• Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích để lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước có tài liệu tham khảo, tìm hiểu và hiểu rõ hơn về một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của dân...

   239 p husc 30/11/2018 9 0

 • Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 2

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về tục lệ thờ cúng đặc sắc của ba miền, tục thờ Thần tài trong giới kinh doanh buôn bán và một số văn khấn thường dùng trong tín ngưỡng thờ cúng nói chung. Đồng thời, những kiến thức trong cuốn sách có thể ứng dụng vào trong các hoạt động cụ thể...

   210 p husc 30/11/2018 10 0

 • Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc những câu chuyện về Bác thông qua những chủ đề sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước...

   149 p husc 30/11/2018 12 0

 • Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 2

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho bạn đọc những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tác giả trình bày với những tựa đề: Đồng chí Hồ Chí Minh là người quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng và Bác Hồ là người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy. Để tìm hiểu và nắm rõ nội...

   131 p husc 30/11/2018 10 0

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1 gồm có 3 chương trình bày về khoa học và nghiên cứu khoa học; cơ sở và phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo.

   19 p husc 30/10/2018 9 0

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2 sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được các giai đoạn trong việc nghiên cứu khoa học; cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

   34 p husc 30/10/2018 10 0

 • Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 1

  Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 1

  Cuốn "Từ điển và danh từ Triết học" của Trần Văn Hiến Minh được biên soạn nhằm giúp đọc giả hiểu biết hơn về những danh từ, thuật ngữ liên quan đến triết học. Tác giả đã cắt nghĩa cũng như dịch khá nhiều danh từ Triết học ngoại ngữ như: triết học cổ, Triết học kinh viện, triết học cận và hiện đại,.. Mời các bạn cùng tham khảo...

   210 p husc 28/09/2018 17 1

 • Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 2

  Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 2

  "Từ điển và danh từ Triết học" có nội dung cắt nghĩa các danh từ Triết học ngoại ngữ như triết học cổ, triết học kinh viện, triết học cận đại và hiện đại. Đặc biệt là trong phần từ điển có rất nhiều danh từ triết học Đông phương của tam giáo Phật, Lão, Khổng. Ebook Từ điển và danh từ Triết học - Phần 2 bao gồm các danh từ, thuật...

   262 p husc 28/09/2018 20 1

 • Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1) - Phần 1 gồm có những nội dung về: Một vài dữ kiện lịch sử, những hành vi thương mại, thương gia thể nhân và sự hành nghề thương mại, những nhiệm vụ nghề nghiệp của nhà buôn, cửa hàng thương mại, nói về một vài khế ước thương mại,...và nhiều nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   345 p husc 28/09/2018 14 0

 • Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải (Tập 1): Phần 2 trình bày đến bạn đọc những nội dung như: Những thương phiếu, hối phiếu, lệnh phiếu, chi phiếu, ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   344 p husc 28/09/2018 16 0

 • Ebook Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh: Phần 1 - Viện kinh tế và quản lý

  Ebook Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh: Phần 1 - Viện kinh tế và quản lý

  Cuốn sách Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh tập trung vào bản chất và khái niệm của việc học tập và tham gia vào những lĩnh vực nghiên cứu. Đúng hơn, cẩm nang góp phần làm cho hoạt động trí tuệ và sự học có chiều sâu và dễ kiểm soát hơn. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng cẩm nang này để xây dựng tốt các chủ đề của...

   30 p husc 31/07/2018 24 1

 • Ebook Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh: Phần 2 - Viện kinh tế và quản lý

  Ebook Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh: Phần 2 - Viện kinh tế và quản lý

  Phần 1 của cuốn sách Cầm nang học tập và nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh đã chia sẻ cho người đọc về các quy định về hình thức thời gian đào tạo, thủ tục đăng ký mở chuyên ngành đào tạo, điêu kiện để duy trì chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ hay các quy định về luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến sĩ, các yêu cầu về nội...

   32 p husc 31/07/2018 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số