• Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu: Phần 1

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu: Phần 1

  Liên minh châu Âu và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự: Phần 1 trình bày khái quát những lý luận cơ bản về xã hội dân sự và quá trình hình thành, phát triển, hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh châu Âu, phân tích xã hội dân sự ở một số quốc gia điển hình của Liên minh châu Âu. Mời các bạn...

   189 p husc 30/11/2019 6 0

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu: Phần 2

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Liên minh châu Âu và một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về việc đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực, xu thế phát triển của xã hội dân sự ở Liên minh châu Âu trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p husc 30/11/2019 7 0

 • Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 1

  Để giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu gồm các module được xếp theo các nhóm tương ứng với các chủ đề trong nội dung bồi dưỡng 3. Cuốn sách "Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên" gồm có 4 module. Phần 1 của ebook sau đây sẽ trình bày 2 module với nội dung về nhu...

   110 p husc 31/08/2019 14 0

 • Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên - Phần 2 gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học.

   97 p husc 31/08/2019 12 0

 • Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 2

  Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm hai phần siêu hình học; nhân học và đạo đức học. Với các nội dung: thế nào là sự vật hoàn chỉnh; nhị nguyên hay tam nguyên; vòng tròn descartes; hiện hữu là một thuộc tính; có chân lý vĩnh cửu không; bộ quy tắc đạo đức lâm thời; triết học descartes; descartes ngày nay... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm...

   126 p husc 31/08/2019 14 0

 • Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 1

  Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 1

  Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) của tác giả Bùi Văn Nam Sơn với cuộc “đối thoại” kỳ lạ giữa một nhà nghiên cứu triết học thời nay với các triết gia quá cố chưa? Chuyện tưởng như đùa ấy sẽ trở thành... sự thật. Khi chúng tôi xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc các cuộc chat (tưởng tượng!) giữa nhà nghiên cứu triết học Bùi...

   156 p husc 31/08/2019 14 0

 • Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm: Phần 1

  Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm: Phần 1

  Ebook với 5000 bức thư họa hay còn gọi là tranh chữ dùng để treo phí trên bình phong, trong phòng sách hoặc treo ở nhà mát trong vườn hoa… Ebook là tài liệu tham khảo, nghiên cứu về chữ Hán Nôm hay đơn giản chỉ là muốn khám phá, tìm hiểu về chữ Hán Nôm. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để biết chi tiết các nội dung, bức thư họa mà ebook cung cấp.

   510 p husc 31/08/2019 19 0

 • Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm: Phần 2

  Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook với các bức tranh chữ, bức thi họa được viết bằng chữ Hán Nôm và có phiên dịch sang tiếng Việt giúp các bạn dễ dàng theo dõi trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về chữ Hán Nôm. Để biết thêm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   589 p husc 31/08/2019 17 0

 • Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 1

  Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 1

  Cuốn sách với khối lượng kiến thức đa dạng là một tư liệu quý nghiên cứu về nhân tài. Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc một số lý luận cơ bản về khái niệm tìm năng, khả năng, năng lực, nguồn gốc và các giai đoạn phát triển của nhân tài, con người là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng của văn...

   141 p husc 31/07/2019 25 0

 • Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 2

  Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhân tài với tương lai đất nước" phần 2 tiếp tục trình bày một số kinh nghiệm của Việt Nam và một số nước về phát triển nhân tài như: Kinh nghiệm của Mỹ, kinh nghiệm của Nhật Bản, kinh nghiệm của Hàn Quốc, kinh nghiệm của Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   220 p husc 31/07/2019 18 0

 • Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Tiếp nối phần 1 và 2 của ebook "Nhân tài với tương lai đất nước" phần 3 tiếp tục trình bày một số tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài, những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhân tài, Mục tiêu, nội dung, hình thức đào tạo tài năng, đào tạo học sinh năng khiếu, đào tạo cử nhân...

   359 p husc 31/07/2019 20 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 1

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 1

  Ebook Đổi mới giáo dục đại học và hoạt động khoa học công nghệ: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Vì một nền giáo dục đại học tiên tiến với tính tự chủ cao, chuẩn bị bước vào thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới, muốn có nền kinh tế tri thức phải có một nền giáo dục phát triển, vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo phục vụ...

   192 p husc 31/07/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số