• Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý sinh học" do NXB ĐH Sư phạm phát hành cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệt động học của hệ sinh vật, động học của quá trình sinh học, tính thấm của tế bào và mô, các hiện tượng điện động học, độ dẫn điện của tế bào và mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p husc 20/01/2017 0 0

 • Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Giáo trình Lý sinh học: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Lý sinh học", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức 3 chương cuối cuốn sách bao gồm: Điện thế sinh vật, quang sinh học, phóng xạ sinh vật học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 1

  Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh)" do Phan Thanh Sơn Nam biên soạn đã giới thiệu chung về hóa học xanh và kỹ thuật xanh, xúc tác có khả năng thu hồi và tái sử dụng, tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là chất lỏng ion.

   310 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 2

  Ebook Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hóa học xanh trong tổng hợp hữu cơ (Tập 1: Xúc tác xanh và dung môi xanh)" trình bày các nội dung: Tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là mô trường chứa nước, tổng hợp hữu cơ trong dung môi xanh là CO2 siêu giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật" giới thiệu các kỹ thuật phòng trừ các chất phòng trừ động vật gây hại bao gồm: Đại cương về thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc, thuốc trừ sâu clo hữu cơ, thuốc trừ sâu phospho hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tổng hợp các hóa chất bảo vệ thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Hợp chất cacbacmat có tác dụng trừ sâu, hợp chất pyrethroid có tác dụng trừ sâu, chế phẩm sinh học trừ sâu, hợp chất có tác dụng trừ nhện, hợp chất có tác dụng diệt chuột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Lịch sử vạn vật: Phần 1

  Ebook Lịch sử vạn vật: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử vạn vật" do NXB Tổng hợp TP. HCM ấn hành, giải đáp tất cả mọi điều về vũ trụ con người và vạn vật, trong phần 1 của cuốn sách trình bày nội dung về câu chuyện Lạc trong vũ trụ, Kích cỡ Trái Đất, Thời đại mới. Mỗi câu chuyện là những lời giải đáp một cách khoa học về vũ trụ, về Trái Đất,... Mời các bạn cùng đón...

   160 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Lịch sử vạn vật: Phần 2

  Ebook Lịch sử vạn vật: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách "Lịch sử vạn vật" do NXB Tổng hợp TP. HCM ấn hành, trong phần 2 của cuốn sách trình bày nội dung các câu chuyện tiếp theo, đó là: Hành tinh nguy hiểm, Sự sống, Chặng đường chúng ta đã qua. Thông qua câu chuyện, các bạn sẽ hiểu được một phần nào về nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất, các thời kỳ băng hà,...

   192 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 1

  Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các nguyên lý của triết học pháp quyền" trình bày các nội dung: Pháp quyền trừu tượng (Sở hữu, hợp đồng, sự phi pháp), luân lý (Chủ ý và trách nhiệm, ý định và sự an lạc, cái thiện và Lương tâm). Mời các bạn cùng tham khảo.

   461 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 2

  Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các nguyên lý của triết học pháp quyền" trình bày các nội dung phần 3 - Đời sống đạo đức bao gồm: Gia đình, xã hội dân sự, nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   446 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 1

  Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về ngữ âm qua các bài viết, bài nghiên cứu như vấn đề âm vị trong tiếng Việt, nguyên lý "tuyến tính của năng biểu" trong âm vị học, chiết đoạn và phân đoạn trong ngôn ngữ học phương Tây và tiếng Việt,...; Các vấn đề về ngữ pháp của...

   327 p husc 20/01/2017 0 0

 • Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 2

  Ebook Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa: Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt qua các bài viết như về cấu trúc của danh ngữ trong tiếng Việt, ngữ đoạn và cấu trúc của ngữ đoạn, đi bao giờ và bao giờ đi, mấy tiền đề cho việc phân tích ngữ pháp tiếng Việt, Trương Vinh Ký và nội dung...

   387 p husc 20/01/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số