• Ebook Đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Đại số tuyến tính và hình học giải tích" tiếp tục trình bày những nội dung về: ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính; phép biến đổi tuyến tính; dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; hình học giải tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p husc 25/09/2023 7 0

 • Ebook Đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đại số tuyến tính và hình học giải tích" trình bày những nội dung về: tập hợp và quan hệ; giải tích tổ hợp và nhị thức Niutơn; ánh xạ; số phức, đa thức và phân thức hữu tỷ; không gian vectơ; hệ vectơ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI): Phần 2

  Giáo trình Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI)" tiếp tục trình bày những nội dung về: các giản đồ Ellingham; các giản đồ thế - pH; các đường dòng - thế và hiện tượng ăn mòn; một số thế tiêu chuẩn oxi hóa - khử ở 25°C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI): Phần 1

  Giáo trình Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI)" trình bày những nội dung về: mô hình lượng tử của nguyên tử dạng hiđro; nguyên tử nhiều electron; phân loại tuần hoàn các nguyên tố; kiến trúc phân tử; kiến trúc tinh thể; cấu trúc tinh thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   187 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI): Phần 2

  Giáo trình Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Hóa học (Năm thứ nhất: MPSI và PTSI)" tiếp tục trình bày những nội dung về: áp dụng Nguyên lý thứ nhất vào Hóa học; phản ứng hóa học trong dung dịch nước; cân bằng oxi hóa - khử; vận tốc phản ứng; cơ chế phản ứng trong động học đồng thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   233 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI): Phần 1

  Giáo trình Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Hóa học (Năm thứ hai: MPSI và PTSI)" trình bày những nội dung về: entanpi tự do và hóa thế; các đại lượng phản ứng và các đại lượng tạo thành; sự tiến triển của một hệ và cân bằng hóa học; biến độ và cân bằng hóa học; các cân bằng lỏng - hơi (MP - MP*); các cân bằng rắn - lỏng (PT - PT*);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p husc 25/09/2023 4 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Cơ kỹ thuật" trình bày những nội dung về: cơ học vật rắn; tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian; động học; động lực học; nguyên lý Đalămbe; động lực học máy; sức bền vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   192 p husc 25/09/2023 4 0

 • Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ kỹ thuật: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Cơ kỹ thuật" tiếp tục trình bày những nội dung về: chi tiết máy; các tiết máy ghép; truyền động cơ khí; tính toán động học của bộ truyền động cơ khí; truyền động bánh ma sát; truyền động đai;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   150 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình Sinh học đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)

  Giáo trình Sinh học đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)

  Phần 1 của giáo trình "Sinh học đất" trình bày những nội dung về: sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; sinh vật đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu đất; enzym trong đất và sự sản sinh ra enzym trong đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p husc 25/09/2023 4 0

 • Giáo trình Sinh học đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)

  Giáo trình Sinh học đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên)

  Phần 2 của giáo trình "Sinh học đất" tiếp tục trình bày những nội dung về: vi sinh vật đất trong quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất cacbon trong đất; sinh vật đất trong quá trình phân hủy, chuyển hóa các hợp chất và các nguyên tố trong đất; động thái và sự phân bố của vi sinh vật đất trên một số loại đất chính Việt Nam;... Mời các...

   130 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình lí luận dạy học Địa lí - Phần đại cương: Phần 1

  Giáo trình lí luận dạy học Địa lí - Phần đại cương: Phần 1

  Cuốn sách giáo trình lí luận dạy học Địa lí là sự tổng hợp cô đọng những tri thức lí luận chung về phương pháp dạy học môn Địa lí ở trường. Từ những tri thức lí luận nền tảng này sẽ soi sáng cho các giáo viên áp dụng tương thích với phương pháp dạy học của cá nhân mình. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   59 p husc 25/09/2023 3 0

 • Giáo trình lí luận dạy học Địa lí - Phần đại cương: Phần 2

  Giáo trình lí luận dạy học Địa lí - Phần đại cương: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình lí luận dạy học Địa lí cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý, hình thức tổ chức dạy học địa lý, phương tiện dạy học địa lý ở trường phổ thông, đánh giá trong dạy học địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   292 p husc 25/09/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=husc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhusc200vi