• Chế tạo và tính chất quang phổ của Vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

  Chế tạo và tính chất quang phổ của Vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

  Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu BAM: Eu2+ bằng phương pháp nổ dung dịch urê-nitrat kết hợp vi sóng. Xác định được các điều kiện công nghệ tối ưu nhằm chế tạo các vật liệu BAM pha tạp Eu2+, Mn2+ và đồng pha tạp Eu2+, Mn2+ có cấu trúc pha lục giác điển hình và đặc trưng phát quang tốt. Cấu trúc của mạng nền là khá bền khi...

   11 p husc 01/11/2018 208 2

 • Vai trò của tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm

  Vai trò của tâm, bẫy và các khuyết tật trong vật liệu lân quang dài CaAl2O4 pha tạp các ion đất hiếm

  Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lân quang trên nền CaAl2O4 đồng pha tạp các nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp nổ; Xác định công nghệ chế tạo và tối ưu việc pha tạp để có hiệu xuất lân quang cao. Sau khi chế tạo thành công các hệ vật liệu - tiến hành nghiên cứu các tính chất phát quang, lân quang và nhiệt phát...

   9 p husc 01/11/2018 165 2

 • Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc NANÔ

   Nghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu TiO2 cấu trúc NANÔ

  Nghiên cứu tổng quan về dây lượng tử, các phương pháp toán tử chiếu và phương pháp phương trình động lượng tử; Hiện tượng chuyển tải và độ dẫn điện trong dây lượng tử; Hệ số hấp thụ sóng điện từ bởi electron bị giam cầm trong dây lượng tử; Tốc độ thay đổi số phonon trong dây lượng tử dưới tác...

   8 p husc 01/11/2018 162 1

 • Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn

  Một số bài toán về vận tải chất lỏng nhớt - dẻo trong ống dẫn

  Nghiên cứu sự không ổn định của các đặc trưng lưu biến của chất lỏng nhớt - dẻo khi xác định chúng trong ống có bán kính khác nhau; xác lập các công thức xác định các tham số lưu biến của chất lỏng nhớt - dẻo trong dòng chảy Svedov - Bingham khi có hiệu ứng lớp mỏng nhớt dính sát thành rắn. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   6 p husc 01/11/2018 114 1

 • Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012

   Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012

  Hệ thống lại những tri thức về lý thuyết nghịch dị và tiến hành nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012. Tìm hiểu sự biểu hiện của nghệ thuật nghịch dị qua hệ thống hình tượng nhân vật (những bức chân dung biếm họa, nhân vật nữ nghịch dị, nhân vật lệch pha giới), không gian (làng quê, lễ hội,...

   10 p husc 01/11/2018 149 1

 • Nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của Trường thơ Loạn

   Nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của Trường thơ Loạn

  Hệ thống hóa và khái quát hóa phong cách thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê, những người thể nghiệm và thiết kế mô hình thơ hiện đại, làm nên một trường thơ nổi bật của phong trào thơ mới. Chứng minh sự gặp gỡ giữa Trường thơ Loạn với thi phái tượng trưng phương Tây để hình thành một khuynh hướng,...

   8 p husc 01/11/2018 167 1

 • Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu đặc trưng thơ văn xuôi Việt nam từ đầu thế kỷ xx đến nay. Trong đó, tác giả tập trung vapf hệ thống lại một số vấn đề lý thuyết thể loại, phác thảo diện mạo của Thơ văn xuôi Việt Nam và làm rõ những đặc trưng mang tính nổi bật của thể loại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   7 p husc 01/11/2018 165 1

 • Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX gồm các thể loại: Truyện trinh thám kỳ án; Truyện trinh thám suy luận; Truyện trinh thám mang màu sắc ái tình - hành động - võ hiệp. Nhận diện một cách đầy đủ, hệ thống, diện mạo truyện trinh thám Việt Nam. Mô tả, trình bày đầy đủ quá trình hình...

   7 p husc 01/11/2018 209 1

 • Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Luận án đưa ra những kiến giải có tính thực tiễn nghiên cứu để khái quát một số khái niệm thuộc đặc trưng thể loại hồi ký văn học. Tái hiện loại diện mạo và chỉ ra sự vận động, phát triển của bộ phận hồi ký văn học Việt Nam năm 1975 đến 2010. Trên cơ sở đã nghiên cứu, luận án hướng tới những...

   8 p husc 01/11/2018 199 1

 • Nguyên lý đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010

  Nguyên lý đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010

  Hệ thống lại những tri thức về lý thuyết đối thoại ở các cấp độ khác nhau. Lý thuyết chủ yếu của M. Bakhitin - nhà lập thuyết đầu tiên xác định Dostoievski là người có công cải tạo mối quan hệ giữa người - người bằng đối thoại. Đối thoại trong tư tưởng triết học - mỹ học, tư duy văn hóa, tư duy nghệ...

   9 p husc 01/11/2018 154 1

 • Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại

   Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu, xác lập các đặc trưng thẩm mỹ và thi học của thơ tượng trưng - lý giải sự tiếp biến ấy ở một số nhà thơ (Xuân Diệu, Huy Cân, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Văn hạnh, Đoàn Phú Tứ, Đoàn Thêm, Cung Trần Tưởng, Quách Thoại, Lý Quốc Sinh, Hoàng Cầm,...

   6 p husc 01/11/2018 156 1

 • Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

  Đặc điểm du kí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

  Nghiên cứu quan niệm về nghệ thuật của Chế Lan Viên; tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên; không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và phương thức biểu hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 01/11/2018 147 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số