• Ebook Địa lý tự nhiên đại cương 1 - Trái đất và thạch quyển: Phần 2

  Ebook Địa lý tự nhiên đại cương 1 - Trái đất và thạch quyển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Địa lý tự nhiên đại cương 1 - Trái đất và thạch quyển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Địa hình bề mặt thạch quyển, lý luận dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Địa lý tự nhiên đại cương 1 - Trái đất và thạch quyển: Phần 1

  Ebook Địa lý tự nhiên đại cương 1 - Trái đất và thạch quyển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ môn địa lý tự nhiên, vũ trụ và các thiên thể, hình dạng, kích thức và cấu trúc của trái đất, những vận động chính của trái đất và các hệ quả địa lý của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên): Phần 1

  Ebook Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên; địa chất khoáng sản, tài nguyên nước dưới đất, nước khoáng; địa hình; khí hậu; thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên): Phần 2

  Ebook Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần tự nhiên)" cung cấp cho người học các kiến thức: Thổ nhưỡng, thực vật. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Địa lý và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

   159 p husc 24/02/2017 0 0

 • Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 1

  Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hóa học chất keo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống keo, đối tượng của hóa học chất keo; điều chế và tinh chế các dung dịch keo; tính chất độc học của các hệ thống keo, sự hấp thụ, tính chất điện của các hệ thống keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p husc 24/02/2017 0 0

 • Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 2

  Giáo trình Hóa học chất keo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Độ bền vững và sự keo tụ của các hệ thống keo ghét lưu, các tính chất cơ học cấu thể của các hệ thống phân tán, các hệ với môi trường phân tán khí lỏng, rắn, các chất bán keo, các chất cao phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Đường về nô lệ: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Đường về nô lệ: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook "Đường về nô lệ" là cuốn sách được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940-1943, bàn về "mối nguy hiểm của các chế độ chuyên chế khi nhà nước kiểm soát mọi hoạt động kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung. Sau đây mời các bạn cùng đọc ebook "Đường về nô lệ: Phần 2".

   246 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Đường về nô lệ: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Đường về nô lệ: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook "Đường về nô lệ" là cuốn sách được nhà kinh tế và triết học người Áo Friedrich von Hayek viết vào giữa các năm 1940-1943, bàn về "mối nguy hiểm của các chế độ chuyên chế khi nhà nước kiểm soát mọi hoạt động kinh tế thông qua kế hoạch hóa tập trung. Sau đây mời các bạn cùng đọc ebook "Đường về nô lệ: Phần 1".

   206 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 1 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 1 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Phần 1 của cuốn sách "Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự" trình bày các nội dung của 8 chương đầu gồm: Về trạng thái tự nhiên, về trạng thái chiến tranh, về tình trạng nô lệ, về sở hữu, về quyền lực gia trưởng, về xã hội chính trị và xã hội dân sự, về sự khởi đầu của xã hội chính trị. Mời các bạn...

   167 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 2 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Ebook Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự: Phần 2 – John Locke, Lê Tuấn Huy (dịch)

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Khảo luận thứ hai về chính quyền – Chính quyền dân sự", phần 2 trình bày các nội dung: Về mục đích của xã hội chính trị và của chính quyền, về các hình thức của cộng đồng quốc gia, về phạm vi của cơ quan quyền lực lập pháp, về cơ quan lập pháp hành pháp và quyền liên hiệp của cộng đồng...

   140 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Trung

  Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 2 - Nguyễn Văn Trung

  Chế độ thực dân đã cáo chung ở Việt Nam tất cả các thuộc địa trên thế giới. Ngày nay, nhìn lại một đất nước bị ngoại bang thống trị, chúng ta có thể rút ra được một bài học lịch sử về những chế độ chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách "Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại...

   145 p husc 24/02/2017 0 0

 • Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Trung

  Ebook Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam - Thực chất và huyền thoại (Tập 1): Phần 1 - Nguyễn Văn Trung

  Thực dân là một hành động xâm lăng và duy trì sự xâm lăng bằng bạo lực nhằm khai thác và chiếm đoạt những tài nguyên của các nước bị thuộc địa. Đó là một hình thức người bóc lột người, người đè nén người. Cho nên, chế độ thực dân là một chế độ vô nhân đạo, phi chính nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuồn sách 'Chủ nghĩa...

   158 p husc 24/02/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số