• Ebook Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19: Phần 1

  Ebook Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19: Phần 1

  Lịch sử báo quốc ngữ ở Sài Gòn không chỉ là lịch sử của báo chí, của nghề báo, nhà báo mà còn là lịch sử phát triển chữ quốc ngữ, lịch sử văn học của nước nhà. Cuốn sách "Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19" sẽ cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết về bối cảnh lịch sử ra đời của báo chí quốc ngữ, giới thiệu về Gia Định...

   94 p husc 28/02/2021 37 0

 • Ebook Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19: Phần 2

  Ebook Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cuốn sách "Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19" sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số tờ báo quốc ngữ thế kỷ 19 như: Thông Loại Khóa Trình - Tờ báo của nhiều cái đầu tiên, báo Nam Kỳ, Phan Yên Báo,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p husc 28/02/2021 37 0

 • Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

  Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.

   9 p husc 29/01/2021 38 0

 • Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên...

   14 p husc 29/01/2021 44 0

 • Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

  Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

  Bài viết "Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện từ vói vấn đề bảo tổn cầu Long Biên" được tác giả thực hiện trên CO' sở dùng lý thuyết truyền thông, lý thuyết về báo chí, và lý thuyết về phản biện xã hội để phân tích, chỉ ra những ưu, nhược điểm, hiệu quá của báo điện từ Việt Nam trong thực tiễn phản biện xã hội.

   15 p husc 29/01/2021 48 0

 • Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

  Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

  Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.

   8 p husc 29/01/2021 37 0

 • Định kiến giới về phụ nữ sống thử thể hiện trên báo chí những năm gần đây

  Định kiến giới về phụ nữ sống thử thể hiện trên báo chí những năm gần đây

  Bài viết trên cơ sở khảo sát 40 bài báo in từ năm 2000 đến 2013 và 30 bài báo điện tử cùng 2 diễn đàn trực tuyến trên mạng về vấn đề sống thử của thanh thanh niên; xem xét định kiến giới đối với người phụ nữ sống thử được thể hiện trên báo chí trong khoảng thời gian 10 năm.

   9 p husc 26/01/2021 30 0

 • Ảnh hưởng của các trang mạng xã hội tới ý thức chính trị của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  Ảnh hưởng của các trang mạng xã hội tới ý thức chính trị của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung bài báo cáo đề cập thực trạng ảnh hưởng của các trang mạng xã hội tới ý thức chính trị của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gồm thực trạng ảnh hưởng của thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội tới ý thức chính trị của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng ảnh...

   9 p husc 26/01/2021 61 1

 • Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức...

   13 p husc 26/01/2021 32 0

 • Ebook Ngôn ngữ và ý thức: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ và ý thức: Phần 1

  Cuốn sách là tuyển tập các bài viết của Chomsky về ngôn ngữ và ý thức. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm 3 chương đầu, nói về: Những đóng góp của ngôn ngữ học vào nghiên cứu ý thức: quá khứ; những đóng góp của ngôn ngữ học vào nghiên cứu ý thức: hiện đại; những đóng góp của ngôn ngữ học vào nghiên cứu ý thức: tương lai....

   165 p husc 31/12/2020 49 0

 • Ebook Ngôn ngữ và ý thức: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ và ý thức: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ và ý thức: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Hình thức và ý nghĩa trong các ngôn ngữ tự nhiên, bản chất hình thức của ngôn ngữ, ngôn ngữ và triết học, ngôn ngữ học sinh học và khả năng của con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p husc 31/12/2020 49 0

 • Sử dụng phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19h50 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

  Sử dụng phóng sự ngắn truyền hình trong chương trình thời sự 19h50 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

  Trình bày một khái niệm cơ bản về phóng sự ngắn truyền hình. Đồng thời phân tích những dấu hiệu đặc trưng như: về thời lượng, lời bình, hình ảnh, âm thanh, phỏng vấn, dẫn hiện trường ….để nhận diện Phóng sự ngắn truyền hình. So sánh sự giống, khác nhau giữa Phóng sự ngắn truyền hình với những thể loại tương đồng, để từ đó phân...

   14 p husc 31/12/2020 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số