• Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các vấn đề chung về dao động kỹ thuật, dao động của hệ một bậc tự do, dao động của hệ nhiều bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p husc 30/10/2018 7 0

 • Bài giảng Quang điện tử

  Bài giảng Quang điện tử

  Bài giảng "Quang điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiến thức cơ bản về quang điện tử, bán dẫn, các dụng cụ phát hiện bức xạ, Led light emitting diode, linh kiện của hệ thống thông tin quang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   213 p husc 27/09/2018 10 0

 • Bài giảng Quang học

  Bài giảng Quang học

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quang học", cụ thể như: Thuyết điện từ ánh sáng, quang hình học, sự giao thoa ánh sáng, sự nhiễu xạ ánh sáng, sự phân cực ánh sáng, sự tán sắc, sự hấp thụ và sự tán xạ ánh sáng,...

   144 p husc 30/08/2018 22 0

 • Bài giảng Thiên văn học

  Bài giảng Thiên văn học

  Thiên văn học là ngành khoa học nghiên cứu sự chuyển động, bản chất vật lí, cấu tạo hóa học, quá trình phát sinh và phát triển của các thiên thể và các hệ thiên thể như Mặt Trời, Mặt Trăng. Bài giảng Thiên văn học gồm 3 nội dung chính: Phát hiện các qui luật chuyển động của các thiên thể và các hệ thiên thể, nghiên cứu thành phần cấu tạo...

   88 p husc 30/08/2018 14 0

 • Bài giảng Vật lý phân tử và nhiệt học

  Bài giảng Vật lý phân tử và nhiệt học

  Bài giảng Vật lý phân tử và nhiệt học gồm có hai phân môn: Vật lý phân tử và nhiệt động lực học. Bài giảng gồm có 8 chương, trong đó hai phân môn Vật lý phân tử và nhiệt động lực học được trình bày xen kẽ; các chương 2, 3, 4, 7 và 8 thuộc phân môn Vật lý phân tử; còn chương 5 và chương 6 thuộc phân môn nhiệt động lực học. Ngoài ra chương...

   127 p husc 30/08/2018 7 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học, các khái niệm cơ bản, một số dấu hiệu nhận biết đá bằng mắt thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p husc 07/05/2018 24 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 5: Tính chất vật lý của khoáng vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, các tính chất quang học, các tính chất cơ học, các tính chất khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p husc 07/05/2018 18 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 3: Hình dạng và ký hiệu tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình đơn –Hình ghép, ký hiệu tinh thể, định trục cho tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p husc 07/05/2018 30 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 8: Mô tả đá magma" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhóm đá gabbro – basalt, nhóm đá diorite – andesite, nhóm đá granite – diorite. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p husc 07/05/2018 29 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 9: Mô tả đá trầm tích" cung cấp cho người học các kiến thức: Đá trầm tích cơ học, đá sét, cuội kết, đá trầm tích carbonate. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p husc 07/05/2018 27 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 2: Sự đối xứng của tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa tính đối xứng, các yếu tố đối xứng, phương đơn và phương cân đối, các hệ tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p husc 07/05/2018 22 0

 • Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tinh thể học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Tinh thể học đại cương - Chương 4: Hình thái của tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thái tinh thể thực, dạng đơn tinh thể, dạng tập hợp tinh thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p husc 07/05/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số