• Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2 trang bị cho người học những nội dung cơ bản về điện từ và quang học. Thông qua phần này, người học có thể nắm bắt được những kiến thức như: Tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, dao động điện từ, sóng điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương - Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Cơ học và Nhiệt học. Trong phần này sẽ trình bày những nội dung chi tiết như: Các khái niệm đại cương, động học chất điểm, động lực học chất điểm - năng lượng, cơ học chất lưu, các định luật thực nghiệm về chất khí, các nguyên lý nhiệt động...

   83 p husc 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ học chất lỏng lý thuyết

  Bài giảng Cơ học chất lỏng lý thuyết

  Bài giảng Cơ học chất lỏng lý thuyết có nội dung trình bày những kiến thức về giả thiết liên tục và cơ học môi trường liên tục, lực thể tích và lực mặt, thủy tĩnh học, sự bảo toàn khối lượng, dòng chảy không nhớt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   88 p husc 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Cơ học lượng tử

  Bài giảng Cơ học lượng tử

  Bài giảng Cơ học lượng tử được biên soạn với tinh thần chú trọng đến các ý nghĩa vật lý nhiều hơn các tính toán phức tạp, nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức nền tảng về cơ học của thế giới vi mô cùng với một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của lý thuyết lượng tử.

   109 p husc 21/04/2022 10 0

 • Bài giảng thực hành Vật lý đại cương

  Bài giảng thực hành Vật lý đại cương

  Bài giảng thực hành Vật lý đại cương cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung bài thí nghiệm, kỹ năng thực hành thí nghiệm và kiến thức để có thể xử lý và trình bày được kết quả sau thí nghiệm Bài giảng gồm 12 bài thí nghiệm thuộc các lĩnh vực cơ, nhiệt, điện từ và quang.

   148 p husc 21/04/2022 7 0

 • Bài giảng Vật lí thống kê

  Bài giảng Vật lí thống kê

  Bài giảng Vật lí thống kê gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng và phương pháp của vật lí thống kê – các cơ sở của lý thuyết xác suất; Luận đề cơ bản của vật lí thống kê; Hàm phân bố Gibbs; Áp dụng phân bố Gibbs vào các hệ thực; Các thống kê lượng tử; Áp dụng các thống kê lượng tử.

   99 p husc 21/04/2022 10 0

 • Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 1

  Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 1

  Cuốn sách "Sự tiến hóa của Vật lý" vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về quá trình tiến hóa của Vật lý. Từ những ý tưởng cơ bản, xây dựng nền móng như tư duy cơ học, trải qua quá trình đấu tranh và thống nhất giữa các mặt đối lập, quá trình kế thừa và giải quyết các cuộc khủng hoảng phát sinh từ những bất cập trong lý thuyết cũ, những...

   146 p husc 29/03/2022 14 0

 • Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 2

  Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 2

  Ebook Sự tiến hóa của Vật lý: Phần 2 gồm 2 chương, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức thú vị về trường, thuyết tương đối và lượng tử. Cuốn sách này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai bắt đầu học vật lý để làm quen và tự định hướng tiến trình nghiên cứu Vật lý. Đó cũng là một lựa chọn không hề thừa thải cho những...

   206 p husc 29/03/2022 14 0

 • Ebook Con đường mới của vật lý học: Phần 1

  Ebook Con đường mới của vật lý học: Phần 1

  Cuốn sách "Con đường mới của vật lý học" gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương, trình bày về cơ sở của vật lý học và tương tác hấp dẫn. Những nội dung chính trong chương này gồm: Các phạm trù cơ bản, các quy luật vận động cơ bản, các khái niệm cơ bản của vật lý học, các định luật cơ bản của động lực học,...

   140 p husc 29/03/2022 16 0

 • Ebook Con đường mới của vật lý học: Phần 2

  Ebook Con đường mới của vật lý học: Phần 2

  Ebook Con đường mới của vật lý học: Phần 2 trình bày về tương tác điện, tương tác hỗn hợp điện - hấp dẫn và những vấn đề tồn đọng. Những nội dung chính được đề cập trong phần 2 gồm có: tương tác điện tĩnh, tương tác điện động, sự thống nhất về hình thức luận giữa tương tác điện và hấp dẫn, lý thuyết về dipol DR các hạt sơ...

   144 p husc 29/03/2022 15 0

 • Giáo trình Vật lý nguyên tử và hạt nhân - Lương Văn Tùng

  Giáo trình Vật lý nguyên tử và hạt nhân - Lương Văn Tùng

  Giáo trình bao gồm 8 chương với các nội dung: cấu trúc nguyên tử theo lý thuyết cổ điển; cơ sở của cơ học lượng tử; nguyên tử Hydro trong cơ học lượng tử; nguyên tử nhiều Electron theo cơ học lượng tử; phân tử; sơ lược về Laser; đại cương về hạt nhân; năng lượng liên kết hạt nhân; hiện tượng phóng xạ.

   108 p husc 28/02/2022 13 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương A2 gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Trường tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, những định luật cơ bản của dòng điện không đổi, từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, mối liên hệ giữa điện & từ, bản chất sóng, hạt của ánh sáng, hiện tượng...

   102 p husc 28/02/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số