• Giáo trình Hóa học đại cương

  Giáo trình Hóa học đại cương

  Chương trình Hoá học đại cương dành cho sinh viên các ngành kĩ thuật có 2 tín chỉ (30 tiết) gồm 2 phần là Lý thuyết hóa học đại cương và Thực hành hóa học đại cương. Trong mỗi chương có các bài tập lí thuyết, cuối mỗi chương có bài tập và kèm theo đáp số. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   229 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Bài giảng Khoa học môi trường đại cương

  Khoa học môi trường đại cương này gồm 6 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: trình bày những khái niệm chung về môi trường, chức năng, phân loại môi trường, các vấn đề liên quan đến môi trường như khủng hoảng môi trường, sự cố và suy thoái môi trường; tập trung phân tích các thành phần cơ bản của môi trường; sinh thái học trong bảo...

   162 p husc 28/11/2021 7 2

 • Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường

  Bài giảng Độc học môi trường cung cấp các kiến thức cơ bản như: Giới thiệu về độc chất học và một số nguyên lý về độc chất học môi trường đường đi của độc chất và độc chất trong môi trường; các ảnh hưởng sinh học của độc chất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p husc 28/11/2021 2 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường gồm các nội dung chính như: chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạc; Quy trình đánh giá tác động môi trường; Các phương pháp đánh giá đánh giá tác động môi trường đánh giá, Dự báo tác động, quản lý và giám sát môi trường;...

   48 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về môi trường và khoa học môi trường, Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, Tài nguyên thiên nhiên;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p husc 28/11/2021 4 0

 • Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên

  Giáo trình Tai biến thiên nhiên gồm các nội dung chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Những vấn đề chung về tai biến môi trường; Tai biến sinh lý; Tai biến liên quan đến các quá trình địa động lực nội sinh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu do TS. Hoàng Quang Tuyến biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về giải tích lồi; Điều kiện tối ưu; Phương pháp có thể và phương pháp tuyến tính hóa; Phương pháp hàm phạt điểm trong, điểm ngoài; Tối ưu đa mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức; Ma trận - Định thức - Hệ phương trình; Không gian véctơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ tuyến tính; Dạng toàn phương, không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về chuỗi số; Chuỗi số dương; Phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược; Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số một biến số; Tích phân; hàm số nhiều biến số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p husc 28/11/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số