• Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất không

  Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất không

  Bài viết nghiên cứu sự biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm điện ở áp suất không. Môđun trượt và các hằng số đàn hồi đối với hợp kim thay thế AB với cấu trúc LPTD ở áp suất không phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ nguyên tử thay thế bằng phương pháp thống kê mômen.

   6 p husc 30/06/2019 33 0

 • Thiết kế mới một số bài thí nghiệm vật lý đại cương

  Thiết kế mới một số bài thí nghiệm vật lý đại cương

  Bài viết này trình bày nội dung thiết kết một số bài thí nghiệm phục vụ giảng dạy các học phần thực hành Vật lý đại cương cho sinh viên ngành Vật lý học, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật Điện - Điện tử của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Các bài thiết kế bao gồm cả phần cơ và phần điện. Phần cơ gồm các thí nghiệm...

   7 p husc 30/06/2019 59 1

 • Xác định hệ số khuếch tán dịch chuyển của một hạt nano vàng duy nhất trong hỗn hợp nước + glycerol

  Xác định hệ số khuếch tán dịch chuyển của một hạt nano vàng duy nhất trong hỗn hợp nước + glycerol

  Bài viết trình bày nghiên cứu hệ số khuếch tán của một hạt nano vàng trong môi trường phức hợp nước + glycerol bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử. Các hạt nano vàng được chế tạo bằng phương pháp Turkevich cho dạng cầu với kích thước trung bình 15 nm và đơn phân tán trong nước.

   6 p husc 30/06/2019 30 0

 • Phản huỳnh quang của tinh thể AgCl(I) khi hấp phụ trên bề mặt các phân tử chất nhuộm

  Phản huỳnh quang của tinh thể AgCl(I) khi hấp phụ trên bề mặt các phân tử chất nhuộm

  Khi bề mặt tinh thể AgCl(I) hấp phụ các phân tử - tổ hợp phân tử chất nhuộm hình dạng phổ huỳnh quang và phản huỳnh quang không thay đổi. Điều đó chứng minh rằng chúng không làm thay đổi tâm phát xạ. Cường độ huỳnh quang giảm, nhưng cường độ phản huỳnh quang tăng lên đáng kể. Vị trí đỉnh phổ kích thích phản huỳnh quang tương tự đỉnh...

   8 p husc 30/06/2019 36 0

 • Ảnh hưởng của CMC, nhiệt độ và nồng độ agar đến độ nhớt của dung dịch, độ cứng gel agar

  Ảnh hưởng của CMC, nhiệt độ và nồng độ agar đến độ nhớt của dung dịch, độ cứng gel agar

  Agar, một polysaccharide được chiết tách từ loài rong đỏ và có nhiều trong họ rong câu chỉ vàng – có khả năng nuôi trồng với sản lượng lớn tại Việt Nam. Agar được ứng dụng nhiều trong công nghệ thực phẩm và một số lĩnh vực khác. Chúng được dùng như một phụ liệu tạo nhớt, tạo đặc, tạo gel, nhũ hóa và ổn định hệ thực phẩm. Việc...

   8 p husc 30/06/2019 82 0

 • Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nano bari hydroxyapatit

  Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nano bari hydroxyapatit

  Bài viết nghiên cứu quá trình tổng hợp bột nano bari hydroxyapatit (BaHAp) bằng phương pháp kết tủa hóa học từ dung dịch Ba(OH)2 0,02M và H3PO4 0,3M và khảo sát một số yếu tố như thành phần dung dịch, nhiệt độ, tốc độ nhỏ H3PO4 và thời gian lưu mẫu.

   8 p husc 30/06/2019 36 0

 • Nghiên cứu lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm khối

  Nghiên cứu lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm khối

  Bài viết nghiên cứu lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ AB với cấu trúc lập phương tâm khối, biểu thức giải tích của năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ, khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai nguyên tử xen kẽ, các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ, các đại lượng khuếch tán như tần số bước nhảy của nguyên tử xen kẽ,...

   7 p husc 30/06/2019 31 0

 • Tham số hóa độ phân giải của máy đo va chạm ATLAS trong phép đo xung lượng ngang của hạt Boson Z tại máy gia tốc LHC

  Tham số hóa độ phân giải của máy đo va chạm ATLAS trong phép đo xung lượng ngang của hạt Boson Z tại máy gia tốc LHC

  Bài viết trình bày việc tìm các tham số hóa đồ thị độ phân giải của máy đo ATLAS trong phép đo Prz . Hàm số mô tả sự phụ thuộc của độ phân giải máy đo vào Prz có thể được sử dụng cho các chương trình mô phỏng khác nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của máy đo ATLAS lên phép đo Prz.

   7 p husc 30/06/2019 26 0

 • TCVN 9274:2012

  TCVN 9274:2012

  TCVN9274:2012 ban hành Sơn tín hiệu giao thông phương pháp đo hệ số phát sáng giới ánh sáng khuếch tán bằng phản xạ kế cầm tay. TCVN9274:2012 do Viện khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường thẩm định

   15 p husc 25/02/2019 54 0

 • Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử phần 1 gồm 6 chương trình bày nội dung về đại cương phương pháp AES, sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử, máy quang phổ và sự phân ly chùm sáng, phân tích quang phổ phát xạ định tính. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung giáo trình này.

   132 p husc 31/01/2019 60 0

 • Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp phân tích phổ nguyên tử phần 2 với 5 chương còn lại trình bày nội dung về những vần đề chung của phép đo ASS, các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu, trang bị của phép đo ASS, các yếu tố ảnh hưởng trong ASS, phân tích định lượng bằng phổ ASS. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập được thuận lợi.

   154 p husc 31/01/2019 65 0

 • Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 1)

  Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 1)

  Mục tiêu của mô đun nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của các phương pháp quang phổ khác nhau biết cách xác định thành phần hydrocacbon bằng phổ hồng ngoại, xác định các cấu trúc vật liệu bằng phổ rơnghen (xrd), xác định được hàm lượng kim loại nặng có trong dầu mỏ và các phân đoạn nặng của dầu. Phần 1 mô đun trình bày về quang phổ...

   70 p husc 31/01/2019 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số