• Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng về cội nguồn dân tộc, tiếng gọi về của hồn thiêng sông núi, nền văn hóa qua kiến trúc thời nhà Lý, văn hóa lễ hội mùa xuân, cảm nhận văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   91 p husc 30/07/2020 13 0

 • Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1

  Cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam, truyền thuyết và huyền thoại Hùng Vương, họ Hồng Bàng, người con gái núi Tam Đảo, An Dương Vương lập cột đá thề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p husc 30/07/2020 13 0

 • Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình Cận đại hóa

  Vài nhận xét về các cuộc vận động văn hóa - xã hội ở Việt Nam trong quá trình Cận đại hóa

  Bài viết này nghiên cứu về các cuộc vận động văn hóa - xã hội khi đặt các cuộc vận động đó trong hệ quy chiếu là quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” ở Việt Nam thời cận đại, coi các cuộc vận động này như một yếu tố quan trọng của quá trình “Dân tộc hóa” và “Cận đại hóa” mà mục tiêu là giải phóng dân tộc và bước...

   7 p husc 30/04/2020 26 0

 • Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

  Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

  Chế độ đãi ngộ dành cho võ quan là một trong những chính sách quan trọng trong xây dựng và củng cố lực lượng quân đội dưới triều Nguyễn. Võ quan dưới triều Nguyễn không chỉ được hưởng lương bổng như những ngạch quan lại khác trong triều đình mà còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt của nhà nước do đặc thù công việc, như chế độ cho...

   10 p husc 30/04/2020 26 0

 • Đạo hiếu Phật giáo trong phong tục tập quán của người Việt Nam

  Đạo hiếu Phật giáo trong phong tục tập quán của người Việt Nam

  Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của đạo hiếu Phật giáo đối với phong tục, tập quán của người Việt Nam trên các phương diện như tang ma, thờ cúng tổ tiên và lễ hội.

   5 p husc 30/04/2020 31 0

 • Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật thủy lợi ở đồng bằng Bắc Kì thời Pháp thuộc

  Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật thủy lợi ở đồng bằng Bắc Kì thời Pháp thuộc

  Nội dung bài viết đề cập về công tác thủy lợi những năm cuối thế kỉ XIX đến năm 1945 ở đồng bằng Bắc Kì (ĐBBK). Nghiên cứu đã chỉ ra những tiến bộ nhất định trong khoa học kĩ thuật thủy lợi dưới thời Pháp thuộc (1884 – 1945), khi đối sánh với giai đoạn trước năm 1884; kết quả nghiên cứu đồng thời chỉ ra những tồn tại và bài học...

   8 p husc 30/04/2020 25 0

 • Hồ Chí Minh với công tác học tập và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin

  Hồ Chí Minh với công tác học tập và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. Tư tưởng của Người rất phong phú, bao hàm nhiều khía cạnh khác nhau. Bài viết này bước đầu đề cập một số nội dung phản ánh vai trò to lớn của Người trong việc bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn...

   6 p husc 30/04/2020 26 0

 • Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

   7 p husc 30/04/2020 28 0

 • Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng tự do và bình đẳng của chủ nghĩa tự do của cá nhân, phát triển thành tự do và bình đẳng của cộng đồng, còn về chủ nghĩa cộng đồng thì chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng về quyền được bảo vệ bản sắc văn hóa gốc của mỗi cá nhân. Bài viết trên cơ sở phân tích các định nghĩa khác nhau về...

   6 p husc 30/04/2020 26 0

 • Phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  Phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, khối đại đoàn kết, sức mạnh của nhân dân được phát huy hiệu quả trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954–1975), biểu hiện cụ thể qua hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất, nhà nước và quân đội của nhân dân… Thắng lợi của cuộc chiến tranh vệ quốc ở miền Nam Việt Nam...

   6 p husc 30/04/2020 24 0

 • Xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam - nhìn từ chiến lược quảng bá văn hóa của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

  Xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam - nhìn từ chiến lược quảng bá văn hóa của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết nhằm mục tiêu đưa ra những gợi ý cho công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra bên ngoài trên cơ sở tham chiếu những thành tựu và bài học kinh nghiệm của Trung Quốc – một quốc gia đặc biệt coi trọng việc quảng bá văn hóa ra bên ngoài, xem đó như một nhân tố quan trọng cho con đường “trỗi dậy” hay “phát triển”.

   8 p husc 30/04/2020 27 0

 • Cấu trúc và nghệ thuật thể hiện nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo trong chiến lược quân sự ở bão táp triều Trần

  Cấu trúc và nghệ thuật thể hiện nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo trong chiến lược quân sự ở bão táp triều Trần

  Hoàng Quốc Hải đã kết hợp tài tình giữa sự thật lịch sử với sự hư cấu sáng tạo trong tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần để xây dựng kiểu cấu trúc nhân vật tính cách qua các biện pháp nghệ thuật như miêu tả ngoại hình, khắc họa chân dung, hành động, lời nói của nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo, làm nhân vật này hiện lên khá tự...

   10 p husc 30/04/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số