• Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát do Nguyễn Thanh Bình biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, ôtômát, Ôtômát hữu hạn, văn phạm và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống, máy turing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p husc 30/10/2018 5 0

 • Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa...

   34 p husc 30/10/2018 9 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Nội dung bài 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giới thiệu chung các hệ thống số và sai số", cụ thể như: Sự cần thiết của môn học, khái niệm phương pháp số, các hệ thống số, số học số thực động, tổn thât đáng kể và sự lan truyền sai số,...

   29 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Nghiệm của các phương trình phi tuyến". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giải phương trình f(x) = 0, các phương pháp lặp, phép lặp điểm cố định, sự hội tụ của phương pháp newton,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 3 trình bày về "Ma trận và hệ phương trình tuyến tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính, hệ dạng tam giác trên và cách giải, một số định lí về nghiệm, lời giải bằng số của hệ phương trình tuyến tính ax = b,...

   44 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5, trình bày các nội dung sau: Phép thế giải tích, sai số L(f) – L(p), đạo hàm tại các điểm phân biệt, một số quy tắc cơ bản, các quy tắc tổng hợp, quy tắc làm tăng độ chính xác,...

   25 p husc 30/10/2018 9 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 do ThS. Nguyễn Thị Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phương trình vi phân (phương trình vi phân) cấp n, nghiệm của phương trình vi phân cấp n, nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp n,...

   27 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự duy nhất của đa thức nội suy, đa thức nội suy newton với mốc cách đều, đa thức nội suy newton, các đa thức ghép trơn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p husc 30/10/2018 5 0

 • Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

  Bài giảng Công thức Stokes tổng quát

  Bài giảng Công thức Stokes cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về dạng vi phân trong không gian Euclid, dạng vi phân và tích phân trên đa tạp. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu đến người học các ứng dụng có liên quan đến môn học: Ứng dụng trong Giải tích, định lý điểm bất động Brouwer, dạng khớp và dạng đóng. Mời các bạn...

   56 p husc 30/10/2018 4 0

 • Bài giảng Tích phân bội và giải tích vectơ

  Bài giảng Tích phân bội và giải tích vectơ

  Tập bài giảng này về tích phân Riemann của hàm nhiều biến và Giải tích vectơ dành cho sinh viên ngành toán ở trường Đại học. Nội dung bài giảng tương ứng với những phần cuối trong các giáo trình vi tích phân phổ biến hiện nay như của J..Stewart [Ste12], có chú ý tới đặc thù là cho sinh viên ngành toán, có yêu cầu cao hơn về tính chính xác và hàm...

   113 p husc 30/10/2018 4 0

 • Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế) gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu: Tập hợp - ánh xạ - số phức, hàm một biến số, tích phân, đại số tuyến tính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   137 p husc 28/09/2018 13 0

 • Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế) gồm nội dung các chương: Chương 5 - Hình học giải tích, chương 6 - Phép tính vi phân hàm nhiều biến, chương 7 - Tích phân bội 2, chương 8 - Tích phân đường, chương 9 - Phương trình vi phân, chương 10 - Lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   98 p husc 28/09/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số