• Tôn tạo cảnh quan di tích Hồ Tịnh Tâm (Kinh Thành Huế)

  Tôn tạo cảnh quan di tích Hồ Tịnh Tâm (Kinh Thành Huế)

  Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về thành phố di sản, khu vực nghiên cứu và các quan điểm, nguyên tắc về vườn Á Đông, đặc biệt chú trọng đến vườn Huế. Chương 2: Trình bày các cơ sở khoa học gồm các cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 3: Đề xuất các giải pháp tổng thể đến chi tiết khu vực nghiên cứu. Ghi chú: Tài...

   17 p husc 08/01/2019 158 1

 • Nghiên cứu đặc trưng kiến trúc chùa Huế thời Nguyễn

  Nghiên cứu đặc trưng kiến trúc chùa Huế thời Nguyễn

  Tìm hiểu về bố cục tổng thể chùa Huế: đo vẽ, khảo sát tổng mặt bằng các chùa có giá trị, sau đó dựa trên bản vẽ tiến hành thống kê số liệu, phân tích bố cục tổng thể, các yếu tố trong mặt bằng tổng thể, phân loại các dạng bố cục, thống kê, hướng chùa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   18 p husc 08/01/2019 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số