• Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai): Phần 1 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai) của tác giả Lương Duyên Bình được viết sát theo từng chương của cuốn Giáo trình Vật lý đại cương (Tập hai) dùng cho sinh viên các trường cao đẳng. Sách có kết cấu gồm 10 chương và phần bài tập ôn bổ sung, phụ lục và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, gồm có...

   39 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai): Phần 2 - Lương Duyên Bình

  Phần 2 Ebook Bài tập Vật lý đại cương (Tập hai) của tác giả Lương Duyên Bình gồm chương 6 đến chương 10 của tài liệu. Nội dung phần gồm các chương: Cảm ứng điện từ điện từ trường, sóng điện từ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối và hạt ánh sáng và phần bài tập bổ sung giúp sinh viên tự rèn luyện kiến thức và phần phụ lục. Ở mỗi...

   58 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học: Phần 1

  Ebook Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những viên kim cương trong bất đẳng thức cổ điển, những viên kim cương trong bất đẳng thức cận đại, những viên kim cương trong giải tích. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai đam mê toán học dùng làm tài...

   555 p husc 19/08/2016 1 1

 • Ebook Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học: Phần 2

  Ebook Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những viên kim cương trong bất đẳng thức hiện đại, một số sáng tạo về bất đẳng thức, phần tổng kết tóm tắt lại những viên kim cương và bất đẳng thức cơ bản. Đây là một tài liệu hữu ích dành...

   929 p husc 19/08/2016 1 1

 • Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ: Phần 1

  Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ: Phần 1

  Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ là một trong những tài liệu thuộc bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối cảnh chung của dãi ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, chương 2 -...

   118 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ: Phần 2

  Ebook Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 3 - Tiếp cận mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ, chương 4 - Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   152 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Phần 1 ebook "Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính" gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Chương I dành cho việc nêu một số vấn đề chung trong phương trình đạo hàm riêng như vấn đề phân loại phương trình, đặt đúng,... Chương II giới thiệu các bài toán biên cơ bản đối với phương trình tuyến tính cấp 2 và vấn đề tích phân các phương trình....

   100 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này dành cho việc khảo sát các bài toán biên của các phương trình đạo hàm riêng được gọi là Elliptic, Parabolic, Hypebolic thường gặp trong các lĩnh vực vật lý và cơ. Đây là những chương trọng tâm của cuốn sách. Sau mỗi...

   112 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các cơ sở khoa học, đồng thời có sự liên hệ với tình hình thực tiễn của Việt Nam. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Sinh thái học, môi trường và môi trường kinh tế sinh thái, các hệ sinh thái trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sinh thái học và các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các hệ kinh tế - Sinh thái ở Việt Nam, một số mô hình sinh thái ở Việt Nam, quản lý các hệ kinh tế - Sinh thái để phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt: Phần 1

  Ebook Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt" giới thiệu tới người học các kiến thức: Một số thông số trong hệ thống đo lường quốc tế, chế tạo vật liệu bột và compozit hạt, biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt, thiêu kết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p husc 19/08/2016 0 0

 • Ebook Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt: Phần 2

  Ebook Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Biến dạng tạo hình vật liệu xốp, công nghệ và thiết bị biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt, kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng biến dạng tạo hình vật liệu bột và compozit hạt. Mời các bạn...

   148 p husc 19/08/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số