• Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 1 do PGS.TS Nguyễn Duy Phương chủ biên cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước,thủ tục hành chính những hình thức và phương pháp quản lý...

   118 p husc 31/07/2021 31 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Nguyễn Duy Phương

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước, địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch, vi...

   210 p husc 31/07/2021 34 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 1 có nội dung trình bày về nhập môn luật hình sự Việt Nam, tội phạm và phân loại tội phạm, cấu thành tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm,...

   182 p husc 31/07/2021 23 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2 - TS Nguyễn Ngọc Kiện

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam: Phần 2 do TS Nguyễn Ngọc Kiện chủ biên có nội dung trình bày trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, các chế...

   177 p husc 31/07/2021 22 0

 • Ebook Con người từ đâu đến: Phần 2

  Ebook Con người từ đâu đến: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách 'Con người từ đâu đến' sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về Mendel và Định luật di truyền, sau đó sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về cuộc hành trình truy tìm nguồn gốc loài người, về người tiền sử và hành trình con người trở thành chủ nhân của Trái đất,... Mời các bạn cùng đón đọc!

   46 p husc 30/06/2021 22 0

 • Ebook Con người từ đâu đến: Phần 1

  Ebook Con người từ đâu đến: Phần 1

  Vũ trụ thật bao la và diệu kỳ, các bạn đã biết được những gì xung quanh mình? Vai trò của nước đối với sự sống, sự tiến hoá của sinh vật, di truyền - ngọn nguồn của sự sống, con người đến từ đâu và con người đã trở thành chủ thể của trái đất như thế nào?... Hãy bắt đầu khám phá những điều đơn giản với cuốn sách “Con người...

   98 p husc 30/06/2021 27 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học: Phần 1

  Phần 1 ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học' cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cách nhập số liệu vào bảng tính, phân tích các đặc trưng thông kê mẫu, mối quan hệ giữa hai biến định tính, phân tích tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p husc 31/05/2021 24 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học: Phần 2

  Phần 2 ebook Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus version 3.0 và 5.1 để xử lý và phân tích thông tin trong lâm học' cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Phân tích phương sai, so sánh nhiều mẫu, kiểu thí nghiệm phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p husc 31/05/2021 26 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giúp sinh viên nắm được bản chất và các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc cơ bản để tổ chức và duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng và tổ chức hoạt...

   13 p husc 30/03/2021 39 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật; dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách...

   15 p husc 30/03/2021 30 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" tìm hiểu khái niệm hình thức pháp luật; các hình thức pháp luật, được đặc trưng cơ bản của từng hình thức pháp luật, các hình thức của pháp luật Việt Nam.

   15 p husc 30/03/2021 30 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm hệ thống pháp luật; phân chia ngành luật và chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật; các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

   75 p husc 30/03/2021 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số