• Ebook Sinh học cơ thể động vật: Phần 1

  Ebook Sinh học cơ thể động vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh học cơ thể động vật" trình bày các nội dung: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; cấu trúc hiển vi của cơ thể, hệ thần kinh, hệ thụ cảm, hệ vận động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p husc 28/06/2022 0 0

 • Ebook Sinh học cơ thể động vật: Phần 2

  Ebook Sinh học cơ thể động vật: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu sinh học cơ thể người và động vật" trình bày các nội dung: Hệ nội tiết, hệ máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ sinh dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p husc 28/06/2022 1 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" gồm 3 chương trình bày những nội dung về: trinh sản, hiện tượng trinh sản tự nhiên và trinh sản thực nghiệm; mẫu sinh và các ứng dụng của mẫu sinh thực nghiệm; biệt hóa giới tính động vật và cơ chế phân tử của biệt hóa giới tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p husc 28/06/2022 0 0

 • Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Công nghệ tế bào phôi động vật" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá; cấy truyền phôi; vi thao tác phôi động vật có vú; vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao (cloning) cơ thể động vật; công nghệ tế bào gốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p husc 28/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật có nội dung gồm 3 phần và 8 bài thực hành. Phần 1 là phần A của giáo trình - Cơ sở tế bào của tính di truyền gồm 4 bài học như nguyên tắc và kỹ thuật chuẩn bị tiêu bản hiển vi, phương pháp làm tiêu bản nén tạm thời, phương pháp làm tiêu bản phấn hoa, xác định sức sống của phôi và hạt phấn.

   57 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật tiếp tục trình bày các nội dung của phần B và C. Phần B Quy luật di truyền của tính trạng: phân tích di truyền tính trạng chất lượng, di truyền liên kết, trao đổi chéo. Phần C Gây đột biến nhân tạo và di truyền quần thể: phương pháp gây tạo và phát hiện đột biến...

   124 p husc 28/06/2022 0 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 1

  Giáo trình Đa dạng sinh học trang bị cho sinh viên những kiến thức chính xác, khoa học, thông tin cập nhật về các khái niệm, định nghĩa của đa dạng sinh học. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 khái quát chung về đa dạng sinh học, chương 2 giá trị của đa dạng...

   59 p husc 28/06/2022 0 0

 • Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2

  Giáo trình Đa dạng sinh học: Phần 2 gồm có 2 chương, chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bảo tồn đa dạng sinh học, chương 5 trình bày về các vấn đề đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p husc 28/06/2022 0 0

 • Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 1

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 1

  "Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật" là một cuốn sách phổ biến khoa học nổi tiếng về sinh học, đặc biệt có liên quan tới những vấn đề sức khỏe và bệnh tật của con người hiện đại. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khỉ đứng thẳng; phụ thuộc nhiều vào bữa tối;...

   280 p husc 21/04/2022 21 1

 • Bài giảng Sinh học đại cương - TS. Trần Gia Bửu

  Bài giảng Sinh học đại cương - TS. Trần Gia Bửu

  Bài giảng Sinh học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở của sự sống; Sinh học tế bào; Di truyền học và công nghệ sinh học; Các học thuyết tiến hóa; Sinh thái học; Sinh học của virus, giới khởi sinh, nguyên sinh và nấm; Sinh học thực vật; Sinh học động vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   199 p husc 21/04/2022 11 0

 • Bài giảng môn Hóa kỹ thuật đại cương

  Bài giảng môn Hóa kỹ thuật đại cương

  Bài giảng Hóa kỹ thuật đại cương được biên soạn nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, quan trọng trong ngành Hóa học, tuy chưa đi sâu vào công nghệ cơ sở sản xuất nhưng giúp cho sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản khi tiếp xúc với công nghệ sản xuất một sản phẩm về công nghệ hóa học.

   120 p husc 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Động học - Xúc tác

  Bài giảng Động học - Xúc tác

  Bài giảng Động học - Xúc tác cung cấp cho người học các kiến thức: Động học các phản ứng hóa học đồng thể, động học các phản ứng hóa học di thể, đại cương về xúc tác, ứng dụng của xúc tác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p husc 21/04/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số