• Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1)" có nội dung gồm 2 chương trình bày về báo chí - một lĩnh vực của hoạt động thông tin đại chúng; bản chất thông tin đại chúng của các phương tiện thông tin đại chúng; chức năng của báo chí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p husc 28/06/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1): Phần 2

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 1)" sẽ tiếp tục trình bày về quan điểm xã hội của nhà báo; tự do báo chí và hoạt động báo chí; những điều kiện kinh tế và các yếu tố tự do của các phương tiện thông tin đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   184 p husc 28/06/2022 1 0

 • Báo chí truyền thông Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập

  Báo chí truyền thông Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập

  Bài nghiên cứu dưới đây sẽ cố gắng khảo cứu đánh giá, phân tích những thành tựu và hạn chế cơ bản của báo chí truyền thông Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, để từ đó có giải pháp đúng đắn, khoa học để tiếp tục phát triển và hội nhập.

   8 p husc 10/02/2022 23 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong...

   10 p husc 10/02/2022 21 0

 • Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ

  Phản biện xã hội trên báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ

  Nghiên cứu những vấn đề chung về phản biện, phản biện xã hội, phản biện xã hội của báo chí trong đó có báo chí thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát hoạt động phản biện xã hội của 4 tờ báo: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động.

   17 p husc 10/02/2022 16 0

 • Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

  Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

  Bài nghiên cứu đi sâu khảo sát 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Việt và 100 tiêu đề báo mạng điện tử tiếng Anh trên 2 bình diện: cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng từ ngữ. Xét về cấu trúc ngữ pháp, trước hết bài viết phân loại các tiêu đề dựa trên đặc điểm cấu trúc ngữ pháp (cụm từ, câu đơn, câu ghép hay câu phức).

   14 p husc 10/02/2022 17 0

 • Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

  Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

  Tài liệu dành cho những người làm công tác biên tập, phóng viên, phát thanh viên, đạo diễn, những người làm chương trình và người dẫn chương trình, các nhà biên tập của các trang web và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện đối với công tác truyền thông người khuyết tật.

   39 p husc 10/02/2022 17 0

 • Phát triển của văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Phát triển của văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Bài viết này tìm hiểu phong trào dịch thuật nở nộ; báo chí quốc tế, cái nôi của nền văn học quốc ngữ. Để hiểu hơn về nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   9 p husc 10/02/2022 19 1

 • Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này nhóm tác giả tập trung phân tích, xác lập, đo lường và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   12 p husc 10/02/2022 19 0

 • Vai trò của báo chí - truyền thông trong việc tạo lập và định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò của báo chí - truyền thông trong việc tạo lập và định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Truyền thông và dư luận xã hội có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Truyền thông phản ánh và lan truyền dư luận xã hội, ngược lại dư luận xã hội vừa là đối tượng, vừa là đối tác của truyền thông. Bài viết này phân tích vai trò của báo chí - truyền thông đối với dư luận xã hội và thông qua các trường hợp thực tiễn...

   9 p husc 10/02/2022 28 0

 • Viết và trình bày bài báo khoa học để xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín

  Viết và trình bày bài báo khoa học để xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín

  Bài viết này cung cấp một số kinh nghiệm viết và trình bày các phần nói trên của một bài báo khoa học ISI/Scopus với sự minh họa một số nhận xét phản biện và phân tích hai bài báo cụ thể của giảng viên Khoa Quản trị, trường Đại học Luật TP.HCM đã được xuất bản trong năm 2020 trên tạp chí Energy Reports [NXB Elsevier; ISI (SCIE, IF=6.870); Scopus (Q1)] và...

   14 p husc 10/02/2022 18 0

 • So sánh mô hình tòa soạn hội tụ ở báo điện tử VnExpress và báo Vietnamnet

  So sánh mô hình tòa soạn hội tụ ở báo điện tử VnExpress và báo Vietnamnet

  Tòa soạn hội tụ là mô hình tòa soạn hiện đại, tận dụng tối đa ưu thế về nguồn nhân lực đa phương tiện và nền tảng công nghệ tiên tiến để sản xuất ra các ấn phẩm cho nhiều loại hình, phương tiện báo chí khác nhau. Bài viết này nhằm khảo sát và đưa ra những so sánh, đánh giá về mô hình tòa soạn hội tụ ở báo điện tử VnExpress và báo...

   12 p husc 10/02/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số