• Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

  Cuốn sách "Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước" cung cấp một số kiến thức về điều kiện tự nhiên, về dòng chảy của không khí trong khí quyển; quá trình truyền tải, phát tán và một số chất gây ô nhiễm cũng như các quá trình xảy ra đối với chúng, trong đó đề cập đến 3 dạng chính của môi trường không khí...

   132 p husc 31/05/2021 6 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam" cung cấp cho người dân những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật gây trồng cũng như sơ chế một số loài cây thuốc nam có giá trị kinh tế nhằm giúp người dân có thể nâng cao được thu nhập từ rừng. Nội dung sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 bao...

   90 p husc 31/05/2021 6 0

 • Ebook Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của "Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc Nam" cung cấp cho người học những kiến thức về: Một số mô hình trồng cây thuốc nam theo phương thức nóng lâm kết hợp ở vùng núi Thừa Thiên Huế, một số bài thuốc được người dân địa phương sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p husc 31/05/2021 6 0

 • Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1

  Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1

  "Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1" cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh sản của cây thân gỗ làm cơ sở cho lai giống, đặc điểm cùa giống lai và kỹ thuật lai giống, khảo nghiệm giống và nhân giông các giống lai cây rừng, cũng như một số kết quả nghiên cứu vê sử dụng giống lai tự nhiên và lai...

   95 p husc 31/05/2021 5 0

 • Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 2

  Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees) cung cấp cho người học những kiến thức về: Các bước lai giống cây rừng; khảo nghiệm, đánh giá và nhân giống cây lai; một số giống lai cây rừng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p husc 31/05/2021 5 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 19: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 19: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 19: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật" giới thiệu cơ bản về chất điều hòa sinh trưởng thực vật, một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật hổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p husc 31/05/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 18: Sự trao đổi chất của thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 18: Sự trao đổi chất của thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 18: Sự trao đổi chất của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc của sự hút nước, sự vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch mộc, sự vận chuyển các chất hữu cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p husc 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 13: Sự phát triển của thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 13: Sự phát triển của thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 13: Sự phát triển của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức về sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự sinh trưởng của cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p husc 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 12: Cấu trúc của thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 12: Cấu trúc của thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 12: Cấu trúc của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Rễ, thân, lá. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   41 p husc 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 11: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 11: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 11: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật" cung cấp cho người học một số chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật như: Auxin, gibberellin, cytokinin, acid abscisic, ethylene. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p husc 31/05/2021 4 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 10: Sự vận chuyển vật chất ở thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc của sự vận chuyển nước, sự vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch mộc, sự vận chuyển của chất hữu cơ trong mô Libe,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p husc 31/05/2021 3 0

 • Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật

  Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật

  Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 9: Sự sinh sản, tăng trưởng và phát triển ở thực vật" trình bày các nội dung: Chu trình sinh trưởng ở thực vật, hoạt động sinh sản, sự sinh trưởng ở thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p husc 31/05/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số