• Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp: Phần 2

  Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp: Phần 2

  Cuốn sách giúp các bạn hệ thống nhiều chủ điểm ngữ pháp và cấu trúc ở trình độ trung cấp thông qua 26 bài học. Mỗi bài học đi từ phần dẫn nhập, tìm hiểu ngữ pháp, tìm hiểu thêm, phân biệt, tạo hội thoại, luyện tập, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   20 p husc 30/05/2020 18 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp: Phần 1

  Khác với trình độ sơ cấp, ngữ pháp bậc trung cấp phức tạp và đa dạng hơn nhiều về mặt ý nghĩa, và việc học tiếng Hàn cũng trở nên khó hơn. Số lượng các chủ điểm ngữ pháp nhiều, bạn đang học ngữ pháp một cách dàn trải, không khoa học, không thể hệ thống được lượng kiến thức, học trước quên sau. Mời các bạn cùng tham khảo qua phần 1...

   20 p husc 30/05/2020 19 0

 • Chiến Quốc sách (2001): Phần 1

  Chiến Quốc sách (2001): Phần 1

  Tài liệu Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001) này được hai cụ Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê giới thiệu và chú dịch về phương diện lịch sử và phương diện văn học; tìm hiểu nguồn gốc của nó về các khía cạnh như tác giả, nhan đề và các bản được hiệu đính; nhận định giá trị của nó về phương diện tài liệu (lịch...

   394 p husc 31/03/2020 24 0

 • Chiến Quốc sách (2001): Phần 2

  Chiến Quốc sách (2001): Phần 2

  Đọc Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001), người đọc có thể tìm hiểu về xã hội Trung Hoa, tư tưởng và chính tài liệu của bọn chính khách, mưu sĩ thời Chiến Quốc, nhất là thưởng thức giá trị nghệ thuật tự sự, luận thuyết, tức giá trị về văn học của nó. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của tài liệu.

   204 p husc 31/03/2020 26 0

 • Khổng Tử: Phần 1

  Khổng Tử: Phần 1

  Đức Khổng Tử là một bậc hiền triết Trung Hoa, được dân tộc Trung Hoa tôn thờ. Suốt đời đi chu du các nước truyền bá học thuyết. Đem lại trật tự tôn ty cho một xã hội đầy chiến tranh loạn lạc, tạo đạo đức trong loài người… Ông cũng là nhà luân lý , nhà chính trị và một sử gia. Triết thuyết chính trị của ông được coi là quốc giáo liên...

   120 p husc 31/03/2020 26 0

 • Khổng Tử: Phần 2

  Khổng Tử: Phần 2

  Khổng Tử và học thuyết Nho gia có ảnh hưởng rất lớn đối với các nền văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trí thức Việt Nam đã tiếp thu và ứng dụng triết lý của ông. Còn ngày nay, sự minh triết trong tư tưởng Khổng Tử có thể giúp gì cho chúng ta khi đối diện với vô số vấn đề của cuộc sống hiện đại? Tài liệu Triết...

   144 p husc 31/03/2020 24 0

 • 5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 1

  5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 1

  5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng hiện đại với văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan hệ giữa tư tưởng triết học hiện đại với triết học truyền thống Trung Hoa, phương pháp tư tưởng hiện đại với tư tưởng truyền thống Trung Hoa, sử giám Trung Quốc, nhân vật lịch sử, xã hội phong kiến...

   304 p husc 29/02/2020 63 0

 • 5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 2

  5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 2

  5000 năm Trung Hoa - Kinh điển văn hóa (Tập 3): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về điển tịch lịch sử, lịch sử cổ đại Trung Quốc, giá trị lịch sử của Kinh Dịch, giáo cốt văn, kim văn phản ánh lịch sử văn hóa thời Thương Chu, nguồn gốc chữ Hán, chữ Hán và lịch sử văn hóa Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   350 p husc 29/02/2020 53 0

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 1

  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 1

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   89 p husc 29/02/2020 45 0

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009) gồm toàn văn Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009;...

   140 p husc 29/02/2020 39 0

 • Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 9 năm 2012

  Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 9 năm 2012

  Bài viết tóm tắt tình hình thời tiết giữa tháng 9/2012 không khí lạnh đã xuất hiện sớm và tác động khá mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, ở vùng núi trung du Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Trung bộ có mưa vừa đến mưa to và dông, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; nền nhiệt độ...

   11 p husc 31/01/2020 32 0

 • Nghiên cứu tổ hợp lũ lớn lưu vực sông Lam

  Nghiên cứu tổ hợp lũ lớn lưu vực sông Lam

  Trong bài báo này đưa ra kết quả nghiên cứu tổ hợp của những trận lũ lớn đã xảy ra giữa các cặp nhánh sông trên lưu vực sông Lam từ những năm 1960 trở lại đây, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong quản lý lũ lớn trên lưu vực sông. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p husc 31/01/2020 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số