• Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 1

  Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 1

  Cuốn sách "Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử" khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Linh với tiến trình lịch sử phát triển của đất nước. Cuốn sách giới thiệu những tư liệu, những bài viết của những đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu, những lớp cán bộ nhiều thời kỳ từng làm việc, gắn bó với đồng chí...

   149 p husc 31/12/2020 53 0

 • Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 2

  Ebook Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử: Phần 2

  Định hướng chung của tập sách "Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử" là cố gắng nói lên một phần những cống hiến, tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với dân tộc, đất nước, xã hội và gia đình. Tập sách được trình bày dưới dạng các chương gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng...

   257 p husc 31/12/2020 54 0

 • Ebook Bùi Viện và Chính phủ Mỹ

  Ebook Bùi Viện và Chính phủ Mỹ

  Bùi Viện là nhà ngoại giao đầu tiên trong lịch sử nước ta sang Mỹ và đã hai lần gặp Tổng thống Mỹ. Các cứ liệu viết về cuộc công du của Bùi Viện không nhiều. Tác phẩm duy nhất viết về sự kiện này “Bùi Viện và Chính phủ Mỹ” của nhà sử học Phan Trần Chúc in từ năm 1945, mới đây, NXB Văn hóa Thông tin in lại với cái tên “Bùi Viện và...

   117 p husc 30/11/2020 40 0

 • Vua Minh Mệnh với việc bảo vệ biển đảo Miền Trung

  Vua Minh Mệnh với việc bảo vệ biển đảo Miền Trung

  Việc bảo vệ, giữ gìn an ninh biển đảo là vô cùng quan trọng đối với một đất nước ba mặt giáp biển như nước ta. Ý thức được điều đó, trong lịch sử, có nhiều vị minh quân đã đưa ra các biện pháp quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

   8 p husc 30/11/2020 47 0

 • Nước Đại Việt bảo vệ chủ quyền lãnh hải dưới các vương triều Lý, Trần

  Nước Đại Việt bảo vệ chủ quyền lãnh hải dưới các vương triều Lý, Trần

  Hai vương triều Lý, Trần (thế kỷ XI - XIV) bên cạnh những thành tựu về xây dựng đất nước (trên các mặt, như: tổ chức nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội, tạo lập nền văn hóa dân tộc, xây dựng quân đội và mở rộng lãnh thổ chủ quyền) đã có tầm nhìn về biển và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Tư duy hướng biển của hai vương...

   7 p husc 30/11/2020 41 0

 • Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn (thế kỷ XVII-XIX)

  Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn (thế kỷ XVII-XIX)

  Bài viết nghiên cứu quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 nhằm hoàn chỉnh bản đồ Việt Nam góp phần quan trọng vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ an ninh quốc gia.

   10 p husc 30/11/2020 42 0

 • Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII

  Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII

  Công cuộc khẩn hoang Nam Bộ trong suốt 2 thế kỷ (XVII–XVIII) có sự đóng góp tích cực từ tầng lớp địa chủ. Với chính sách phù hợp của nhà Nguyễn, tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ tích cực mở cõi, khai phá vùng đất mới, phát triển kinh tế vùng đất mới, làm thành chỗ dựa vững chắc cho các chúa Nguyễn củng cố quyền lực, đồng thời cùng với...

   11 p husc 30/11/2020 38 0

 • Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào thế kỷ XIX

  Triều Nguyễn thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào thế kỷ XIX

  Bài viết trình bày vua Gia Long lập đội Hoàng Sa để thực thi chủ quyền và khai thác kinh tế ở Biển Đông; kết hợp kinh tế với quốc phòng và bảo vệ ngư dân; đối chứng và khẳng định; biện pháp thực thi chủ quyền; vua Minh Mạng rất có ý thức và trách nhiệm về chủ quyền biển đảo trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa...

   12 p husc 30/11/2020 39 0

 • Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn (1602-1775)

  Biển đảo và việc thực thi quyền chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia giáp biển. Đối với Việt Nam, đất nước trải dài theo đường biển hơn 3260km và hàng loạt đảo, quần đảo ngoài khơi, việc xác lập và thực thi chủ quyền luôn được chính quyền nhà nước các thời kì đặt lên hàng đầu.

   7 p husc 30/11/2020 41 0

 • Ebook Việt sử kỷ yếu: Phần 1

  Ebook Việt sử kỷ yếu: Phần 1

  Cuốn sách "Việt sử kỷ yếu" do tác giả Trần Xuân Sinh ghi chép lại lịch sử nước nhà về các thời đại từ Thời đại thượng cổ trước năm 208 tr. CN đến thời Pháp thuộc. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 từ thời thượng cổ đến triều nhà Lê. Mời các bạn cùng đón đọc.

   296 p husc 31/10/2020 91 1

 • Ebook Việt sử kỷ yếu: Phần 2

  Ebook Việt sử kỷ yếu: Phần 2

  Ebook Việt sử kỷ yếu phần 2 gồm có những mục nội dung sau: Thời kỳ Nam Bắc phân tranh 1528-1802 với các kỷ nhà Mạc (1527- 1592), kỷ nhà Nguyễn Tây Sơn (1789 - 1802); thời đại cận kim với kỷ nhà Nguyễn (1802-1945), thời quân Pháp sang đánh chiếm đất nước ta. Mời các bạn cùng đón đọc.

   261 p husc 31/10/2020 58 0

 • Ebook Việt Nam văn minh sử lược khảo (Tập thượng :Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X): Phần 1

  Ebook Việt Nam văn minh sử lược khảo (Tập thượng :Từ nguồn gốc đến thế kỷ thứ X): Phần 1

  Bộ sách "Việt Nam văn minh sử lược khảo" của học giả Lê Văn Siêu phác họa những nét hoành tráng về diễn trình kỳ diệu, sống động, đầy ắp những biến cố, đổi thay, thất bại lẫn thành tựu ở nhiều lĩnh vực từ vật chất đến tinh thần của một dân tộc. Dù mang tính cách sử lược, bằng kiến thức sâu rộng và dựa trên kết quả sưu tầm,...

   128 p husc 31/10/2020 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số