• Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các loại dự án phát triển cụ thể. Hướng dẫn cách nhận diện các tác động môi trường tiềm ẩn cho ba loại dự án phát triển bao gồm các dự án thủy điện, các dự án công...

   87 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - TS. Nguyễn Trung Hải

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p husc 30/05/2022 8 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu độc học môi trường; một số khái niệm cơ bản; các nguyên lý cơ bản về độc học môi trường; các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc của chất độc; diễn biến và con đường đi của độc chất.

   148 p husc 30/05/2022 8 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 2 Phân loại độc chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở phân loại; phân loại độc chất theo nồng đồ, liều lượng; phân loại độc chất theo bản chất; phân loại độc chất trung gian giữa 2 loại bản chất và nồng độ, liều lượng; phân loại theo mức độ nguy hiểm.

   69 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 Độc chất trong môi trường nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: toổng quan về chất độc trong môi trường nước; quá trình trầm tích, phân tán và bay hơi ra khỏi môi trường nước của chất độc; yếu tố ảnh hưởng đến độc tính;...

   100 p husc 30/05/2022 6 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 3 Độc chất trong môi trường sinh thái đất, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan chất động trong môi trường sinh thái đất; các dạng nhiễm độc trong môi trường đất; các chất độc trong đất ngập nước, yếm khí; các chất độc trong đất phèn; các chất độc sinh ra từ quá trình tích lũy phân...

   98 p husc 30/05/2022 8 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 Độc chất trong môi trường không khí, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về độc chất trong môi trường không khí; một số độc chất trong môi trường không khí; khí độc do hoạt động giao thông gây ra; các bệnh do độc chất trong không khí đối với động vật, thực vật và con người;...

   93 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 6 Phương thức xâm nhập của chất độc vào cơ thể con người, cung cấp cho người học những kiến thức như: quá trình hấp thụ chất độc vào cơ thể; quá trình chuyển hóa độc chất; đào thải độc chất;...

   50 p husc 30/05/2022 5 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 7 Một số quá trình gây độc điển hình trong môi trường sinh thái, cung cấp cho người học những kiến thức như: độc chất do mưa acid; độc chất do ô nhiễm dầu và sản phẩn của dầu; độc chất do hoạt động công nghiệp; độc chất trong nông nghiệp; độc chất từ thực phẩm.

   56 p husc 30/05/2022 5 0

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý khí thải; Làm sạch không khí khỏi bụi; Làm sạch khí thải khỏi các chất độc hại; Xử lý chất thải rắn; Một số dây chuyền công nghệ xử lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   73 p husc 21/04/2022 20 0

 • Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Con người và môi trường; Tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và thế giới; Bảo vệ môi trường; Xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; Xử lý nước thải bằng phương...

   119 p husc 21/04/2022 20 0

 • Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2

  Ebook Câu chuyện về cơ thể con người: Tiến hóa, sức khỏe và bệnh tật - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cái vòng luẩn quẩn của quá dư thừa, không sử dụng, những nguy hiểm ẩn giấu của điều kiện lạ và tiện nghi, kẻ thích nghi hơn sẽ sống sót. Mời các bạn cùng tham khảo.

   256 p husc 21/04/2022 20 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số