• Ebook Bùn lầy nước đọng: Phần 1

  Ebook Bùn lầy nước đọng: Phần 1

  Bùn lầy nước đọng là một trong những tác phẩm của Hoàng Đạo trong Tự lực văn đoàn. Tháng chín năm 1938, Hoàng Đạo cho xuất bản cuốn Bùn lầy nước đọng, vừa bày bán thì bị chính quyền thuộc địa Pháp ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành. Đây là một tiểu luận chính trị nhằm mổ xẻ phân tích thảm trạng của nông thôn Việt Nam. Mời các bạn cùng...

   46 p husc 27/03/2017 56 1

 • Ebook Bùn lầy nước đọng: Phần 2

  Ebook Bùn lầy nước đọng: Phần 2

  Giá trị văn chương của Hoàng Đạo không có nhiều trong tiểu thuyết, mà ở những bài viết thuộc thể chính luận và phóng sự của tác giả. Trong cuốn sách này, tác giả đề cập tới thực trạng nông dân Việt Nam trên ba phương diện: Phương diện hành chính và chính trị, phương diện kinh tế, phương diện tinh thần. Cùng tiếp tục tham khảo phần 2 của...

   74 p husc 27/03/2017 46 1

 • Ebook Đường về nô lệ: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Đường về nô lệ: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook "Đường về nô lệ" là cuốn sách được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940-1943, bàn về "mối nguy hiểm của các chế độ chuyên chế khi nhà nước kiểm soát mọi hoạt động kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung. Sau đây mời các bạn cùng đọc ebook "Đường về nô lệ: Phần 2".

   246 p husc 24/02/2017 50 1

 • Ebook Đường về nô lệ: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Đường về nô lệ: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook "Đường về nô lệ" là cuốn sách được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940-1943, bàn về "mối nguy hiểm của các chế độ chuyên chế khi nhà nước kiểm soát mọi hoạt động kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung. Sau đây mời các bạn cùng đọc ebook "Đường về nô lệ: Phần 1".

   206 p husc 24/02/2017 42 1

 • Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 1 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 1 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Phần 1 của cuốn sách "Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự" trình bày các nội dung của 8 chương đầu gồm: Về trạng thái tự nhiên, về trạng thái chiến tranh, về tình trạng nô lệ, về sở hữu, về quyền lực gia trưởng, về xã hội chính trị và xã hội dân sự, về sự khởi đầu của xã hội chính trị. Mời các bạn...

   167 p husc 24/02/2017 46 1

 • Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 2 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 2 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự", phần 2 trình bày các nội dung: Về mục đích của xã hội chính trị và của chính quyền, về các hình thức của cộng đồng quốc gia, về phạm vi của cơ quan quyền lực lập pháp, về cơ quan lập pháp hành pháp và quyền liên hiệp của cộng đồng...

   140 p husc 24/02/2017 48 1

 • Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Trung

  Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Trung

  Chế độ thực dân đã cáo chung ở Việt Nam tất cả các thuộc địa trên thế giới. Ngày nay, nhìn lại một đất nước bị ngoại bang thống trị, chúng ta có thể rút ra được một bài học lịch sử về những chế độ chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại...

   145 p husc 24/02/2017 41 3

 • Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Trung

  Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Trung

  Thực dân là một hành động xâm lăng và duy trì sự xâm lăng bằng bạo lực nhằm khai thác và chiếm đoạt những tài nguyên của các nước bị thuộc địa. Đó là một hình thức người bóc lột người, người đè nén người. Cho nên, chế độ thực dân là một chế độ vô nhân đạo, phi chính nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuồn sách 'Chủ nghĩa...

   158 p husc 24/02/2017 44 3

 • Ebook Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: phát biểu chào mừng; hiến pháp nước cộng hòa xhcn việt nam năm 2013 và vấn đề hoàn thiện dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở ở Việt Nam, dân chủ trực tiếp trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam, bàn về các hình thức dân chủ và việc mở rộng dân chủ ở Việt Nam,... mời các bạn tham khảo.

   171 p husc 24/02/2017 34 2

 • Ebook Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các bài phát biểu: trưng cầu ý dân và quy định về trưng cầu ý dân ở một số nước trên thế giới; phát huy vai trò của hương ước trong tổ chức và thực hiện dân chủ cơ sở, kết hợp dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong xây dựng nền dân chủ xhcn ở nước ta,... Mời các bạn tham khảo.

   164 p husc 24/02/2017 26 1

 • Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan" do TS. Lê Thị Thanh Hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở Malaysia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p husc 24/02/2017 29 1

 • Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 2

  Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Xã hội dân sự ở Thái Lan, xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan - Những so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p husc 24/02/2017 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số