• Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 1

  Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 1

  "Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 1" có nội dung trình bày về nguyên lý truyền hình truyền thống; quét truyền hình; nguyên lý truyền hình màu; hệ thống thu phát tín hiệu truyền hình; số hóa tín hiệu truyền hình; số hóa tín hiệu video; số hóa tín hiệu audio; kỹ thuật nén tín hiệu truyền hình; hệ thống ghép kênh và truyền tải tín...

   107 p husc 30/05/2022 7 0

 • Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 2

  Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về các hệ thống truyền hình số; mô hình hệ thống phát sóng truyền hình số; các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số; truyền hình cáp số; truyền hình số mặt đất; truyền hình số qua vệ tinh; công nghệ phát thanh số; các băng tần khuyến...

   85 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 1

  Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 1

  "Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 1" có nội dung trình bày về hệ đếm, biểu diễn số, chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm; cổng logic, các hàm chuyển mạch cơ bản, một số định lý cơ bản trong đại số Boole, các phương pháp biểu diễn hàm Boole; mạch logic tổ hợp, phân tích mạch logic tổ hợp, mạch mã hóa và giải mã;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p husc 30/05/2022 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 2

  Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Kỹ thuật số: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về mạch logic tuần tự; mô hình toán học; phần tử nhớ của mạch tuần tự; đầu vào không đồng bộ của trigơ; chuyển đổi giữa các loại trigơ; phân tích mạch tuần tự; bộ đếm, phân tích và thiết kế bộ đếm; bộ ghi dịch (Shift Register); thanh chốt dữ liệu...

   63 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1

  Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1

  "Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản; quá trình tạo và cảm nhận tiếng nói; mô hình hóa hệ thống cơ quan phát âm; biểu diễn tín hiệu tiếng nói; phân tích tín hiệu tiếng nói; phân tích phổ tín hiệu tiếng nói; phân tích dự đoán tuyến tính; mã hóa tiếng nói; phương pháp mã hóa dạng...

   92 p husc 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2

  Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xử lý tiếng nói: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng hợp tiếng nói; hệ thống tổng hợp chữ viết sang tiếng nói; một số đặc điểm của việc tổng hợp tiếng Việt; nhận dạng tiếng nói; phân loại các hệ thống nhận dạng tiếng nói; cấu trúc hệ nhận dạng tiếng nói; các phương pháp phân...

   63 p husc 30/05/2022 7 0

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến

  "Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 - TS. Vũ Hữu Tiến" có nội dung trình bày tổng quan về vi xử lý; bộ vi xử lý ARM; kiến trúc và các thành phần bên trong của ARM7; lập trình hợp ngữ ARM; biên dịch và chạy các chương trình hợp ngữ cho ARM; kiến trúc CISC và RISC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p husc 30/05/2022 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 - TS. Vũ Hữu Tiến" tiếp tục trình bày những nội dung về vi điều khiển 8051; sơ đồ và chức năng các chân tín hiệu của vi điều khiển 8051; khung chương trình hợp ngữ 8051; bộ đếm/định thời và UART trong 8051; thanh ghi điều khiển và các chế độ hoạt động của cổng nối tiếp; lập trình ngắt...

   57 p husc 30/05/2022 5 0

 • Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 1

  Giáo trình "Thiết kế logic số" gồm có 4 chương, 4 phụ lục và được chia thành 2 phần, phần 1 của giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức, khái niệm cơ bản về thiết kế các khối số, trong đó có những kiến thức được nhắc lại với những bổ xung phù hợp với mục đích môn học; giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL; thiết...

   312 p husc 30/10/2021 44 0

 • Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế logic số: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế logic số - Phần 2 bao gồm 4 phụ lục, cung cấp cho người học những kiến thức về: Thống kê các hàm, thủ tục, kiểu dữ liệu của VHDL trong các thư viện chuẩn IEEE; thực hành thiết kế VHDL; mạch phát triển ứng dụng FPGA; thực hành thiết kế mạch số trên FPGA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p husc 30/10/2021 47 0

 • Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 1

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển" cung cấp cho bạn đọc những nội dung rất cơ bản về Hệ mờ, mạng nơ ron nhân tạo và hệ Mờ-nơron. Cuốn sách cũng giúp bạn đọc biết cách khai thác những công cụ sẵn có của phần mềm MATLAB để phân tích, thiết kế các bộ điều khiển mờ, nơron nhằm điều khiển các đối tượng trong công...

   103 p husc 30/10/2021 33 0

 • Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2

  Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Mạng perceptrons, mạng tuyến tính, hệ mờ - nơron (fuzzy-neural). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   67 p husc 30/10/2021 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số