• Từ ngoại lai trên tạp chí Huế xưa & nay.

  Từ ngoại lai trên tạp chí Huế xưa & nay.

  Nghiên cứu đặc điểm từ ngoại lai trên tạp chí Huế Xưa & Nay để phần nào hiểu được đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa của từ ngoại lai và việc sử dụng từ ngoại lai trên báo chí. Và từ đó, chúng tôi chỉ ra cần phải có một cách nhìn rộng đối với từ ngoại lai trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   11 p husc 21/02/2019 53 0

 • Địa danh ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Địa danh ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Chương 1: Những vấn đề chung. Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Huế. Chương 3: Đặc điểm nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh ở thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 21/02/2019 53 0

 • Địa danh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  Địa danh ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  Chương 1: Những vấn đề chung. Trình bày những vấn đề lý thuyết về địa danh làm cơ sở lí luận cho việc triển khai đề tài. Đồng thời, giới thiệu khái quát về địa lí, lịch sử, dân cư, hành chính, văn hóa, ngôn ngữ ở thành phố Tuy Hòa. Chương 2: Thống kê, phân loại, phân tích và miêu tả đặc điểm cấu tạo của địa danh ở thành phố Tuy Hòa....

   14 p husc 21/02/2019 51 0

 • Đặc điểm từ ngoại lai trên Nam Phong tạp chí

  Đặc điểm từ ngoại lai trên Nam Phong tạp chí

  Nghiên cứu , làm sáng tỏ đặc điểm của từ ngoại lai trên bình diện là hình thức của từ ngoại lai và nội dung của từ ngoại lai. Qua đó đề tài góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân văn hóa, chính trị, xã hội thời kỳ này đã chi phối quá trình tiếp nhận và sử dụng từ ngoại lai của các nhà tri thức Tây học...

   15 p husc 25/10/2018 53 0

 • Ngôn ngữ tác phẩm Nam cao về đề tài trí thức từ góc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngôn ngữ tác phẩm Nam cao về đề tài trí thức từ góc nhìn phân tích diễn ngôn

  Dựa trên lý thuyết phân tích diễn ngôn để tìm hiểu ngôn ngữ văn bản nghệ thuật; Phân tích, làm rõ đặc điểm ngôn ngữ trong tác phẩm của Nam Cao viết về đề tài trí thức. Làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343....

   13 p husc 25/10/2018 54 0

 • Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Khảo sát, thống kê, nghiên cứu, so sánh và đối chiếu 200 thành ngữ trong tiếng Lào và tiếng Việt từ các từ điển thành ngữ và các công trình thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ trong tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt. Từ đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trên bình diện ngôn ngữ như...

   11 p husc 01/06/2017 228 1

 • Ẩn dụ ý niệm phạm trù công trình kiến thiết trong tiếng Việt.

  Ẩn dụ ý niệm phạm trù công trình kiến thiết trong tiếng Việt.

  Nghiên cứu đặc điểm của ẩn dụ ý niệm liên quan đến công trình kiến thiết có trong tiếng Việt. Từ đó tìm hiểu đặc trưng tri nhận, tư duy và bản sắc văn hóa của người Việt. Phản ánh về bức tranh ngôn ngữ về con người, không gian, thời gian, đời sống xã hội với các ẩn dụ ý niệm phạm trù công trình kiến thiết và đặc trưng văn hóa dân...

   16 p husc 01/06/2017 107 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ khẩu hiệu thương mại.

  Đặc điểm ngôn ngữ khẩu hiệu thương mại.

  Nghiên cứu những đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa và ngữ dụng của khẩu hiệu kinh doanh như đặc điểm về từ ngữ, về cấu trúc ngữ pháp, lập luận, hành vi ngôn ngữ và nghĩa hàm ẩn trong 300 câu khẩu hiệu thương mại trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   14 p husc 01/06/2017 95 3

 • Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong câu đố dân gian xứ Huế dưới góc nhìn tri nhận.

  Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong câu đố dân gian xứ Huế dưới góc nhìn tri nhận.

  Vận dụng lý thuyết ngữ nghĩa học theo quan điểm ngôn ngữ học tri nhận hiện đại để trình bày, lý giải những đặc điểm ngữ nghĩa của hệ thống từ ngữ trong câu đố dân gian xứ Huế dựa trên nguồn ngữ liệu câu đố dân gian trong vùng miền này. Dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận các từ ngữ được khai thác, phân tích ngữ nghĩa dựa trên...

   15 p husc 01/06/2017 119 1

 • Đặc điểm thuật ngữ Thư viện trong tiếng Việt.

  Đặc điểm thuật ngữ Thư viện trong tiếng Việt.

  Nghiên cứu tổng quan vấn đề lý luận liên quan đến thuật ngữ như khái niệm thuật ngữ, đặc điểm của thuật ngữ và phân biệt thuật ngữ với một số khái niệm liên quan. Khảo sát đặc điểm cấu tạo thuật ngữ Thư viện (phương thức cấu tạo, đặc điểm từ loại, các kiểu mô hình cấu tạo của thuật ngữ Thư viện trong tiếng việt). Tìm hiểu...

   13 p husc 01/06/2017 71 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ thơ nôm Hồ Xuân Hương từ góc nhìn ngữ dụng học.

  Đặc điểm ngôn ngữ thơ nôm Hồ Xuân Hương từ góc nhìn ngữ dụng học.

  Nghiên cứu về 3 lý thuyết của ngữ dụng học: các biểu thức chiếu vật, hệ thống hành động ngôn từ, nghĩa hàm ẩn và phương thức tạo nghĩa hàm ẩn... khảo sát trên hệ thống tác phẩm chữ nôm của Hồ xuân Hương. Xác định phong cách vận dụng chữ nôm trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật; tư duy nghệ thuật, quan niệm hiện thực và nhân sinh của thi...

   17 p husc 01/06/2017 76 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ - Văn hóa của tên gọi trang phục trong tiếng Việt.

  Đặc điểm ngôn ngữ - Văn hóa của tên gọi trang phục trong tiếng Việt.

  Thống kê, phân loại tên gọi trang phục trong tiếng Việt, đặc điểm cấu tạo và đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ tên gọi trang phục. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 29/05/2017 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số