• Giáo trình Lập trình windows (VB.net)

  Giáo trình Lập trình windows (VB.net)

  Giáo trình lập trình windows (VB.net) có nội dung gồm 4 bài trình bày về: giới thiệu Microsoft Visual Studio .NET; nền tảng của ngôn ngữ VB.NET; lập trình hướng đối tượng trong Visual Basic .NET; làm việc với dự án có nhiều form;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   132 p husc 21/04/2022 17 1

 • Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ): Phần 1

  Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ): Phần 1

  (NB) Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ) được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên khối tự nhiên, đặc biệt là sinh viên ngành Vật lý hạt nhân những kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý trên ngôn ngữ Matlab. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của tài liệu.

   42 p husc 21/04/2022 12 0

 • Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ): Phần 2

  Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ): Phần 2

  (NB) Bài giảng tóm tắt Matlab căn bản (dành cho sinh viên khối tự nhiên - công nghệ): Phần 2 tập trung trình bày các vấn đề cờ bản về lập trình giao diện người dùng; một số phương pháp xử lý tính toán trên Matlab.

   29 p husc 21/04/2022 9 0

 • Ebook Sự va chạm của các nền văn minh: Phần 1

  Ebook Sự va chạm của các nền văn minh: Phần 1

  Trong cuốn sách "Sự va chạm của các nền văn minh", tác giả vẽ lại bức tranh chung về các nền văn minh khác nhau trên thế giới. Về cơ bản, tác giả phân chia nhân loại thành 2 bộ phận là văn minh phương Tây và văn minh ngoài phương Tây, trong đó văn minh phương Tây đóng vai trò trung tâm trong các phân tích của ông, là điểm tham chiếu để xem xét các nền...

   245 p husc 10/02/2022 19 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Tin học đại cương được biên soạn gồm các nội dung lý thuyết và thực hành. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp những kiến thức về thông tin và xử lý thông tin, nguyên lý cấu trúc của hệ xử lý thông tin tự động, một số khái niệm cơ sở, các phần mềm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   139 p husc 10/02/2022 23 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 cung cấp những kiến thức về mạng máy tính và ứng dụng của nó. Phần này cũng bao gồm các nội dung thực hành tin học văn phòng và trình bày một số vấn đề sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   167 p husc 10/02/2022 19 0

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 1

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 1 gồm các nội dung sau: Phong cách lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thiết kế và cài đặt, giao tiếp trong lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p husc 30/10/2021 101 3

 • Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook Kỹ năng lập trình: Phần 2

  Ebook "Kỹ năng lập trình" phần 2 gồm các nội dung sau: Gỡ rối, kiểm chứng, tốc độ thực thi, tính khả chuyển, ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   195 p husc 30/10/2021 61 3

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Cuốn sách “Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu“ do tác giả Trần Đức Sự làm chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn đọc những kiến thức quan trọng về an toàn và bảo mật thông tin. Thông qua giáo trình, người học sẽ nắm được các kiến thức về: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin, các kiểu tấn công vào hệ...

   131 p husc 30/10/2021 46 1

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu phần 2 gồm có những nội dung sau: Hệ mật RSA, Hệ mật Rabin, Hệ mật Elgamal, một số hệ mã khóa công khai khác, ưu và nhược điểm của hệ mật khóa công khai, giới thiệu về hàm băm, các hàm băm không có khóa, các hàm băm có khóa (MAC), chữ kí số, các lược đồ chữ ký số thông dụng, ứng dụng của chữ ký số.

   106 p husc 30/10/2021 56 1

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 1

  Cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: Lập trình đa luồng và xử lý đa tiến trình, lập trình triệu gọi từ xa RMI và phân toán đối tượng, Lập trình mạng, Lập trình với SWING nâng cao,...

   217 p husc 30/10/2021 60 1

 • Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2

  Giáo trình Lập trình java nâng cao: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Phát triển các dịch vụ Servlet và JSP, vấn đề bảo mật và an ninh thông tin, lập trình theo chuẩn quốc tế và bản địa hóa phần mềm. Giáo trình được sử dụng như là tài liệu tham khảo cho các bộ nghiên cứu và những người tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng để...

   171 p husc 30/10/2021 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số