội dung: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, giải gần đúng phương trình vi phân thường, giải bài tán biên cho phương trình vi phân thường, giải phương trình đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p husc 28/02/2018 35 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 2 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, các phương pháp chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p husc 28/02/2018 31 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - Ngô Thị Thanh Nga

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" giới thiệu tới người học các kiến thức: Thống kê là gì, các phương pháp nghiên cứu thống kê, thống kê ứng dụng trong nghiên cứu xã hội, một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p husc 28/02/2018 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số