• Ebook Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học - Ngành GD tiểu học (Phần Toán cao cấp)

  Ebook Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học - Ngành GD tiểu học (Phần Toán cao cấp)

  Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở đề cương ôn thi tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đã được Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế ban hành. Tài liệu bao gồm 4 chương, mỗi chương đều được trình bày theo hai mục: Tóm tắt lí thuyết (theo yêu cầu của đề cương ôn tập) và câu hỏi, bài tập kèm theo hướng dẫn cách...

   89 p husc 31/05/2021 3 0

 • Ebook Đại số tuyến tính - TS. Nguyễn Duy Thuận (Chủ biên)

  Ebook Đại số tuyến tính - TS. Nguyễn Duy Thuận (Chủ biên)

  Nội dung của ebook bao gồm các nội dung: định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức; nghiên cứu không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy - ánh xạ tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính; nghiên cứu ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; nghiên cứu dạng song tuyến tính và dạng...

   385 p husc 26/04/2021 22 0

 • Bài giảng Phương pháp tính 1: Phương trình và hàm số - Vũ Đỗ Huy Cường

  Bài giảng Phương pháp tính 1: Phương trình và hàm số - Vũ Đỗ Huy Cường

  Bài giảng "Phương pháp tính 1: Phương trình và hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Sai số trong tính toán, giải gần đúng phương trình, giải hệ phương trình, xấp xỉ và nội suy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p husc 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng Phương pháp tính 2: Vi phân và tích phân - Vũ Đỗ Huy Cường

  Bài giảng Phương pháp tính 2: Vi phân và tích phân - Vũ Đỗ Huy Cường

  Bài giảng "Phương pháp tính 2: Vi phân và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân hình thang, tích phân Simpson, tích phân Newton-Cotes, tích phân Gauss, phương pháp lặp, phương pháp Euler,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p husc 30/03/2021 12 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng "Phương pháp tính: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, hệ phương trình tương đương, phương pháp Gauss-Jordan, phương pháp nhân tử LU, những phương pháp lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p husc 30/03/2021 11 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng "Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng của đạo hàm, tính gần đúng của tích phân xác định, công thức hình thang, công thức hình thang mở rộng,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p husc 30/03/2021 10 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng "Phương pháp tính: Nội suy và xấp xỉ hàm" trình bày các nội dung: Đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc ba, bài toán xấp xỉ hàm thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p husc 30/03/2021 11 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   30 p husc 30/03/2021 11 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến do Nguyễn Thị Cẩm Vân biên soạn giới thiệu tới người đọc các vấn đề về phương trình phi tuyến, khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   203 p husc 30/03/2021 10 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số cung cấp cho người đọc các khái niệm cơ bản, biểu diễn số thập phân, công thức tổng quát của sai số, sai số của tích. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p husc 30/03/2021 12 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số - Nguyễn Thị Cẩm Vân

  Bài giảng Phương pháp tính: Số gần đúng và sai số trình bày những khái niệm cơ bản về số gần đúng và sai số, chữ số có nghĩa, biểu diễn số thập phân, cách viết số gần đúng, xác định sai số của hàm số biết sai số của các đối số,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p husc 30/03/2021 11 0

 • Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến - Đậu Thế Phiệt

  Bài giảng "Phương pháp tính: Phương trình phi tuyến" giới thiệu tới người đọc các vấn đề về phương trình phi tuyến, khoảng cách ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp Newton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   155 p husc 30/03/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số