• Giáo trình xã hội học giới: Phần 1 - Mai Huy Bích

  Giáo trình xã hội học giới: Phần 1 - Mai Huy Bích

  Giáo trình xã hội học giới sẽ tập trung xem xét 2 khía cạnh của quan hệ giới: sư khác biệt giới và bất bình đẳng. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người đọc nội dung 3 chương đầu: Định nghĩa giới, Bản sắc giới và Khác biệt giới. Khác với các giáo trình xã hội học về giới khác, cuốn sách này dành riêng một chương bàn về khác biệt...

   84 p husc 31/07/2018 12 1

 • Giáo trình xã hội học giới: Phần 2 - Mai Huy Bích

  Giáo trình xã hội học giới: Phần 2 - Mai Huy Bích

  Khác với nhiều cuốn giáo trình về giới ở Việt Nam vốn chỉ đề cập bất bình đẳng, Giáo trình xã hội học giới của tác giả Mai Huy Bích xem xét không riêng bất bình dẳng mà còn khác biệt về giới. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các nội dung sau: Phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới; Giới trong nhãn quan xã hội học. Mời...

   85 p husc 31/07/2018 9 1

 • Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ

  Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ

  Bài viết giới thiệu về tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ, một dạng của thờ cúng tổ tiên đã được những lưu dân từ miền Bắc, Trung mang vào miền Nam trong quá trình khai hoang mở cõi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p husc 31/01/2018 35 1

 • “Sôt” và nghi thức “Chong đai” trong đời sống người Khmer Nam bộ

  “Sôt” và nghi thức “Chong đai” trong đời sống người Khmer Nam bộ

  Hình ảnh “sôt” không chỉ xuất hiện trong tục “chong-đai” mà còn phổ biến ở các sinh hoạt thường ngày và các lễ tục khác - được xem là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Bài viết trình bày các biểu hiện cũng như ý nghĩa của “sôt” và tục “chong đai” trong đời sống của người Khmer Nam Bộ.

   6 p husc 31/01/2018 33 1

 • Giao tiếp liên văn hóa Việt - Anh dưới góc nhìn nhân học giao tiếp

  Giao tiếp liên văn hóa Việt - Anh dưới góc nhìn nhân học giao tiếp

  Bài viết giới thiệu khía cạnh của liên văn hóa trong giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh. Một số nội dung sơ lược về nhân học giao tiếp và các khái niệm liên quan như cấu trúc hội thoại, hàm ý hội thoại, phép lịch sự... trong sử dụng ngôn ngữ liên văn hóa được bàn bạc, phân tích dưới ánh sáng của nhân học giao tiếp.

   8 p husc 31/01/2018 34 1

 • Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả bước đầu tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng “hoa cau” trong lễ cưới của người Khmer. Qua đây, một mặt nhằm khẳng định giá trị văn học của biểu tượng “hoa cau” được thể hiện qua một số bài dân ca trong đám cưới, mặt khác góp phần khẳng định thêm...

   7 p husc 31/01/2018 46 1

 • Về chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp xưa và nay

  Về chợ nổi Ngã Bảy – Phụng Hiệp xưa và nay

  ừ cái nhìn so sánh, bài viết đi tìm những giá trị của chợ Phụng Hiệp xưa, đồng thời bước đầu nhận diện những ưu thế cũng như hạn chế của việc di dời chợ nổi Ngã Bảy trong cuộc sống hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p husc 31/01/2018 32 1

 • Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Bài viết giới thiệu nguồn gốc, diễn trình lễ hội Cúng Biển của ngư dân ven biển ở Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển Động Cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p husc 31/01/2018 28 1

 • Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc.

   8 p husc 31/01/2018 31 1

 • Vấn đề bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của người Khmer tỉnh Trà Vinh trong thời kì hội nhập

  Vấn đề bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của người Khmer tỉnh Trà Vinh trong thời kì hội nhập

  Bài viết đi sâu phân tích vai trò của nghề thủ công trong quá khứ và hiện tại, thực trạng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở các phum sróc của người Khmer trong thời kì hội nhập.

   9 p husc 31/01/2018 24 1

 • Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 1" để nắm bắt được những nội dung như khái lược về quyền của con người. Hy vọng, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt trong nghiên cứu.

   78 p husc 30/11/2017 38 2

 • Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hỏi đáp về quyền của con người" tiếp tục giới thiệu đến các bạn những nội dung chính trong luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   237 p husc 30/11/2017 34 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số