• Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 – 2014 từ góc nhìn phê bình sinh thái

  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một cái nhìn hậu/ giải cấu trúc về phê bình sinh thái trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2014. Chương 3: Định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái từ hệ thống nhân vật. Chương 4: Phục hƣng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   9 p husc 04/01/2019 338 1

 • Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010

  Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010

  Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010 nhìn từ cảm hứng nghệ thuật, cốt truyện và môtip trong truyện thiếu nhi Việt Nam nhìn từ hình tượng nhân vật. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 03/01/2019 216 1

 • Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ Tâm lý học tộc người.

  Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ Tâm lý học tộc người.

  Đó là vũ trụ được khởi tạo và duy trì bằng hai quyền lực song song. Mô hình này còn lặp lại trong tổ chức xã hội. Ngoài ra chúng tôi trình bày về nông nghiệp nương rẫy của người Bru - Vân Kiều như một thích nghi giữa thân thể với không gian, giữa con người với tự nhiên và với tâm thức chính mình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   13 p husc 03/01/2019 195 1

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Thông qua hoạt động điền dã, khảo sát văn bản văn học, tác giả đã hệ thống lại, phân tích các lớp nghĩa của đá để cho thấy sự biến thiên của biểu tượng đá trong truyền thuyết. Đặt biểu tượng đá và nhân vật truyền thuyết trong trường so sánh nhằm đánh giá vai trò của biểu tượng đá trong quá trình khám...

   10 p husc 03/01/2019 238 2

 • Truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu

  Truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu

  Nghiên cứu cấu trúc tư tưởng, cấu trúc nhân văn của truyện Nôm bác học, đồng thời chỉ ra những tính chất nối dài, tái sinh những yếu tố tâm thức của cộng đồng trong các sáng tác cá nhân, mang dấu ấn của cá nhân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 03/01/2019 216 1

 • Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012

   Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012

  Hệ thống lại những tri thức về lý thuyết nghịch dị và tiến hành nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012. Tìm hiểu sự biểu hiện của nghệ thuật nghịch dị qua hệ thống hình tượng nhân vật (những bức chân dung biếm họa, nhân vật nữ nghịch dị, nhân vật lệch pha giới), không gian (làng quê, lễ hội,...

   10 p husc 01/11/2018 163 1

 • Nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của Trường thơ Loạn

   Nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của Trường thơ Loạn

  Hệ thống hóa và khái quát hóa phong cách thơ Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê, những người thể nghiệm và thiết kế mô hình thơ hiện đại, làm nên một trường thơ nổi bật của phong trào thơ mới. Chứng minh sự gặp gỡ giữa Trường thơ Loạn với thi phái tượng trưng phương Tây để hình thành một khuynh hướng,...

   8 p husc 01/11/2018 182 1

 • Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu đặc trưng thơ văn xuôi Việt nam từ đầu thế kỷ xx đến nay. Trong đó, tác giả tập trung vapf hệ thống lại một số vấn đề lý thuyết thể loại, phác thảo diện mạo của Thơ văn xuôi Việt Nam và làm rõ những đặc trưng mang tính nổi bật của thể loại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   7 p husc 01/11/2018 179 1

 • Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX - từ đặc trưng thể loại

  Nghiên cứu truyện trinh thám Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XX gồm các thể loại: Truyện trinh thám kỳ án; Truyện trinh thám suy luận; Truyện trinh thám mang màu sắc ái tình - hành động - võ hiệp. Nhận diện một cách đầy đủ, hệ thống, diện mạo truyện trinh thám Việt Nam. Mô tả, trình bày đầy đủ quá trình hình...

   7 p husc 01/11/2018 229 1

 • Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

  Luận án đưa ra những kiến giải có tính thực tiễn nghiên cứu để khái quát một số khái niệm thuộc đặc trưng thể loại hồi ký văn học. Tái hiện loại diện mạo và chỉ ra sự vận động, phát triển của bộ phận hồi ký văn học Việt Nam năm 1975 đến 2010. Trên cơ sở đã nghiên cứu, luận án hướng tới những...

   8 p husc 01/11/2018 214 1

 • Nguyên lý đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010

  Nguyên lý đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010

  Hệ thống lại những tri thức về lý thuyết đối thoại ở các cấp độ khác nhau. Lý thuyết chủ yếu của M. Bakhitin - nhà lập thuyết đầu tiên xác định Dostoievski là người có công cải tạo mối quan hệ giữa người - người bằng đối thoại. Đối thoại trong tư tưởng triết học - mỹ học, tư duy văn hóa, tư duy nghệ...

   9 p husc 01/11/2018 170 1

 • Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại

   Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu, xác lập các đặc trưng thẩm mỹ và thi học của thơ tượng trưng - lý giải sự tiếp biến ấy ở một số nhà thơ (Xuân Diệu, Huy Cân, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Văn hạnh, Đoàn Phú Tứ, Đoàn Thêm, Cung Trần Tưởng, Quách Thoại, Lý Quốc Sinh, Hoàng Cầm,...

   6 p husc 01/11/2018 171 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số