• Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và quản lý trong đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p husc 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p husc 29/09/2021 6 0

 • Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước; Quản lý nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Đại học Huế

  Bài giảng Môi trường và con người - Đại học Huế

  Bài giảng "Môi trường và con người" có bố cục gồm 7 chương được trình bày theo thứ tự: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường; Chương 3 - Dân số và môi trường; Chương 4 - Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; Chương 5 - Tài nguyên thiên nhiên; Chương 6 - Ô nhiễm môi trường; Chương...

   63 p husc 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về kiểm toán môi trường; Cơ sở khoa học của kiểm toán môi trường; Quy trình kiểm toán môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p husc 31/08/2021 15 0

 • Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 - Cao Trường Sơn

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kiểm toán môi trường: Phần 2 trình bày những kiến thức cơ bản về kiểm toán chất thải như: Kiểm toán chất thải công nghiệp; kiểm toán rác thải sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p husc 31/08/2021 16 0

 • Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam gồm có 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu; Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p husc 31/07/2021 34 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối nước; Thủy năng và trạm thuỷ điện; Kiểm soát hạn; Kiểm soát tiêu thoát nước; Kiểm soát lũ; tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   215 p husc 31/07/2021 33 0

 • Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

  Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn nước ngọt trên thế giới; vấn đề sử dụng nước ở Việt Nam và những thách thức trong tương lai; dòng chảy mặt; dòng chảy nước ngầm; nhu cầu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p husc 31/07/2021 32 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p husc 31/07/2021 36 0

 • Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 - Hồ Thị Lam Trà

  Tiếp phần 1, Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và công tác thanh kiểm tra môi trường; Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp; Quản lý môi trường nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p husc 31/07/2021 42 0

 • Giáo trình Vi sinh vật học môi trường - Trần Viết Cường

  Giáo trình Vi sinh vật học môi trường - Trần Viết Cường

  Giáo trình vi sinh vật học môi trường dùng cho sinh viên ngành Khoa học môi trường gồm hai tín chỉ lý thuyết và một tín chỉ thực hành, giới thiệu một cách khái quát về các nhóm vi sinh vật, các quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Qua đó, người học có thể nắm bắt được các quy luật chuyển hóa chất hữu cơ và vô...

   368 p husc 31/07/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số