• Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 5 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về kỹ thuật đếm cao cấp; hệ thức truy hồi; mô hình hóa bằng các hệ thức truy hồi; giải các hệ thức truy hồi; nguyên lý bù trừ và dạng khác của nguyên lí bù trừ; hệ thức truy hồi tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 6 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về đồ thị; các định nghĩa; các thuật ngữ về đồ thị; biểu diễn đồ thị; các mô hình đồ thị; tính liên thông; đường đi Euler và đường đi Hamilton; bài toán đường đi ngắn nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   72 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về cây; các định nghĩa và tính chất; các ứng dụng của cây; cây tìm kiếm nhị phân; cây quyết định; cây khung; cây khung nhỏ nhất; các mã tiền tố; các phương pháp duyệt cây;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p husc 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về quan hệ; khái niệm quan hệ và các tính chất; quan hệ n-ngôi và những ứng dụng; các phép toán trên quan hệ n-ngôi; biểu diễn các quan hệ; bao đóng của các quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 6 0

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 4): Phần 1

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 4): Phần 1

  Cuốn sách "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp" hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập có trong đề thi và đề kiểm tra và được rất nhiều sinh viên tin dùng trong việc ôn thi Toán cao cấp. Nội dung của tập tập 4 là phần tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập và lời giải về đại số tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   71 p husc 30/11/2021 22 1

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 4): Phần 2

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 4): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 4)" là phần lời giải cho các bài tập và đề thi ở các phần trước. Đây là phần có thể giúp các bạn có thể tự ôn tập, kiểm tra và đánh giá kiến thức của mình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   157 p husc 30/11/2021 24 1

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 3): Phần 1

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 3): Phần 1

  Cuốn sách "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp" hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập có trong đề thi và đề kiểm tra và được rất nhiều sinh viên tin dùng trong việc ôn thi Toán cao cấp. Nội dung tập 2 tóm tắt lý thuyết phần giải tích với các phương trình vi phân và chuỗi. Sách gồm có 3 phần, phần tóm tắt lý thuyết, phần đề bài và phần bài...

   52 p husc 30/11/2021 14 1

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 3): Phần 2

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 3): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (Tập 3)" là phần lời giải cho các bài tập và đề thi ở phần 1. Đây là phần có thể giúp các bạn có thể tự ôn tập, kiểm tra và đánh giá kiến thức của mình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   158 p husc 30/11/2021 12 1

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 2): Phần 1

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp" hệ thống toàn bộ kiến thức và các dạng bài tập có trong đề thi và đề kiểm tra và được rất nhiều sinh viên tin dùng trong việc ôn thi Toán cao cấp. Nội dung tập 2 gồm các phần tích phân phụ thuộc hàm, tích phân kép, bội ba, đường, mặt lý thuyết trường và hình học vi phân. Sách được chia thành 2 phần,...

   55 p husc 30/11/2021 16 1

 • Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 2): Phần 2

  Ebook Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 2): Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Giúp ôn tập môn Toán cao cấp (tập 2)" là phần lời giải cho các bài tập và đề thi ở phần 1. Đây là phần có thể giúp các bạn có thể tự ôn tập, kiểm tra và đánh giá kiến thức của mình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   185 p husc 30/11/2021 13 1

 • Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính của TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên) gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương, trình bày các nội dung: Định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức; không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy - ánh xạ tuyến tính; hệ phương trình tuyến tính. Mời các...

   181 p husc 30/11/2021 23 1

 • Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Giáo trình Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm 3 chương, trình bày những nội dung sau: Ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến hình học, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng; một số bài...

   204 p husc 30/11/2021 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số