• Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945

  Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945

  Nghiên cứu về Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ 1802 đến 1945 nhằm nhìn nhận đánh giá một á h đầy đủ, toàn iện về hệ thống lễ hội cung đình thời Nguyễn trong giai đoạn cuối cùng của chế độ quan phủ Việt Nam, từ đó khẳng định những giá trị to lớn của chúng đối với lịch sử, những ý nghĩa...

   19 p husc 03/01/2019 9 0

 • Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 đến 1975)

  Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 đến 1975)

  Nghiên cứu, tìm ra quy luật vận động của tùy bút ở đô thị miền Nam và quá trình hình thành, phát triển của thể loại này. Đánh giá có hệ thống, đầy đủ và khách quan về tùy bút ở đô thị miền Nam cả về thành tựu và hạn chế. Chỉ ra những đặc điểm cơ bản nhất của tùy bút ở đô thị miền Nam thông qua...

   8 p husc 03/01/2019 8 0

 • Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá, phân hạng mức độ thích nghi của đất đai đối với một số cây trồng và đặc điểm các đơn vị đất đai lãnh thổ nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0234.3. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 05/04/2017 117 0

 • Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Khảo sát sự ảnh hưởng của thông số buồng cộng hưởng; nồng độ các chất màu có phổ trong vùng tử ngoại, nhìn thấy và hồng ngoại gần lên phổ laser tích phân trong phát xạ laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ chất màu lên phổ laser tích phân; Nghiên cứu...

   8 p husc 19/02/2016 145 2

 • Xây dựng hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering - DC

  Xây dựng hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering - DC

  Nghiên cứu chế tạo hoàn chỉnh 1 hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering DC phục vụ cho việc chế tạo một số loại màng dẫn như Ag, Au, Pt.. trên các loại đế khác nhau. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   11 p husc 19/02/2016 102 0

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo hai hệ gốm trên cơ sở PZN-PZT pha các loại tạp Mn và La có cấu trúc perovskit, có các đặc trưng của một sắt điện, áp điện cứng (tạp Mn) và mềm (tạp La); nghiên cứu tìm ra thành phần tạp có các tính chất điện môi, sắt điện, áp điện tối ưu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   8 p husc 19/02/2016 113 2

 • Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Lắp ráp một thiết bị đo phổ huỳnh quang các chất màu đơn giản nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ đo; xây dựng quy trình phân tích một số đối tượng chất màu công nghiệp thường gặp trên thực tế; hệ đo phổ huỳnh quang có thể dùng cho giảng dạy và NCKH. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   5 p husc 19/02/2016 111 1

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 104 1

 • Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Khảo sát lý thuyết và nguyên lý hoạt động của hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân (glow curve); khảo sát, thiết kế và lắp ráp các khối của hệ đo; hoàn thiện hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 19/02/2016 112 1

 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi xử lý và công nghệ FPGA trong việc điều khiển tọa độ 3 chiều cho tự động khoan board mạch điện từ

  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi xử lý và công nghệ FPGA trong việc điều khiển tọa độ 3 chiều cho tự động khoan board mạch điện từ

  Gồm 3 phần: 1. Tổng quan về FPGA và khối điều khiển: kiến trúc của một chip FPGA, phần mềm thiết kế FPGA, quy trình thiết kế FPGA tổng quát, board điều khiển; 2. Ứng dụng chuyển mạch công nghệ FET trong điều khiển động cơ công suất lớn; 3. Ghép nối cơ điện tử và hoàn thiện hệ thống. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   3 p husc 19/02/2016 95 1

 • Xây dựng phép đo liều bức xạ nhiệt phát quang sử dụng liều kế dạng viên nén

  Xây dựng phép đo liều bức xạ nhiệt phát quang sử dụng liều kế dạng viên nén

  Lựa chọn công nghệ, thực hiện chế tạo liều kế nhiệt phát quang dạng viên nén từ vật liệu dạng bột CaSO4:Dy phục vụ cho việc nghiên cứu triển khai ứng dụng đo liều trong y tế xạ trị và đo liều môi trường. Tiến hành xây dựng thủ tục phép đo liều nhiệt phát quang bằng liều kế dạng viên nén chế tạo được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   4 p husc 19/02/2016 106 2

 • Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Gồm: 1. Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT pha tạp; 2. Chế tạo máy rửa siêu âm; 3. Chế tạo biến tử siêu âm cho máy thăm dò tim thai nhi HP - 50 XM; 4. Chế tạo máy phun khí dung và máy siêu âm xử lý mẫu sử dụng gốm áp điện cứng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 19/02/2016 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số