• Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn thất năng lượng dòng chảy - Sự ứng dụng của nó để tính thủy lực lỗ vòi và đường ống, dòng chảy đều không áp trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p husc 30/07/2020 11 0

 • Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Cơ học chất lỏng kỹ thuật (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học, động học chất lỏng, động lực học chất lỏng lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p husc 30/07/2020 9 0

 • Ebook Vật lý lò phản ứng hạt nhân: Phần 1

  Ebook Vật lý lò phản ứng hạt nhân: Phần 1

  Ebook Vật lý lò phản ứng hạt nhân: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tương tác của nơtron với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò phản ứng, phản ứng phân hạch hạt nhân, làm chậm và khuếch tán nơtron, cơ chế làm chậm nơtron, trạng thái tới hạn của lò phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   137 p husc 30/07/2020 5 0

 • Ebook Vật lý lò phản ứng hạt nhân: Phần 2

  Ebook Vật lý lò phản ứng hạt nhân: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Vật lý lò phản ứng hạt nhân" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động học lò phản ứng, phương trình động học lò phản ứng, sự thay đổi độ phản ứng trong quá trình làm việc của lò xác định thực nghiệm các thông số vật lý lò, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   120 p husc 30/07/2020 7 0

 • Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về phân tích trắc quang, sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch chất màu, quan hệ giữa cấu trúc và màu sắc của hợp chất, các phương pháp định lượng bằng trắc quang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p husc 29/06/2020 20 0

 • Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp trắc quang xác định thành phần và hằng số bền của phức, dụng cụ đo dùng trong trắc quang, giới thiệu về các phương pháp đo độ đục, giới thiệu phương pháp phát quang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p husc 29/06/2020 20 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản sắt từ và feri từ, các vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng - nam châm vĩnh cửu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p husc 29/06/2020 14 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường, dòng điện và vật liệu từ, khái niệm về sắt từ và ứng dụng, momen từ nguyên tử, nghịch từ và thuận từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p husc 29/06/2020 17 0

 • Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 2

  Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lý thuyết laze sợi quang" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần quang học cấu tạo nên laze sợi quang, cơ bản về laze sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p husc 30/05/2020 21 0

 • Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 1

  Ebook Lý thuyết laze của sợi quang: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết laze sợi quang" trình bày các kiến thức 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về laze, đặc tính của sợi quang, các loại sợi quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p husc 30/05/2020 19 0

 • Phân tích động lực học tấm Composite cơ tính biến thiên theo lý thuyết chuyển vị bậc ba có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ

  Phân tích động lực học tấm Composite cơ tính biến thiên theo lý thuyết chuyển vị bậc ba có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ

  Trong bài báo, sử dụng nguyên lý Hamilton kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) để thiết lập phương trình dao động cưỡng bức cho tấm FGM theo lý thuyết chuyển vị bậc 3 chịu tải trọng biến đổi điều hòa có xét đến nhiệt độ. Kết quả tính toán có khảo sát sự ảnh hưởng của vật liệu, kết cấu, nhiệt độ đến phản ứng động...

   9 p husc 30/05/2020 18 0

 • Nghiên cứu phương pháp xác định đường kính tiết diện tới hạn loa phụt động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hỗn hợp có tính đến tính chất hai pha sản phẩm cháy

  Nghiên cứu phương pháp xác định đường kính tiết diện tới hạn loa phụt động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hỗn hợp có tính đến tính chất hai pha sản phẩm cháy

  Bài báo trình bày phương pháp xác định đường kính tiết diện tới hạn loa phụt động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu hỗn hợp khi trong thành phần sản phẩm cháy xuất hiện pha khí và pha ngưng tụ (dạng lỏng hoặc rắn). Từ đó tìm ra quy luật biến đổi áp suất làm việc trong buồng đốt động cơ làm cơ sở tính toán, thiết kế, chế tạo và thử...

   10 p husc 30/05/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số