• Giáo trình Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Giáo trình Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Giáo trình Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến trình bày một số nội dung chính như sau: tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trải phổ, tạo mã trải phổ, các hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   154 p husc 30/10/2018 5 0

 • Giáo trình Thông tin vệ tinh - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Giáo trình Thông tin vệ tinh - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Giáo trình Thông tin vệ tinh bao gồm những nội dung chính như sau: tổng quan các hệ thống thông tin vệ tinh, các quỹ đạo vệ tinh, phân cực sóng và anten trong thông tin vệ tinh, phần không gian của hệ thống thông tin vệ tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   131 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 1: Giới thiệu ngành công nghệ thông tin và truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, hệ thống thông tin, các ngành học của công nghệ thông tin và truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 2: Giới thiệu chương trình đào tạo" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về từng chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thông tin và truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhóm làm việc, tại sao cần làm việc nhóm, lợi ích của nhóm, hạn chế của làm việc nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 4: Kỹ năng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, kỹ năng phân tích, sơ đồ tư duy, phân tích vấn đề nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 5: Kỹ năng viết báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, yêu cầu khi viết báo cáo, cấu trúc tổng quát, các loại báo cáo đối với sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 6: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề khi thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình, những điểm cần lưu ý,... mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 7: Đạo đức máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính - Ứng dụng, ích lợi và các vấn đề nảy sinh; đạo đức máy tính, đạo đức nghề nghiệp với các chuyên gia máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 8: Cơ hội nghề nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức chuẩn bị vào nghệ IT, các công việc IT, cơ hội công việc IT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Mạng thông tin

  Bài giảng Mạng thông tin

  Bài giảng Mạng thông tin của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Các khái niệm cơ bản về mạng thông tin, định tuyến trong mạng thông tin, điều khiển luồng và chống tắc nghẽn,...

   121 p husc 28/09/2018 6 0

 • Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

   174 p husc 28/09/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số