• Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Tài liệu Giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về cải cách tư pháp, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   376 p husc 31/12/2019 32 0

 • Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Tài liệu Giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp dân sự, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tố tụng kinh tế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa hành chính trong bối cảnh cải...

   152 p husc 31/12/2019 38 0

 • Quan niệm của Nguyễn Huy Tưởng về lịch sử

  Quan niệm của Nguyễn Huy Tưởng về lịch sử

  Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là một trong những nhà văn lớn của dân tộc, được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt I, năm 1996). Ông là một cây bút tài hoa chuyên viết về đề tài lịch sử với cảm hứng sử thi anh hùng, quyện hòa trong chất men say trữ tình. Có được sự thành công đó là nhờ tài năng nghệ thuật, tấm lòng yêu...

   10 p husc 31/12/2019 33 0

 • Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của dân tộc

  Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của dân tộc

  Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của dân tộc và nhân loại. Di chúc không những phản ánh khí phách hào hùng của dân tộc suốt lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, thể hiện tư tưởng nhân văn, niềm tin sâu sắc và tình cảm cao đẹp của Người dành cho Đảng, cho nhân dân và nhân loại tiến bộ, mà còn là chiến lược...

   8 p husc 31/12/2019 36 0

 • Dân chủ và thực hiện dân chủ trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Dân chủ và thực hiện dân chủ trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài viết phân tích về nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại, yếu tố dân chủ trong lịch sử Việt Nam, tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ, tư tưởng của Đảng Cộng sản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong việc thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay.

   12 p husc 31/12/2019 33 0

 • Nét đặc sắc trong tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh

  Nét đặc sắc trong tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh

  Lịch sử Việt Nam đã ghi danh Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc và thế giới công nhận là Nhà văn hóa của nhân loại, có tầm ảnh hưởng to lớn trong thế kỷ XX, nhưng Người vẫn chỉ giản dị nhận mình là một người yêu nước.

   7 p husc 31/12/2019 29 0

 • Không chỉ đơn thuần là di chúc

  Không chỉ đơn thuần là di chúc

  Bản Di chúc được công bố chính thức năm 1969 chủ yếu dựa theo bản Bác viết năm 1965, trong đó có một số đoạn được bổ sung hoặc thay thế bằng những đoạn tương ứng Bác viết năm 1968 và năm 1969. Xét về tiến trình thời gian của văn bản như thế là phù hợp. Bác Hồ đi xa đã để lại bản Di chúc như một Di sản lịch sử vô giá, mỗi lần đọc...

   8 p husc 31/12/2019 21 0

 • Quan điểm của V.I. Lênin về trí thức và vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Quan điểm của V.I. Lênin về trí thức và vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

  Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ quan điểm của V.I.Lênin về trí thức và quá trình nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò và chủ trương xây dựng đội ngũ trí thức từ đổi mới đến nay. Từ đó khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào...

   9 p husc 31/12/2019 36 0

 • Từ góc độ quyền lực nhà nước - bàn về dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Từ góc độ quyền lực nhà nước - bàn về dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đối với Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, đang hội nhập không ngừng vào thế giới - thì việc cần phải làm rõ cội nguồn của mối quan hệ dân chủ - nhà nước là điều hết sức cần thiết. Để giải được bài toán trên, thì trước hết phải trở về với lịch sử của vấn đề dân chủ, thấm nhuần lý luận về dân chủ, đặc biệt là quan...

   6 p husc 31/12/2019 31 0

 • Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong di chúc của người

  Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong di chúc của người

  Di chúc của Hồ Chí Minh là "Quốc Bảo" của đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh kết tinh ngời sáng trong di chúc lịch sử. Bài viết trình bày một số suy nghĩ về vấn đề này.

   8 p husc 31/12/2019 25 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  Truyền thống của một dân tộc không được hình thành từ hư vô. Nó là kết quả sinh thành lâu dài bởi điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội mà dân tộc đó đã trải qua. Truyền thống dân tộc thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của nhân dân lao động từ bao đời nay. Có thể coi, nó là tổng hợp các tư tưởng, tình cảm, phong tục, tập quán, thói...

   8 p husc 31/12/2019 36 0

 • Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

  Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

  Bài viết Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh trình bày những quan điểm của Người về công tác xây dựng Đảng chính là ngọn đuốc sáng soi đường để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đạt tầm cao về đạo đức, trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử,... Mời...

   5 p husc 31/12/2019 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số