• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng, các ứng dụng mạng.

   46 p husc 31/03/2018 8 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 "Địa chỉ IP và chia subnet" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, địa chỉ IP, chia subnet,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p husc 31/03/2018 11 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 trình bày về "Tầng vận chuyển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy, giao thức TCP, giao thức UDP.

   69 p husc 31/03/2018 11 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Mục tiêu của bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 nhằm cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối Các ứng dụng mạng phổ biến: E-mail, Web, Instant Message, Telnet, SSH, FTP, P2P file sharing, Networked Games,Video conference

   50 p husc 31/03/2018 10 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, đóng gói dữ liệu.

   25 p husc 31/03/2018 9 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Nội dung chương 3.4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tầng mạng", cụ thể như: Giới thiệu, định tuyến – chuyển tiếp, giao thức IP, giao thức ICMP, giao thức NAT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p husc 31/03/2018 11 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 giúp người học hiểu về "Tầng liên kết dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi, điều khiển truy cập đường truyền, ARP, Ethernet.

   73 p husc 31/03/2018 12 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, phương tiện truyền dẫn hữu tuyến, phương tiện truyền dẫn vô tuyến.

   35 p husc 31/03/2018 11 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ĐH Khoa học tự nhiên

  Sau khi học xong bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 này người học có thể hiểu về: Các thiết bị mạng, collision domain và Broadcast domain. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   33 p husc 31/03/2018 10 1

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Trí tuệ nhân tạo là gì, turing Test, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo, mục tiêu nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành, các thành tựu hiện tại,...

   38 p husc 31/03/2018 13 1

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "ghi tiêu đề chương", cụ thể như: Các chiến lược điều khiển, các đặc trưng của bài toán, vấn đề trong thiết kế chương trình tìm kiếm,...

   43 p husc 31/03/2018 12 1

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các chiến lược tìm kiếm Heuristics". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, tìm kiếm tốt nhất trước, phương pháp leo đồi, cài đặt hàm đánh giá, thu giảm ràng buộc, giải thuật cắt tỉa α-β,...

   43 p husc 31/03/2018 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số