• Bài giảng Sinh thái học

  Bài giảng Sinh thái học

  Bài giảng Sinh thái học trình bày về môi trường và các yếu tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái, sinh quyền và các khu sinh học, dân số, tài nguyên và môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   99 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương - ThS. Mai Hoàng Đạt

  Bài giảng Sinh học đại cương - ThS. Mai Hoàng Đạt

  Bài giảng Sinh học đại cương - ThS. Mai Hoàng Đạt giúp sinh viên đặc điểm sinh học đặc trưng, cấu trúc của các nhóm cơ thể chưa có cấu tạo tế bào (virus), nhóm cơ thể sống có cấu tạo tế bào với nhân chưa hoàn chỉnh (Procaryota), nhóm cơ thể sống có cấu tạo tế bào với nhân hoàn chỉnh (Procaryota). Mời các bạn cùng tham khảo!

   178 p husc 30/08/2021 9 0

 • Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1) : Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sinh lý tế bào thực vật; Trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp ở thực vật; Hô hấp ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   193 p husc 30/06/2021 38 1

 • Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sinh lý thực vật (Tập 1) : Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Dinh dưỡng khoáng - nitơ ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển ở thực vật; Tính chống chịu các nhân tố phi sinh học bất lợi ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p husc 30/06/2021 20 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 3: Cấu trúc glucid" với các nội dung đại cương glucid; monosaccarid; disaccarid; polysaccarid; polysaccarid phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung.

   85 p husc 30/06/2021 20 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 1: Enzym và xúc tác sinh học

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 1: Enzym và xúc tác sinh học

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 1: Enzym và xúc tác sinh học" giúp người học nắm được các kiến thức đại cương về enzyme; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt độ của enzyme; động học và sự ức chế enzyme; kiểm soát hoạt động của enzym.

   51 p husc 30/06/2021 14 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 2: Chuyển hóa, oxi hóa sinh học, chu trình acid citric

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 2: Chuyển hóa, oxi hóa sinh học, chu trình acid citric

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 2: Chuyển hóa, oxi hóa sinh học, chu trình acid citric" trang bị cho người học những kiến thức về chuyển hóa các chất, oxy hóa sinh học, chu trình acid citric.

   66 p husc 30/06/2021 13 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 4: Chuyển hóa glucid" giúp các bạn nắm được các kiến thức về đại cương; thoái hóa glucose; chuyển hóa các monosaccarid khác; sự chuyển hóa glucose ở một số trạng thái; liên quan chuyển hóa của glucose; vận chuyển glucose qua màng tế bào; điều hòa chuyển hóa glucose và glycogen; rối loạn chuyển hóa glucid.

   115 p husc 30/06/2021 10 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Hóa sinh – Chương 6: Chuyển hóa lipid" để nắm chi tiết các nội dung về tiêu hóa và hấp thu lipid trong thức ăn; thoái hóa lipid; sinh tổng hợp lipid; chuyển hóa cholesterol; chuyển hóa lipoprotein.

   134 p husc 30/06/2021 12 1

 • Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid

  Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid

  "Bài giảng Hóa sinh – Chương 5: Cấu trúc lipid" trang bị cho người học kiến thức về đại cương; acid béo; alcol của lipid; lipid đơn giản; lipid phức tạp; lipoprotein.

   79 p husc 30/06/2021 20 1

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 11: Hóa học hemoglobin" biên soạn với các mội dung đại cương cromoprotein, porphyrin, hemoglobin (HB), Hb - protein vận chuyển O2, cấu tạo hóa học Hb, cấu trúc của Hemoglobin, các loại Hemoglobin, tính chất của hemoglobin, tính chất enzyme của hemoglobin...

   39 p husc 30/06/2021 13 2

 • Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic

  Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic

  "Bài giảng Hóa sinh - Chương 9: Hóa học acid nucleic" được biến soạn nhằm cung cấp đến người học về đại cương; acid nucleic, thành phần cấu tạo của acid nucleic, chức năng sinh học của nucleotide, chất tổng hợp dùng trong trị liệu, cấu trúc acid nucleic...

   27 p husc 30/06/2021 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số