• Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: khái niệm lực, khối lượng; các định luật Newton, động lượng chất điểm, lực liên kết, trọng lực, nguyên lý tương đối Galilée, phép biến đổi Galilée,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   105 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: chuyển động của một vật, các phương pháp mô tả chuyển động, quỹ đạo, vectơ vận tốc, vectơ gia tốc, vận tốc góc, gia tốc góc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   61 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: động lượng hệ chất điểm, khối tâm, mômen động lực học chất điểm, mômen quán tính, động năng của hệ chất điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   92 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí cung cấp cho người học các kiến thức về: thông số trạng thái, phương trình trạng thái, áp suất, nhiệt độ, nhiệt chuyển pha, các định luật thực nghiệm về chất khí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   28 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học cung cấp cho người học các kiến thức về: nguyên lý thứ nhất nhiệt động học, công và nhiệt trong quá trình cân bằng, nhiệt dung, ứng dụng nguyên lý I vào các quá trình cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   74 p husc 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện cung cấp cho người học các kiến thức về: điện tích, đường sức điện trường, định lý Gauss về tĩnh điện, điện thế, tính chất thế của trường tĩnh điện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   82 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn cung cấp cho người học các kiến thức về: vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hiện tượng điện hưởng, điện dung của vật dẫn cô lập, tụ điện, tính điện dung của tụ điện, năng lượng điện trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p husc 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 8: Điện môi cung cấp cho người học các kiến thức về: sự phân cực của chất điện môi, vectơ phân cực, vectơ điện cảm, điều kiện biên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p husc 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 9: Trường tĩnh từ cung cấp cho người học các kiến thức về: dòng điện, cường độ dòng diện, vectơ mật độ dòng điện, suất điện động của nguồn điện, định luật Ohm dạng vi phân, phần tử dòng điện, định luật Ampere,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   76 p husc 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 10: Hiện tượng cảm ứng điện từ cung cấp cho người học các kiến thức về: cảm ứng điện từ, định luật Faraday, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường, từ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   54 p husc 29/09/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: các tiên đề của thuyết tương đối hẹp, phép biến đổi Lorentz, các hệ quả của phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 6 - TS. Phạm Thị Hải Miền có nội dung trình bày về: lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, hệ thức bất định Heisenberg, phương trình cơ bản của cơ học lượng tử... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p husc 29/09/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số