• Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Nhằm giúp các bạn học sinh giỏi đặc biệt là các bạn học sinh giỏi chuyên Lý có thêm tài liệu ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tập 1 cuốn sách 'Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước'. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

   256 p husc 31/05/2021 4 0

 • Ebook Dạy học Vật lý thông qua các nhà khoa học

  Ebook Dạy học Vật lý thông qua các nhà khoa học

  Cuốn sách kể chuyện về các danh nhân khoa học vật lí trong chương trình sách giáo khoa vật lí từ lớp 6 đến lớp 9, bao gồm tất cả 30 danh nhân. Mỗi bài của một cuốn sách này viết về một danh nhân, trừ một trường hợp đặc biệt.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   362 p husc 26/04/2021 15 0

 • Ebook Thủy động lực học: Phần 1

  Ebook Thủy động lực học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lỏng lý tưởng, chất lỏng nhớt, tính chảy rối, lớp biên, sự dẫn nhiệt trong chất lỏng, sự khuếch tán, hiện tượng mặt ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   409 p husc 26/04/2021 8 0

 • Ebook Thủy động lực học: Phần 2

  Ebook Thủy động lực học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thủy động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Âm, sóng va chạm, chuyển động một chiều của khí nén được, sự giao nhau của các mặt gián đoạn, dòng chảy phẳng của một chất khí nén được, dòng bao quanh các vật hữu hạn, thủy động lực học về sự cháy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   452 p husc 26/04/2021 9 0

 • Vành nội xạ đơn và vành linh hóa tử đơn

  Vành nội xạ đơn và vành linh hóa tử đơn

  Bài viết trình bày việc làm rõ một số tính chất của vành nội xạ đơn, nửa hoàn chỉnh. Một số tính chất của vành tựa Frobenius thông qua điều kiện vành nội xạ đơn đã được nghiên cứu. Đặc biệt, một vành tựa Frobenius nếu và chỉ nếu vành đó là vành Artin hai phía và nội xạ đơn hai phía.

   5 p husc 28/02/2021 14 0

 • Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực

  Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực

  Một trong những vấn đề chủ yếu trong lý thuyết đồ thị là bài toán tô màu đồ thị. Đặc biệt là xác định sắc số, đa thức tô màu và nghiên cứu tính duy nhất tô màu của đồ thị. Trong bài viết này chúng ta sẽ xác định sắc số, đa thức tô màu và nghiên cứu tính duy nhất tô màu của đồ thị tách cực.

   6 p husc 28/02/2021 14 0

 • Dùng Crocodile Physics để xây dựng các bài thí nghiệm vật lí ảo ở chương trình trung học phổ thông theo chuẩn Scorm tích hợp trên LMS moodle

  Dùng Crocodile Physics để xây dựng các bài thí nghiệm vật lí ảo ở chương trình trung học phổ thông theo chuẩn Scorm tích hợp trên LMS moodle

  Bài viết này, trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm Crocodile Physics vào thiết kế 5 bài thí nghiệm Vật lý trong chương trình Vật lý PTTH hiện hành nhằm nâng cao chất lượng dạy thí nghiệm môn Vật lí.

   5 p husc 28/02/2021 16 0

 • Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo sinh viên sư phạm

  Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo sinh viên sư phạm

  Bài viết trình bày nghiên cứu lý luận về đào tạo nghề sư phạm tiếp cận NLTH và đề xuất quy trình xây dựng một module bồi dưỡng kỹ năng trong đào tạo nghề sư phạm, từ đó ứng dụng thiết kế bồi dưỡng kỹ năng “Lập sơ đồ tiến trình khoa học xây dựng kiến thức” trong bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm Vật lý phương pháp dạy học theo Góc.

   8 p husc 28/02/2021 16 0

 • Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giờ dạy thực hành vật lí ở trường trung học phổ thông

  Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giờ dạy thực hành vật lí ở trường trung học phổ thông

  Bài viết tập trung phân tích phương pháp tổ chức giờ dạy học thực hành cho học sinh, qua đó đề xuất tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong giờ học thực hành vật lí ở trường phổ thông.

   5 p husc 28/02/2021 17 0

 • Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên sư phạm vật lý hiện nay

  Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên sư phạm vật lý hiện nay

  Bài viết đưa ra khái niệm về năng lực độc lập sáng tạo, các đặc điểm và biểu hiện của năng lực độc lập sáng tạo, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Vật lý hiện nay.

   8 p husc 28/02/2021 16 0

 • Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên sư phạm vật lý

  Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên sư phạm vật lý

  Vật lý là môn khoa học thực nghiệm. Để dạy giỏi môn vật lý, người giáo viên không chỉ cần hiểu biết sâu sắc lý thuyết mà còn phải có năng lực giảng dạy thực nghiệm. Bài viết xin đưa ra một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở nhà trường phổ thông...

   5 p husc 28/02/2021 14 0

 • Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử

  Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử

  Hiệu ứng âm điện từ trong hố lượng tử được khảo sát với sóng âm có bước sóng λ=2π/q nhỏ hơn quãng đường tự do trung bình ℓ của điện tử và trong miền siêu âm qℓ>>1 (ở đây q là số sóng âm).

   7 p husc 28/02/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số