• Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 1

  Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 1

  Tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học với kết cấu nội dung gồm 4 chương, phần 1 được chia sẻ dưới đây trình bày nội dung 2 chương đầu: Tổng quan nghiên cứu đề tài, bối cảnh hình thành quan điểm và cơ sở lý luận về sai lệch xã hội; quan điểm sai lệch xã hội trong tác phẩm phân công lao động trong xã hội (1893) và...

   92 p husc 30/11/2019 8 0

 • Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 2

  Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Emile Durkheim và những sai lệch xã hội trong xã hội học tiếp tục gửi tới bạn đọc những nội dung như sau: Chương 3 - Những biến đổi trong quan điểm và đóng góp của E. Durkheim về sai lệch xã hội; chương 4 - Một số nghiên cứu ứng dụng quan điểm của E. Durkheim trong thực tiễn xã hội Việt Nam. Mời các bạn...

   90 p husc 30/11/2019 6 0

 • Xã hội học văn hóa: Phần 1

  Xã hội học văn hóa: Phần 1

  Văn hóa trong xã hội học được chia thành 10 chương với 7 chủ đề nội dung, riêng phần 1 của tài liệu gồm 5 chương đầu ứng với 4 nội dung chính: Nội dung thứ nhất (đồng thời là chương I): Trình bày một số vấn đề có ý nghĩa bản thể luận của văn hoá nhằm chuẩn bị cho việc tìm hiểu văn hoá từ góc nhìn Xã hội học. Nội dung thứ 2 (gồm các...

   165 p husc 30/11/2019 5 0

 • Xã hội học văn hóa: Phần 2

  Xã hội học văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Văn hóa trong xã hội học trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Nội dung thứ 5 (các chương VII và VIII): Tập trung thảo luận về tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hoá cũng như mối liên hệ liên văn hoá và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hoá. Nội dung thứ...

   141 p husc 30/11/2019 5 0

 • Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình: Phần 1 trình bày các nội dung về con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách, sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, gia đình Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc...

   108 p husc 30/11/2019 5 0

 • Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong sự đổi mới của đất nước hiện nay, sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. Sự hỗ trợ của nhà...

   184 p husc 30/11/2019 4 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Nội dung Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học, các khái niệm cơ bản của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 30/11/2019 3 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2 giới thiệu đến các bạn nội dung về: Xã hội hóa, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp...

   150 p husc 30/11/2019 3 0

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 1

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 1

  Xã hội học nhận thức và khảo luận về sự kiến tạo xã hội thực tại được viết bởi hai tác giả P.Berger và T.Luckmann, phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm các nội dung như: một lý thuyết về xã hội theo lối tiếp cận hiện tượng học của P.Berger và T.Luckmann; những điểm độc đáo của công trình; những đặc trưng của thực tại đời sống...

   111 p husc 30/11/2019 3 0

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 2

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học nhận thức và khảo luận về sự kiến tạo xã hội thực tại sẽ tiếp tục với các nội dung về: những nền tảng của sự nhận thức trong đời sống thường nhật; xã hội xét như là thực tại khách quan; cách tổ chức xã hội nhằm bảo tồn vũ trụ, nội tâm hóa thực tại; nội tâm hóa và cấu trúc xã...

   224 p husc 30/11/2019 4 0

 • Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê Đê

  Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê Đê

  Bài viết tìm hiểu cách thức các gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện việc xã hội hóa vai trò giới cho trẻ em trong gia đình. Đồng thời, phân tích phương pháp xã hội hóa vai trò giới trong gia đình DTTS, qua lựa chọn 2 dân tộc là Ê Đê (với đặc trưng chế độ mẫu hệ) và Cờ Lao (với đặc trưng chế độ phụ hệ), nhằm tìm hiểu sự khác biệt...

   5 p husc 30/11/2019 3 0

 • Hỗ trợ việc làm cho người Khmer đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương

  Hỗ trợ việc làm cho người Khmer đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương

  Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc làm của lao động Khmer ở Bình Dương chủ yếu là những công việc giản đơn khi đa phần không được đào tạo nghề và có trình độ học vấn còn hạn chế. Để có được việc làm, có thu nhập, họ thường dựa vào mối quan hệ thân tộc và đồng hương. Chính vì thế, trong các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người...

   5 p husc 30/11/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số