• Nghiên cứu cắt mạch chitosan bằng hiệu ứng đồng vận H2O2/bức xạ gamma coban-60 để chế tạo oligochitosan

  Nghiên cứu cắt mạch chitosan bằng hiệu ứng đồng vận H2O2/bức xạ gamma coban-60 để chế tạo oligochitosan

  Nghiên cứu: Điều kiện chế tạo hiệu quả chitosan nguồn; Giảm khối lượng phân tử chitosan; Hiệu ứng đồng vận để chế tạo chitosan khối lượng phân tử thấp và oligochitosan; Ảnh hưởng của suất liều bức xạ đến hiệu suất cắt mạch chitosan; Một số ứng dụng của sản phẩm oligochitosan và chitosan khối lượng phân tử...

   7 p husc 31/10/2018 189 3

 • Geochemical characteristics in carbonate dissolution - precipitation systematics : Case studies from Halong bay, nothern Vietnam to Mariana

  Geochemical characteristics in carbonate dissolution - precipitation systematics : Case studies from Halong bay, nothern Vietnam to Mariana

  Carbon and oxygen isotope of the secondary calcite cement and organic materials are lighter than of aragonite skeleton. The kinetic isotope effect is more important than metabolic isotope effect during growth of the fossil coral. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 31/10/2018 182 1

 • Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Nghiên cứu, tạo chữ ký nhị phân để mô tả đặc trưng thị giác của hình ảnh. Đánh giá độ tương tự giữa hai hình ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. Xây dựng cấu trúc dữ liệu để lưu trữ chữ ký nhị phân. Đề xuất các thuật toán cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. Xây dựng thực nghiệm về tìm kiếm ảnh dựa...

   7 p husc 31/10/2018 198 1

 • Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

  Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

  Nghiên cứu cú pháp, ngữ nghĩa đối với lớp lớn các logic mô tả giàu ngữ nghĩa hơn so với các công trình đã có bằng cách cho phép sử dụng các thuộc tính như là các phân tử cơ bản của ngôn ngữ, các quan hệ thông qua các vai trò dữ liệu và đề cập đến đặc trưng F, N. Lớp các logic này bao phủ những logic mô tả...

   9 p husc 31/10/2018 183 1

 • Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng

   Nghiên cứu cải tiến cơ chế điều khiển tại các nút mạng

  Kiểm soát tắc nghẽn trong mạng TCP/IP dựa trên quản lý hàng đợi tích cực tại nút mạng; Cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên điều khiển mờ thích nghi; Tích hợp lập luận mờ với mạng nơ-ron nâng cao hiệu năng quản lý hàng đợi tích cực. Đóng góp của luận án: Phân lớp ứng dụng cho cơ chế quản...

   15 p husc 31/10/2018 144 1

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam.

  Cấu trúc trần thuật của dạng truyện kể dân gian có sử dụng biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/06/2017 299 2

 • Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Truyện nôm bác học từ góc nhìn cô mẫu.

  Mô tả ngắn về lí thuyết tâm lí các chiều sâu và tập trung vào cách hiểu, cách nhận diện cổ mẫu, những đặc trưng của nó, và tìm hiểu cội nguồn văn hóa truyện Nôm nói chung và truyện Nôm bác học nói riêng, từ những biểu trưng nghệ thuật đến không gian sống trải của chính những chủ thể sáng tạo: các nhà nho. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   18 p husc 07/06/2017 263 2

 • Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Tập trung vào các phương diện thuộc về nghệ thuật, thủ pháp, thi pháp của tùy bút ở đô thị miền Nam. Một số yếu tố như kết cấu, dung lượng, ngôn ngữ và giọng điệu của thể loại tùy bút sẽ được khảo sát một cách chi tiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 240 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số elicitor lên khả năng tích lũy solasodine ở tế bào in vitro của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance).

  Ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hoạt chất sinh học dùng làm dược liệu bằng nuôi cấy tế bào thực vật, góp phần vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   7 p husc 07/06/2017 313 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo Việt Nam.

  Nghiên cứu lớp từ xưng hô trong Phật Giáo. Phân tích miêu tả, lý giải những đặc điểm về ngữ pháp, ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng và sắc thái biểu cảm; Khảo sát thống kê được những danh từ thân tộc trong lớp từ xưng hô trong Phật Giáo chịu ảnh hưởng; Nêu đặc trưng văn hóa trong giao tiếp Phật Giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   12 p husc 07/06/2017 289 2

 • Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 07/06/2017 244 3

 • Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Nghiên cứu cấu trúc, khả năng chống oxy hóa của một số polyphenol và dẫn xuất trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán.

  Làm rõ được cơ chế phản ứng Bingel − Hirsch giữa ion âm dimethyl bromomalonate và fullerene (C60). Trong bốn đường phản ứng thì đường phản ứng đi qua trạng thái chuyển tiếp TS(6,6)-1 để hình thành sản phẩm ở vị trí liên kết (6,6) là thuận lợi về mặt nhiệt động, điều này cũng phù hợp với kết quả thực nghiệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   9 p husc 07/06/2017 268 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số