• Tái hòa nhập với đối tượng 05 tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tái hòa nhập với đối tượng 05 tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  Gồm 3 chương: 1. Khái quát về tệ nạn mại dâm ở Việt Nam và một số khái niệm liên quan; 2. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; 3. Một số giải pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với đối tượng 05 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh TT Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   9 p husc 19/11/2015 264 5

 • Cư dân vùng biển Thuận An Thừa Thiên Huế: Bức tranh sinh kế và chiến lược sinh kế bền vững

  Cư dân vùng biển Thuận An Thừa Thiên Huế: Bức tranh sinh kế và chiến lược sinh kế bền vững

  Làm rõ các dạng thức sinh kế của cư dân vùng biển Thuận An và vai trò của nó đối với sự sinh tồn của cộng đồng cư dân; kiến nghị các giải pháp bảo tồn, phát huy các hình thức sinh kế bền vững của cộng đồng cư dân nơi đây. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 19/11/2015 269 2

 • Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Nhận xét về thực trạng và kiến giải bước đầu nguyên nhân tệ nạn mại dâm, ma túy ở thành phố Huế; các giải pháp cho vấn đề tệ nạn xã hội ở Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 19/11/2015 684 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số