• Đề xuất điều chỉnh cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia

  Đề xuất điều chỉnh cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia

  Đề xuất này nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia có tính năng động hơn, dễ dàng cập nhật quản lý được nhiều nguồn số liệu quan trọng, đa dạng và phong phú về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam, xứng tầm của một cơ sở dữ liệu quốc gia. Đề xuất là kết quả nghiên cứu của...

   7 p husc 30/10/2018 2 0

 • Chất lượng môi trường trầm tích tầng mặt phía nam vịnh Nha Trang

  Chất lượng môi trường trầm tích tầng mặt phía nam vịnh Nha Trang

  Đánh giá chung, chất lượng môi trường trầm tích khu vực phía nam vịnh Nha Trang còn khá tốt, hàm lượng các chất hữu cơ và kim loại nặng trong trầm tích đều phù hợp cho đời sống thủy sinh. Tuy nhiên, vật chất hữu cơ (N và P) có xu thế tăng nhẹ từ năm 2007 đến 2012.

   7 p husc 30/10/2018 3 0

 • Một số giải pháp quản lý bền vững rừng ngập mặn và thảm vỏ biển khu vực đầm thủy triều

  Một số giải pháp quản lý bền vững rừng ngập mặn và thảm vỏ biển khu vực đầm thủy triều

  Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan và kết quả thử nghiệm thành công 2 mô hình phục hồi rừng ngập mặn ở khu vực nuôi tôm và bãi triều ở đầm Thủy Triều, một số giải pháp quản lý bền vững rừng ngập mặn, thảm cỏ biển khu vực đầm đã được đề xuất: (1) Nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của rừng ngập...

   6 p husc 30/10/2018 2 0

 • Vài nét tổng quan về núi lửa bùn trên thềm lục địa

  Vài nét tổng quan về núi lửa bùn trên thềm lục địa

  Núi lửa bùn xảy ra chủ yếu trong phạm vi các bể trầm tích, trên đất liền và cả dưới đáy biển, tại những khu vực xung yếu hoặc nơi giao cắt giữa các hệ thống đứt gãy hoạt động kiến tạo bên trong vỏ Trái đất gây ra. Hoạt động của chúng dưới biển có thể gây ra rủi ro tiềm năng đối với các hoạt động khoan dầu khí cũng như với...

   7 p husc 30/10/2018 2 0

 • Biến đổi đại dương và biến đổi khí hậu - hai mặt của một vấn đề

  Biến đổi đại dương và biến đổi khí hậu - hai mặt của một vấn đề

  Các nhà khoa học tiếp tục khẳng định: Biến đổi khí hậu và biến đổi đại dương có liên quan chặt chẽ với nhau và là hai mặt của một vấn đề thông qua quá trình tương tác giữa chúng trong tự nhiên. Bài viết này giới thiệu về biến đổi đại dương, vai trò của đại dương trong thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và cách tiếp cận...

   10 p husc 30/10/2018 4 0

 • Ảnh hưởng của nước biển dâng đến thủy triều khu vực biển miền trung của Việt Nam

  Ảnh hưởng của nước biển dâng đến thủy triều khu vực biển miền trung của Việt Nam

  Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình và phân tích điều hòa. Các kết quả mô phỏng về thủy triều trong khu vực biển miền Trung của Việt Nam cho thấy rằng thủy triều có sự biến đổi cả về biên độ và pha của các phân triều chính như M2, S2, K1 và O1. Cụ thể, kết quả giá trị trung bình đối với M2 là 0,1 m và 10,20 ; đối với S2 là 0,12 m và 12,50...

   10 p husc 30/10/2018 4 0

 • Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng (Quyển 1) - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng (Quyển 1) - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Sinh thái học - Các khái niệm và ứng dụng trình bày các nội dung: Giới thiệu sinh thái học là gì, cuộc sống trên cạn, cuộc sống trong nước, quan hệ giữa nhiệt độ và sinh vật, quan hệ giữa nhiệt độ và sinh vật, quần thể gen và chọn lọc tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   413 p husc 28/09/2018 7 0

 • Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường

  Bài giảng Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Các khái niệm và hiện tƣợng cơ bản, lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực, một số phương pháp điện hóa nghiên cứu động học quá trình điện cực và phân tích môi trường,...

   119 p husc 31/07/2018 52 0

 • Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Bài giảng Điện phân không thoát kim loại - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Đại có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm, nguồn gốc, phân loại chất thải rắn, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý sơ bộ chất thải rắn...

   125 p husc 31/07/2018 11 0

 • Bài giảng Môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và Con người nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người học về các vấn đề về môi trường trong mối quan hệ với con người và trang bị cho người học những kỹ năng và kh̫ năng hành động cụ thể vì môi trường, cùng với chiến lược b̫o vệ môi trường và phát triển bền vững ở nước ta góp phần chung tay b̫o vệ trái...

   152 p husc 31/07/2018 17 0

 • Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp kiến thức cơ bản về những khái niệm, phân loại và định nghĩa độc học môi trường, về các độc chất, độc tố trong các môi trường đất, nước, không khí, tác hại của các độc chất, độc tố lên cá thể, quần thể,...

   116 p husc 31/07/2018 14 0

 • Bài giảng Môi trường đại cương

  Bài giảng Môi trường đại cương

  Bài giảng Môi trường đại cương được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cô dọng nhất về môi trường, các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong môi trường, khái niệm, vai trò, thực trạng của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất,....

   113 p husc 31/07/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số