• Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của sự điều chỉnh về quyền trẻ em, một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền trẻ em. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 15/04/2015 265 1

 • Một số vấn đề pháp lý của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp

  Một số vấn đề pháp lý của công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp

  Nghiên cứu các quy định của luật doanh nghiệp ban hành năm 1999 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công ty cổ phần; Một số quy định pháp lý của luật phá sản doanh nghiệp có liên quan đến công ty cổ phần, từ đó đưa ra những ưu điểm, nhược điểm và một số kiến nghị bước đầu nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa luật doanh nghiệp nói chung...

   8 p husc 15/04/2015 218 1

 • Kiểm sát điều tra thực trạng và giải pháp qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế

  Kiểm sát điều tra thực trạng và giải pháp qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế

  Làm rõ một số vấn đề lý luận về kiểm sát điều tra trong tố tụng hình sự Việt Nam, thực tiễn hoạt động và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm sát điều tra ở Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   8 p husc 15/04/2015 168 1

 • Đấu tranh phòng, chống tội "trộm cắp tài sản" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đấu tranh phòng, chống tội "trộm cắp tài sản" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lý luận chung về đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp. Nghiên cứu tình hình đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Những giải pháp tăng cường hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   11 p husc 15/04/2015 218 1

 • Chế độ dạy và học nghề theo pháp luật lao động Việt Nam

  Chế độ dạy và học nghề theo pháp luật lao động Việt Nam

  Nghiên cứu và làm rõ chế độ dạy và học nghề, Khảo sát thực tế thực hiện các chế độ về dạy và học nghề ở Việt Nam, sự cần thiết điều chỉnh và phương hướng hoàn thiện pháp luật về dạy và học nghề. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 15/04/2015 157 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số