• Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy

  Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy

  Nghiên cứu những bình diện tiêu biểu trong thế giới nghệ thuật tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy (Thế giới nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu, không gian, thời gian nghệ thuật). Đối tượng khảo sát của luận văn là bốn cuốn tiểu thuyết đã xuất bản của Đỗ Bích Thúy (Bóng của cây Sồi, 2006; Cánh chim kiêu hãnh, 2013;...

   13 p husc 25/10/2018 5 0

 • Phức cảm tâm lý trong tiểu thuyết Song song và Bờ xám của Vũ Đình Giang

  Phức cảm tâm lý trong tiểu thuyết Song song và Bờ xám của Vũ Đình Giang

  Nghiên cứu, phân tích những phức cảm tâm lý của thế giới nhân vật trong 2 cuốn tiểu thuyết Song song và Bờ xám của Vũ Đình Giang và phương thức thể hiện các phức cảm này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 25/10/2018 6 0

 • Thế giới nhân vật nữ trong truyện truyền kỳ Việt Nam thế kỷ XV - XIX

  Thế giới nhân vật nữ trong truyện truyền kỳ Việt Nam thế kỷ XV - XIX

  Nghiên cứu làm sáng tỏ hình ảnh của người phụ nữ sống dưới chế độ phong kiến trong truyện truyền kỳ Việt Nam thế kỷ xv-xix qua các tác phẩm (Thánh Tông di khảo của lê Thánh Tông, Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn dữ, Công dư tiệp kí của Vũ Phương Đề, Lan trì kiến văn lục của Vũ Trinh và Truyền kỳ tân phả của Đoàn...

   11 p husc 25/10/2018 5 0

 • Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết "Hoàng Việt long hưng chí" của Ngô Giáp Đậu

  Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết "Hoàng Việt long hưng chí" của Ngô Giáp Đậu

  Tìm hiểu và nghiên cứu về diện mạo tiểu thuyết chương hồi Việt Nam, tác giả, tác phẩm, về bức tranh hiện thực và đời sống, thế giới nhân vật và một số đặc sắc nghệ thuật về cốt truyện, về ngôn ngữ, về giọng điệu trong "Hoàng Việt long hưng chí" của Ngô Giáp Đậu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   13 p husc 25/10/2018 5 0

 • Cảm thức biển trong thơ Việt Nam hiện đại

  Cảm thức biển trong thơ Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu cảm thức biển của người Việt và một số gương mặt tiêu biểu của thơ Việt Nam hiện đại viết về biển đảo. Tập trung làm rõ những nét chung và những tìm tòi riêng của các nhà thơ viết về biển đảo và những đặc điểm nổi bật của thơ viết về biển đảo cũng như những đóng góp của các nhà...

   12 p husc 25/10/2018 6 0

 • Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Phạm Minh Kiên

  Cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Phạm Minh Kiên

  Nghiên cứu cảm thức lịch sử trong tiểu thuyết của Phạm Minh Kiên về cả hai phương diện nội dung và phương thức biểu hiện. Đối tượng khảo sát lá 05 tác phẩm (Lê triều Lý thị; Việt Nam anh kiệt; Tiền Lê vận mạt; Việt Nam Lý trung hưng; Trần Hưng Đạo). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   14 p husc 25/10/2018 5 0

 • Văn hóa tâm linh ở Quảng Trị từ góc nhìn triết học

  Văn hóa tâm linh ở Quảng Trị từ góc nhìn triết học

  Chương 1: Quan điểm của triết học Mác - Lê Nin về văn hóa và văn hóa tâm linh; Chương 2: Những nội dung của văn hóa tâm linh ở tỉnh Quảng Trị. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 25/10/2018 4 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài và sự vận dụng ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài và sự vận dụng ở tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

  Chương 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài và sự vận dụng ở tỉnh Quảng Bình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 25/10/2018 5 0

 • Vấn đề bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Tuy Hòa hiện nay

  Vấn đề bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Tuy Hòa hiện nay

  Chương 1: Lý luận chung về đạo đức cách mạng; Chương 2: Vận dụng quan niệm đạo đức cách mạng vào bồi dưỡng đạo đức cho thanh niên thành phố Tuy Hòa hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 25/10/2018 5 0

 • Tư tưởng nữ quyền trong "Giới tính thứ hai" của Simone de Beauvoir

  Tư tưởng nữ quyền trong "Giới tính thứ hai" của Simone de Beauvoir

  Chương 1: Tiền đề hình thành Tư tưởng nữ quyền của Simone de Beauvoir trong "Giới tính thứ hai"; Chương 2: Tư tưởng nữ quyền trong "Giới tính thứ hai" giá trị, hạn chế và ảnh hưởng đối với chủ nghĩa nữ quyền hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 25/10/2018 6 0

 • Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

  Chương 1: Nội dung tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi; Chương 2: Ý nghĩa tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đối với việc giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 25/10/2018 8 0

 • Quan niệm về “Đạo” của Lão Tử và ý nghĩa của nó trong việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay

  Quan niệm về “Đạo” của Lão Tử và ý nghĩa của nó trong việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay

  Chương 1: Lão tử và quan niệm về "Đạo"; Chương 2: Ý nghĩa của "Đạo" trong việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 25/10/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số