• Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Cấu trúc trần thuật của dạng truyện kể dân gian có sử dụng biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/06/2017 50 2

 • Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Mô tả ngắn về lí thuyết tâm lí các chiều sâu và tập trung vào cách hiểu, cách nhận diện cổ mẫu, những đặc trưng của nó, và tìm hiểu cội nguồn văn hóa truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng, từ những biểu trưng nghệ thuật đến không gian sống trải của chính những chủ thể sáng tạo: các nhà nho. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   18 p husc 07/06/2017 71 2

 • Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Tập trung vào các phương diện thuộc về nghệ thuật, thủ pháp, thi pháp của tùy bút ở đô thị miền Nam. Một số yếu tố như kết cấu, dung lượng, ngôn ngữ và giọng điệu của thể loại tùy bút sẽ được khảo sát một cách chi tiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 42 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hoạt chất sinh học dùng làm dược liệu bằng nuôi cấy tế bào thực vật, góp phần vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   7 p husc 07/06/2017 56 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Nghiên cứu lớp từ xưng hô trong Phật Giáo. Phân tích miêu tả, lý giải những đặc điểm về ngữ pháp, ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng và sắc thái biểu cảm; Khảo sát thống kê được những danh từ thân tộc trong lớp từ xưng hô trong Phật Giáo chịu ảnh hưởng; Nêu đặc trưng văn hóa trong giao tiếp Phật Giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 07/06/2017 57 2

 • Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 07/06/2017 58 2

 • Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Làm rõ được cơ chế phản ứng Bingel − Hirsch giữa ion âm dimethyl bromomalonate và fullerene (C60). Trong bốn đường phản ứng thì đường phản ứng đi qua trạng thái chuyển tiếp TS(6,6)-1 để hình thành sản phẩm ở vị trí liên kết (6,6) là thuận lợi về mặt nhiệt động, điều này cũng phù hợp với kết quả thực nghiệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   9 p husc 07/06/2017 57 2

 • Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây.

  Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây.

  Lập lịch công việc theo hướng tối ưu đa mục tiêu trong hướng tính toán đám mây. Xây dựng các thuật toán lập lịch và sử dụng công cụ mô phỏng các thuật toán. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 53 0

 • Human Action Recognition from 3D Videos Using Multi-Projection-Based Approach.

  Human Action Recognition from 3D Videos Using Multi-Projection-Based Approach.

  Presents our hybrid fusion method to construct a unified framework for action recognition from 3D videos. This framework shows all the benefits from action representation to classification in different scenarios of viewpoints. We also present a sliding method to adapt multiple representations for viewpoint variations. This method does not use any knowledge related to target viewpoints. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   38 p husc 24/02/2017 45 1

 • Characterization of domestic wastewater discharge and its impact on material flows in urban Hue, Vietnam.

  Characterization of domestic wastewater discharge and its impact on material flows in urban Hue, Vietnam.

  Domestic wastewater management in urban areas in developing countries, Continuous monitoring of sewer flow rate and establishing of water balance in a combined sewer system in Hue, Vietnam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   17 p husc 24/02/2017 53 1

 • Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ gốc nhìn phân tích học.

  Tổng quan tình hình nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam, và sự ảnh hưởng phân tâm học trong tiểu thuyết Việt Nam về Phương thức biểu hiện của tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 24/02/2017 59 2

 • Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt.

  Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt.

  Góp phần minh chứng cho lí thuyết của Ngữ dụng học về hành vi ngôn ngữ; làm rõ bản chất của hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn Ngữ dụng học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   0 p husc 24/02/2017 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số