• Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 1

  Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 1

  Cuốn sách "Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học" mang đến cho bạn đọc các vấn đề về: Giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xã hội học tập; các kỹ năng tự học; tự học ở các lứa tuổi. Sách gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, nội dung phần 1 sẽ bao gồm các nội dung chính như: Cơ sở lý luận chung...

   225 p husc 31/08/2019 12 0

 • Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 2

  Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 2

  Ebook Xã hội học tập - Học tập suốt đời và các kỹ năng tự học: Phần 2 trình bày những nội dung chính như: Ghi nhớ và vận dụng kiến thức, tìm hiểu cơ sở tư duy các môn học để tự học đạt hiệu quả cao, các cơ sở đào tạo cần có các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tự học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   193 p husc 31/08/2019 8 0

 • Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về một số khái niệm cơ bản và cách tiếp cận nghiên cứu xã hội và giáo dục, nền văn minh và sự phát triển của các quan điểm giáo dục phương Đông và phương Tây, quá trình phát triển và các đặc trưng của giáo dục trong lịch sử xã hội loài người. Mời các bạn cùng...

   66 p husc 31/07/2019 17 0

 • Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 2

  Giáo trình Sự phát triển các quan điểm giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Sự phát triển các quan điểm giáo dục" tiếp tục trình bày sự phát triển của các quan điểm giáo dục ở Việt Nam thời cận đại và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, các quan điểm giáo dục trong xã hội hiện đại và nhà trường tương lai, sáu kịch bản của OECD, kinh tế tri thức và các quan điểm phát triển giáo...

   95 p husc 31/07/2019 14 0

 • Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam là một tập sách tuyển chọn giới thiệu một số bài báo cáo khoa học trong các cuộc Hội thảo về các vấn đề mang tên " Xã hội học tập". Phần 1 của cuốn sách gồm các bài báo sau: Khái niệm và các điều kiện cơ bản xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở nước ta, một cuộc cách...

   158 p husc 31/07/2019 10 0

 • Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Tiến tới một xã hội học tập ở Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung của các bài báo cáo khoa học như: Khái niệm, mục đích và điều kiện hình thành xã hội học tập ở Việt Nam, xã hội học tập: năng động và thích ứng cao, những điều kiện xây dựng xã hội học tập, một số vấn đề về xây dựng xã hội học tập, hội nhập...

   170 p husc 31/07/2019 11 0

 • Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình

  Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình

  Bài viết sử dụng số liệu khảo sát trong nghiên cứu “Giới và tiền chuyển về của lao động di cư”. Nghiên cứu này là một phần của Chương trình chung về Bình đẳng giới, được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp thực hiện, với tài trợ của Quỹ. Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Tây Ban Nha. Tổng cục Thống kê...

   9 p husc 31/07/2019 11 0

 • Về tiêu chí xác định tộc người ở một số nước trên thế giới

  Về tiêu chí xác định tộc người ở một số nước trên thế giới

  Bài viết phân tích những cách nhìn và ý kiến khác nhau về dân tộc, thành phần dân tộc, chủ yếu ở thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI của các nhà khoa học ở một số nước trên thế giới. Qua đó, cung cấp cái nhìn biện chứng trong việc đưa ra tiêu chí xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam, giai đoạn hiện nay.

   7 p husc 31/07/2019 13 0

 • Vấn đề nghèo đối với các dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ văn hóa tộc người

  Vấn đề nghèo đối với các dân tộc thiểu số nhìn từ góc độ văn hóa tộc người

  Nội dung bài viết trình bày ở nước ta, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS chính là yếu tố cơ bản để thực hiện quan điểm và nguyên tắc về bình đẳng, đoàn kết các dân tộc. Có thể khẳng định giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn, luôn được Đảng, Nhà nước ta ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế...

   5 p husc 31/07/2019 15 0

 • Vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những mối đe dọa an ninh phi truyền thống

  Vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những mối đe dọa an ninh phi truyền thống

  Hai vấn đề nổi bật được các diễn đàn chính trị xã hội trong và ngoài nước đề cập khá nhiều trong những năm gần đây đó chính là: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) và An ninh phi truyền thống.

   6 p husc 31/07/2019 9 0

 • Bạo lực tinh thần từ mặt trái của mạng xã hội

  Bạo lực tinh thần từ mặt trái của mạng xã hội

  Bài viết này bàn về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân của bạo lực tinh thần nhìn từ mặt trái của các trang mạng xã hội, từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế tình trạng đó, góp một tiếng nói vào việc giảm thiểu vấn nạn bạo lực học đường hiện nay.

   7 p husc 31/07/2019 14 0

 • Bản chất hòa bình của Phật giáo trong nền ngoại giao Việt Nam xưa và nay

  Bản chất hòa bình của Phật giáo trong nền ngoại giao Việt Nam xưa và nay

  Bài viết trình bày việc lựa chọn giá trị cơ bản nhất của đạo đức Phật giáo là tinh thần Hòa bình để tham chiếu với văn hóa ngoại giao Việt Nam từ xưa đến nay nhằm tìm ra những điểm chung cơ bản, giúp chúng ta thấy rõ được sự phóng chiếu, thẩm thấu sâu rộng của giá trị đạo đức Phật giáo trên mọi phương diện của đời sống xã hội...

   10 p husc 31/07/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số