• Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 1

  Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 1

  Di sản văn hóa vật thể, là đình, chùa, đền, miếu mạo… không chỉ gắn liền với tôn giáo, tín ngưỡng mà còn chứa đựng những yếu tố gắn liền với sự phát triển của lịch sử và xã hội, “các kiến trúc đó là một chứng cứ về sự mở rộng đất nước, về những phong tục tập quán cổ truyền, về diễn biến của tư tưởng xã hội, những...

   236 p husc 30/11/2016 0 0

 • Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 2

  Ebook Con đường tiếp cận lịch sử: Phần 2

  Tập sách Con đường tiếp cận lịch sử của Nhà nghiên cứu di sản văn hóa Trần Lâm Biền, một lần nữa, dựa vào “dấu vết của thời gian” để dẫn dắt chúng ta men theo những yếu tố tâm linh gắn với di tích để giải mã những lời nhắn nhủ của quá khứ. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   261 p husc 30/11/2016 1 0

 • Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 1

  Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 1

  Các nền văn hóa được đề cập trong cuốn Các nền văn hóa thế giới là những nền văn hóa "mang tính thế giới", đã và đang tồn tại trong tiến trình lịch sử, có sự ảnh hưởng và tác động không nhỏ đến sự phát triển của văn hóa và văn minh nhân loại hiện nay. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   191 p husc 30/11/2016 0 0

 • Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 2

  Ebook Các nền văn hóa thế giới (Tập 1: Phương Đông): Phần 2

  Sự giao lưu văn hóa đã trở thành nhu cầu nội tại của sự phát triển văn hóa, nhờ đó nền văn hóa của dân tộc được tiếp thu thêm các yếu tố tích cực và được làm giàu thêm để phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nền văn hóa Ấn Độ và Ả Rập qua phần 2 cuốn sách.

   226 p husc 30/11/2016 3 0

 • Ebook Biển Đông (Tập 2: Khí tượng thủy văn động lực biển) - Phạm Văn Ninh

  Ebook Biển Đông (Tập 2: Khí tượng thủy văn động lực biển) - Phạm Văn Ninh

  Cuốn sách "Biển Đông (Tập 2: Khí tượng thủy văn động lực biển)" gồm 4 phần, trong đó phần 1 trình bày về khí tượng biển, nghiên cứu về bão ở Việt Nam, khí quyển ở Việt Nam; phần hai trình bày về thủy văn biển; phần ba trình bày về động lực biển và phần bốn trình bày về khí tượng thủy văn và động lực biển dải ven bờ Việt Nam.

   566 p husc 30/11/2016 0 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành Trắc địa đại cương - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Ebook Hướng dẫn thực hành Trắc địa đại cương - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Thực tập trắc địa là học phần bắt buộc của môn trắc địa, vì vậy việc tham khảo cuốn sách này là rất cần thiết. Nội dung của cuốn sách bao gồm những quy định chung, hướng dẫn sử dụng máy kinh vĩ quang học, sử dụng máy kinh vĩ điện tử, sử dụng máy nivô, giới thiệu máy toàn đạc điện tử, hệ thống định vị toàn cầu GPS và sách cũng...

   157 p husc 30/11/2016 0 0

 • Ebook Kĩ năng địa lý: Phần 2 – ThS. Nguyễn Duy Hòa

  Ebook Kĩ năng địa lý: Phần 2 – ThS. Nguyễn Duy Hòa

  Kĩ năng địa lí là một phần trong chương trình địa lí phổ thông giữ vị trí hết sức quan trọng, giúp cho học sinh biết cách trình bày một biểu đồ, phân tích một bảng số liệu, vẽ lược đồ và cách đọc một át lát địa lí…Cuốn "Kĩ năng địa lý: Phần 2" của ThS. Nguyễn Duy Hòa sẽ trình bày và hướng dẫn một số bài tập thực hành kĩ năng...

   43 p husc 30/11/2016 1 0

 • Ebook Kĩ năng địa lý: Phần 1 – ThS. Nguyễn Duy Hòa

  Ebook Kĩ năng địa lý: Phần 1 – ThS. Nguyễn Duy Hòa

  Kĩ năng địa lí là một phần trong chương trình địa lí phổ thông giữ vị trí hết sức quan trọng, giúp cho học sinh biết cách trình bày một biểu đồ, phân tích một bảng số liệu, vẽ lược đồ và cách đọc một át lát địa lí… Cuốn "Kĩ năng địa lý - Phần 1" của ThS. Nguyễn Duy Hòa giúp người học nắm được các kĩ năng biểu đồ, phân tích...

   43 p husc 30/11/2016 1 0

 • Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 1

  Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển)" trình bày các nội dung: Tình hình điều tra, nghiên cứu địa chất - địa vật lý biển Việt Nam; đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển Việt Nam; đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vỏ Trái đất; địa chất Đệ tứ vùng biển Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   248 p husc 30/11/2016 1 0

 • Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 2

  Ebook Biển Đông (Tập 3: Địa chất - Địa vật lý biển): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Địa chất Đệ tam vùng biển Việt Nam, địa chất trước Đệ tam vùng biển Việt Nam, đặc điểm kiến tạo vùng biển Việt Nam, tiềm năng dầu khí và khoáng sản vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p husc 30/11/2016 1 0

 • Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học - Nguyễn Đình Huề

  Giáo trình Hóa Lý - Tập 1: Cơ sở nhiệt động học có kết cấu nội dung gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học; nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học; nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học; sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ 2 của nhiệt động lực học, hàm...

   152 p husc 30/11/2016 0 0

 • Giáo trình hoá học hữu cơ tập 3 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Giáo trình hoá học hữu cơ tập 3 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Tham khảo sách 'giáo trình hoá học hữu cơ - tập 3', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   379 p husc 30/11/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số