• Phát hiện và cải thiện mã nguồn xử lý ngoại lệ xấu trong javascript

  Phát hiện và cải thiện mã nguồn xử lý ngoại lệ xấu trong javascript

  Xác định được cơ chế xử lý ngoại lệ trong ngôn ngữ lập trình JavaScript và nghiên cứu các phương pháp xử lý ngoại lệ thông thường trong các dự án sử dụng javascript. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 23/12/2020 124 0

 • Nghiên cứu mô hình hàng đợi retrial và ứng dụng trong đánh giá hiệu năng mạng

  Nghiên cứu mô hình hàng đợi retrial và ứng dụng trong đánh giá hiệu năng mạng

  Nghiên cứu một số mô hình toán học dựa trên lý thuyết hàng đợi và mô hình hàng đợi retrial - mô hình markov và đề xuất một số cải tiến từ mô hình này nhằm ứng dụng vào bài toán đánh giá hiệu năng mạng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   18 p husc 23/12/2020 69 1

 • Xây dựng hệ thống thi trực tuyến cho ngành công nghệ thông tin của Đại học Huế

  Xây dựng hệ thống thi trực tuyến cho ngành công nghệ thông tin của Đại học Huế

  Xây dựng một hệ thống phần mềm phục vụ cho việc thi trực tuyến: Gồm quy trình xây dựng ngân hàng đề thi, chọn đề thi, setup đề thi lên máy tính, quy trình thi. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 23/12/2020 63 0

 • Xây dựng cây quyết định mờ theo cách tiếp cận của đại số gia tử.

  Xây dựng cây quyết định mờ theo cách tiếp cận của đại số gia tử.

  Nghiên cứu các phương pháp xây dựng cây quyết định rõ đã có, đề xuất các thuật toán học phân lớp bằng cây quyết định mờ theo hướng tăng độ chính xác cho quá trình sử dụng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 23/12/2020 70 0

 • Nghiên cứu và áp dụng lý thuyết số trên dự án euler

  Nghiên cứu và áp dụng lý thuyết số trên dự án euler

  Phân tích, giải quyết các bài toán về dãy số nguyên của dự án euler bằng cách xây dựng đề bài, bộ test. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 15/12/2020 46 0

 • Nghiên cứu một số thuật toán máy học và ứng dụng vào bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng trong chuỗi Video

  Nghiên cứu một số thuật toán máy học và ứng dụng vào bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng trong chuỗi Video

  Gồm 2 chương: 1. Tổng quan và cơ sở nghiên cứu (Máy học Boosting; Học trực tuyến và bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng; Phương pháp lượng hóa); 2. Nghiên cứu một số thuật toán máy học và ứng dụng vào phát hiện, nhận dạng đối tượng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   10 p husc 18/02/2016 207 1

 • Xây dựng mô hình khách sạn ảo ứng dụng trong giảng dạy sinh viên và giảng viên ngành du lịch

  Xây dựng mô hình khách sạn ảo ứng dụng trong giảng dạy sinh viên và giảng viên ngành du lịch

  Xây dựng mô hình giả lập về mặt lý thuyết một số tiết giảng dạy Du lịch. Xây dựng mô hình giả lập Khách sạn ảo. Viết thử nghiệm chương trình giả lập Khách sạn ảo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 18/02/2016 214 1

 • Nghiên cứu và xây dựng khung ứng dụng tích hợp Quản lý thông tin cá nhân dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa

  Nghiên cứu và xây dựng khung ứng dụng tích hợp Quản lý thông tin cá nhân dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa

  Xây dựng cơ sở tri thức cho các nguồn dữ liệu các nhân: các ontology và các mô hình siêu dữ liệu dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa; Xây dựng cơ chế truy xuất thông tin linh hoạt và thông minh dựa trên ngữ nghĩa; Xây dựng khung ứng dụng tích hợp làm nền tảng của hệ thống cũng như cho phép các thành phần khác tích hợp vào khung. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   8 p husc 18/02/2016 208 1

 • Nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang

  Nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang

  Nghiên cứu các công nghệ mạng truyền dẫn quang tốc độ cao, các bộ đấu chéo OXC, kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức (GMPLS); Nghiên cứu các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang, các chuyển mạch chùm quang, công nghệ IP trên WDM; Đề xuất các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang nhằm giảm xác suất rơi gói tin và độ trễ truyền dẫn; Nâng cao...

   8 p husc 18/02/2016 197 1

 • Nghiên cứu một số vấn đề về ngữ nghĩa mô hình của chương trình logic và mở rộng của nó

  Nghiên cứu một số vấn đề về ngữ nghĩa mô hình của chương trình logic và mở rộng của nó

  Nghiên cứu việc mở rộng về ngữ nghĩa chương trình logic theo các cách tiếp cận trên xuống (top-down) và dưới lên (bottom-up) khi cho phép các quy tắc có chứa ký hiệu tuyển, ký hiệu phủ định và có chứa các ràng buộc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 18/02/2016 159 1

 • Khai phá và phát hiện tri thức trên kho dữ liệu

  Khai phá và phát hiện tri thức trên kho dữ liệu

  Nghiên cứu kho dữ liệu; Nghiên cứu lý thuyết khai phá dữ liệu và ứng dụng trong lĩnh vực học máy; Đề xuất một số phương pháp để khai phá, phát hiện tri thức nhằm nâng cao tốc độ và độ chính xác trong việc khai phá và phát hiện tri thức trên kho dữ liệu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440...

   7 p husc 18/02/2016 165 1

 • Khám phá phụ thuộc dữ liệu theo tiếp cận tập thô

  Khám phá phụ thuộc dữ liệu theo tiếp cận tập thô

  Đề tài nghiên cứu sự phụ thuộc dữ liệu trên cơ sở xây dựng đặc trưng của phụ thuộc và sử dụng các kết quả đó như một công cụ để phát hiện các loại phụ thuộc tiềm ẩn trong dữ liệu, thậm chí cả các phụ thuộc gần đúng hay phụ thuộc xấp xỉ, tránh bỏ sót các phụ thuộc đáng ra tồn tại nhưng có thể vì lý do nào đó, dữ liệu nhận...

   6 p husc 18/02/2016 154 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số