• Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin

  Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin

  Mục tiêu của bài viết này là trình bày một số vấn đề cơ bản trong quan niệm của ông về thể loại tiểu thuyết như: Nguồn gốc và đặc điểm của tiểu thuyết, quan niệm về lời hai giọng và sự phân biệt giữa lời trong tiểu thuyết và lời trong thơ, vấn đề thời – không gian trong tiểu thuyết. Bài viết cũng chỉ ra một vài giới hạn trong quan...

   10 p husc 30/11/2019 12 0

 • Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Đỗ Phấn là một trong những tiểu thuyết gia tiêu biểu của văn học Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Tác phẩm của ông tập trung vào đề tài đô thị, đặc biệt nhà văn rất chú ý đến tâm thức thị dân trong bối cảnh ô nhiễm môi trường hiện nay. Dưới góc nhìn của một nhà văn dành nhiều tâm huyết với quê hương, Đỗ Phấn đã giải mã những biểu hiện...

   10 p husc 30/11/2019 10 0

 • Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)

  Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)

  Trong chặng đường dài dưới chế độ phong kiến, nền giáo dục nhà chùa được xem là nền giáo dục truyền thống ở Miến Điện do Tăng đoàn – Sangha quản lý. Nhưng đến giữa thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của vua Mindon (1853-1878), nhà nước đã nắm được quyền quản lý nền giáo dục này với sự đồng thuận của Tăng đoàn. Vậy vì sao Mindon lại...

   9 p husc 30/11/2019 9 0

 • Dự thảo hiệp định tháng mười 1972 và những cam kết của Tổng thống Nixon đối với Việt Nam Cộng hòa

  Dự thảo hiệp định tháng mười 1972 và những cam kết của Tổng thống Nixon đối với Việt Nam Cộng hòa

  Bài viết trình bày nội dung các cam kết (và đe dọa) của Tổng thống Nixon gửi đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua con đường thư từ cá nhân trong thời gian từ tháng Mười 1972 đến tháng Giêng 1973, phân tích ý định thực sự của Nixon khi thúc ép Việt Nam Cộng hòa chấp nhận nội dung bản Dự thảo Hiệp định tháng Mười 1972 (và cả tháng Giêng 1973) và...

   13 p husc 30/11/2019 10 0

 • Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – bài học từ Hàn Quốc

  Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – bài học từ Hàn Quốc

  Bài viết tập trung vào phân tích các chiến lược hội nhập quan hệ toàn cầu hóa đến chiến lược sử dụng sản phẩm Hallyu ở các quốc gia mà Hàn Quốc thành công, qua đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong lộ trình xây dựng chiến lược hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa.

   10 p husc 30/11/2019 12 0

 • Khuynh hướng văn hóa bình dân và văn hóa bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều

  Khuynh hướng văn hóa bình dân và văn hóa bác học trong ngôn ngữ Truyện Kiều

  So với nhiều truyện Nôm cùng thể tài khác, ngôn ngữ Truyện Kiều dường như là một thế giới đầy hương sắc, là phức thể đa dạng và phong phú. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt qua toàn bộ ngôn ngữ Truyện Kiều và làm nên giá trị vĩ đại của tác phẩm là sự kết hợp tuyệt diệu giữa hai khuynh hướng bình dân và bác học trong ngôn ngữ tác phẩm.

   8 p husc 30/11/2019 12 0

 • Đề tài chính nghĩa và tình yêu hôn nhân trong truyện thơ Thái Thanh Hóa

  Đề tài chính nghĩa và tình yêu hôn nhân trong truyện thơ Thái Thanh Hóa

  Trong bức tranh chung của truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, truyện thơ Thái chiếm vị trí quan trọng. Truyện thơ phản ánh nhiều vấn đề khác nhau của xã hội Thái lúc bấy giờ, nhưng chủ yếu tập trung vào hai đề tài lớn: Đề tài chính nghĩa và đề tài tình yêu hôn nhân. Hai đề tài này được tác giả dân gian Thái thể hiện trong truyện thơ...

   6 p husc 30/11/2019 9 0

 • Tiếng nói phản chiến trong văn xuôi yêu nước ở Nha Trang - Khánh Hòa giai đoạn 1954-1975

  Tiếng nói phản chiến trong văn xuôi yêu nước ở Nha Trang - Khánh Hòa giai đoạn 1954-1975

  Nha Trang - Khánh Hòa là một trong sáu trung tâm tranh đấu lớn của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. Ngoài Võ Hồng, các cây bút văn xuôi yêu nước ở Nha Trang - Khánh Hòa thuộc thế hệ những người lớn lên khi cuộc chiến tranh đi vào giai đoạn ác liệt nhất. Họ bị ném vào lò lửa chiến tranh từ những hoàn cảnh khác nhau. Từ trong sào huyệt của quân...

   7 p husc 30/11/2019 18 0

 • Giới thiệu sơ lược về mô hình lập luận của Toulmin

  Giới thiệu sơ lược về mô hình lập luận của Toulmin

  Bài viết giới thiệu tổng quan về mô hình như một nguồn tham khảo về lí thuyết lập luận nhằm nâng cao hiệu quả và tính vững chắc của lập luận thực tế.

   5 p husc 30/11/2019 9 0

 • Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên

  Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên

  Dân tộc Thái là một dân tộc có vốn văn hóa truyền thống phong phú, mang nhiều nét bản sắc riêng biệt. Dựa vào tư liệu thu thập được trong quá trình điền dã, bài viết tìm hiểu các từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên, qua đó phân tích để thấy được đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của lớp từ ngữ này.

   11 p husc 31/10/2019 26 0

 • Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945-1975 và một số bài học kinh nghiệm

  Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945-1975 và một số bài học kinh nghiệm

  Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đã trở thành lực lượng chính trị độc lập lãnh đạo đất nước về mọi mặt. Tuy nhiên, từ sau năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực sự trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước. Từ năm 1945 đến năm 1975 là chặng đường lịch sử đầy thách thức, khó khăn cho toàn Đảng và toàn dân tộc.

   10 p husc 31/10/2019 24 0

 • Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng

  Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng

  Cách thức lựa chọn và sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tạo hàm ý trong tiểu phẩm có những đặc điểm độc đáo riêng. Bài viết đã khảo sát và phân tích 3 phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng: Dùng khẩu ngữ, cách tạo mơ hồ hệ quy chiếu, mơ hồ chiếu vật, cấu trúc lập luận.

   11 p husc 31/10/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số