• Chủ đề chiến tranh và hậu chiến trong tiểu thuyết "Mảnh vỡ của mảnh vỡ" của Vĩnh Quyền.

  Chủ đề chiến tranh và hậu chiến trong tiểu thuyết "Mảnh vỡ của mảnh vỡ" của Vĩnh Quyền.

  Nhà văn Vĩnh Quyền và tiểu thuyết về chiến tranh sau 1986; Chủ đề chiến tranh và hậu chiến trong tiểu thuyết mảnh vỡ của mảnh vỡ của Vĩnh Quyền nhìn từ quan niệm về con người; Chủ đề chiến tranh và hậu chiến trong tiểu thuyết mảnh vỡ của mảnh vỡ của Vĩnh Quyền nhìn từ phương thức biểu hiện. Ghi chú: Tài...

   14 p husc 14/03/2022 12 0

 • Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "người thứ hai" và "6 ngày" của Tô Hải Vân.

  Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết "người thứ hai" và "6 ngày" của Tô Hải Vân.

  Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết người thứ hai và 6 ngày của Tô Hải Vân; Kết cấu và thời gian trần thuật trong tiểu thuyết người thứ hai và 6 ngày của Tô Hải Vân; Diễn ngôn trần thuật trong tiểu thuyết người thứ hai và 6 ngày của Tô Hải Vân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   13 p husc 14/03/2022 8 0

 • Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật.

  Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật.

  Hành trình sáng tạo và quan niệm về tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật; Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật; Phương thức biểu hiện trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 14/03/2022 9 0

 • Đặc điểm hát nói đầu thế kỉ xx

  Đặc điểm hát nói đầu thế kỉ xx

  Hát nói trong tiến trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ xx; Thế giới hình tượng trong hát nói đầu thế kỷ xx; Ngôn ngữ và giọng điệu của hát nói đầu thế kỷ xx. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 15/02/2022 29 0

 • Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Thi pháp truyện ngắn Trần Thanh Cảnh

  Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh; Cốt truyện, không gian và nghệ thuật trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh; Người trần thuật, điểm nhìn trần thuật và lời văn trong truyện ngắn Trần Thanh Cảnh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 15/02/2022 23 0

 • Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái

  Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái

  Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và hành trình sáng tạo của Hồ Anh Thái; Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái - nhìn từ cảm quan nghệ thuật hậu hiện đại; Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái - nhìn từ phương thức nghệ thuật hậu hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   15 p husc 15/02/2022 23 0

 • Cảm quan sinh thái trong thơ Trịnh Công Lộc

  Cảm quan sinh thái trong thơ Trịnh Công Lộc

  Khái lược về lý thuyết sinh thái và hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật của Trịnh Công Lộc; Con người và thiên nhiên trong thơ Trịnh Công Lộc nhìn từ cảm quan sinh thái; Phương thức nghệ thuật trong thơ Trịnh Công Lộc nhìn từ cảm quan sinh thái. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   11 p husc 15/02/2022 29 0

 • Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật; Đặc điểm thơ Thanh Quế nhìn từ bình điện cái tôi trữ tình; Đặc điểm thơ Thanh Quế nhìn từ phương thức biểu hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 15/02/2022 24 0

 • Nhân vật nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV - XIX

  Nhân vật nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV - XIX

  Truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ xv-xix những thành tựu và đặc trưng loại biệt; Các kiểu dạng nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ xv-xix; Nghệ thuật thể hiện nhân vật nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ xv-xix. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343....

   13 p husc 15/02/2022 22 0

 • Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Cảm thức lịch sử trong thơ Nguyễn Quang Bích

  Luận văn làm sáng tỏ những cảm thức lịch sử, những suy tư về thời thế. Từ đấy có cách tiếp cận mới về thơ Nguyễn Quang Bích và khẳng định vai trò của ông tròng dòng chảy của thơ ca Cần Vương. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 15/02/2022 25 0

 • Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới (qua "Xác phàm" của Nguyễn Đình Tú, "Mình và họ" của Nguyễn Bình Phương và "Miền Hoang" của Sương Nguyệt Minh

  Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới (qua "Xác phàm" của Nguyễn Đình Tú, "Mình và họ" của Nguyễn Bình Phương và "Miền Hoang" của Sương Nguyệt Minh

  Tiểu thuyết về chiến tranh biên giới trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại; Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam; Đặc điểm hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   14 p husc 15/02/2022 25 0

 • Đặc điểm chiến tranh trong "hồi ức lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa chinh chiến ấy" ( Đoàn Tuấn)

  Đặc điểm chiến tranh trong "hồi ức lính" (Vũ Công Chiến) và "Mùa chinh chiến ấy" ( Đoàn Tuấn)

  Tiểu thuyết về chiến tranh biên giới trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại; Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam; Đặc điểm hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   18 p husc 15/02/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số