• Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 1 "Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin" trình bày các nội dung chính như: Mở đầu về bảo mật hệ thống thông tin, các yêu cầu an toàn thông tin, phân loại tấn công mạng, ba khía cạnh của an toàn thông tin

   65 p husc 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 2 "Bảo mật mạng" với các nội dung như sau: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, an toàn và bảo mật thông tin hiện nay, bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng,...

   22 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 3 "Mã hoá đối xứng căn bản" trình bày các nội dung chính như: Mã hoá ceasar, mô hình mã hoá đối xứng, đặc tính và yêu cầu của mã, mã rail fence,...

   33 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1 tiếp theo trình bày các nội dung chính như: Mã hoán vị, các phương pháp mã hoá đã trình bày cho đến thời điểm này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ bằng một chữ cái khác trong bản mã.

   19 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Việc mã hóa từng cặp được thực hiện theo quy tắc. Để nắm chi tiết nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p husc 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 4 "Mã hoá đối xứng hiện đại" gồm các nội dung chính như: Phương thức mã hóa RC4, mã hóa dòng tiêu biểu là A5/1 và RC4, phương thức mã hóa A5/1,...

   33 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo) An toàn thông tin trình bày các nội dung chính như: Mã hóa dữ liệu, kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu, nguyên tắc thực hiện của RSA,...

   23 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 5 "Mã đối xứng hiện đại - Mã khối" với các nội dung chính như: Mã khối an toàn lý tưởng, mô hình mã Feistel, các vòng của TinyDES,...

   33 p husc 31/07/2018 10 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng trên nền họ hệ điều hành Windows.

   5 p husc 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức liên mạng, địa chỉ IP, mô hình Workgroup, ứng dụng cơ bản trên TCP/IP, mô hình quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 do Bùi Minh Quân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu họ hệ điều hành Windows, cài đặt HĐH Windows Server 2012, các công cụ quản trị HĐH Windows Server 2012,...

   46 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p husc 31/07/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số