• Tuyển chọn chủng nấm sợi hòa tan Phosphate vô cơ khó tan từ đất trồng rau ở Tuy Hòa - Phú Yên và bón thử nghiệm cho cây trồng

  Tuyển chọn chủng nấm sợi hòa tan Phosphate vô cơ khó tan từ đất trồng rau ở Tuy Hòa - Phú Yên và bón thử nghiệm cho cây trồng

  Đề tài góp phần làm sáng tỏ vai trò của VSV hòa tan phosphate vô cơ khó tan trong đất. Các kết quả nghiên cứu đạt được sẽ bổ sung các dữ liệu trong lĩnh vực nghiên cứu này ở tỉnh Phú Yên và là tư liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   12 p husc 04/01/2022 14 0

 • Nghiên cứu nhân giống cây Linh Sam (Desmodium unifoliatum) bằng phương pháp giâm hom

  Nghiên cứu nhân giống cây Linh Sam (Desmodium unifoliatum) bằng phương pháp giâm hom

  Cây Linh Sam được nhiều nghệ nhân trong và ngoài nước chọn làm đối tượng bonsai. Linh Sam thuộc loại cây thân gỗ nhỏ lâu năm, ra hoa màu tím đậm và trắng từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch, rộ nhất là từ tháng 3 đến tháng 7. Nếu thời tiết nắng nhiều cây có thể cho hoa quanh năm như các tỉnh phía Nam. Ghi chú: Tài liệu...

   11 p husc 04/01/2022 8 0

 • Nghiên cứu nuôi cấy Callus cây sâm bố chính (Abelmoschus sagitifolius Kurz)

  Nghiên cứu nuôi cấy Callus cây sâm bố chính (Abelmoschus sagitifolius Kurz)

  Áp dụng phương pháp nuôi cấy callus tạo nguồn nguyên liệu cho tách chiết dược chất, đồng thời kết quả của đề tài sẽ làm cơ sở để cung cấp nguyên liệu cho nuôi cấy huyền phù, sản xuất sinh khối tế bào Sâm bố chính. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 04/01/2022 9 0

 • Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định Nitrogen phân lập từ đất trồng tỉnh Phú Yên đến sinh trưởng của một số loài rau

  Ảnh hưởng của vi khuẩn cố định Nitrogen phân lập từ đất trồng tỉnh Phú Yên đến sinh trưởng của một số loài rau

  Đề tài đánh giá được khả năng cố định N của VK phân lập từ đất trồng rau làm cơ sở cho các nghiên cứu tạo chế phẩm cố định N góp phần vào việc cải thiện hiệu quả năng suất và chất lượng rau. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 04/01/2022 9 0

 • Nghiên cứu nhân giống cây Linh Sam (Desmodium unifoliatum) bằng hạt

  Nghiên cứu nhân giống cây Linh Sam (Desmodium unifoliatum) bằng hạt

  Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể bầu ươm đến sinh trưởng của cây giống Linh Sam trong giai đoạn vườn ươm; Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của Linh Sam; Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ sống của cây con Linh Sam; Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây giống Linh Sam...

   12 p husc 04/01/2022 9 0

 • Thu nhận Chitosan từ vỏ tôm thẻ chân trắng bằng Bromelain của chồi dứa để tạo màng sinh học bảo quản trứng gia cầm

  Thu nhận Chitosan từ vỏ tôm thẻ chân trắng bằng Bromelain của chồi dứa để tạo màng sinh học bảo quản trứng gia cầm

  Phế liệu tôm và sản xuất Chitosan; Trứng gia cầm và phương pháp bảo quản; Bảo quản nông sản bằng màng Chitosan; Xác định hoạt tính Enzyme Bromelain của chồi dứa; Thành phần hóa học của vỏ tôm; thu nhận Chitosan bằng phương pháp sinh học; Chế tạo màng bao chitosan để bảo quản trứng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   12 p husc 04/01/2022 7 0

 • Đánh giá khả năng xử lý đạm, lân và COD của nước thải chế biến thủy sản bằng cỏ VA06 (Pennisetum americanum x P.purpurcum) trong điều kiện ngập nước.

  Đánh giá khả năng xử lý đạm, lân và COD của nước thải chế biến thủy sản bằng cỏ VA06 (Pennisetum americanum x P.purpurcum) trong điều kiện ngập nước.

  Đề tài được thực hiện với mục tiêu xác định khả năng xứ lý đạm, lân và Cod trong nước thải chế biến thủy sản hệ thống đất ngập nước nhân tạo có nhiễm từ nước thải của ngành chế biến thủy sản đạt QCVN 11:2008/BTNMT, góp phần bảo vệ môi trường. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   10 p husc 04/01/2022 7 0

 • Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" được biên soạn để giúp các sinh viên, các cán bộ nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về các hệ thống điện tử số hiện đại, làm cơ sở cho việc làm chủ và có thể sáng tạo ra các hệ thống điện tử số mới. Sách được viết dựa trên đề cương môn học Kỹ thuật số đã được thông qua và thống nhất trong cả...

   258 p husc 28/12/2021 18 1

 • Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" trình bày về các hệ thống số và mạch. Phần này đề cập đến các ôtômat không có nhớ và ôtômat có nhớ, các mạch điện của hệ thống điện tử số, trong đó đi sâu vào 2 bài toán chính là: Bài toán phân tích hệ thống số và bài toán tổng hợp hệ thống số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   168 p husc 28/12/2021 17 1

 • Ebook Cơ sở sinh học người: Phần 1

  Ebook Cơ sở sinh học người: Phần 1

  Tài liệu "Cơ sở sinh học người" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thành phần hóa học của cơ thể người; Cấu tạo tế bào của cơ thể người; Tổ chức mô, cơ quan và hệ thống cơ quan; Hệ bảo vệ ngoại vi; Hệ cơ xương; Hệ tiêu hóa, dinh dưỡng; Hệ bài tiết; Hệ hô hấp, sự trao đổi khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   154 p husc 28/12/2021 16 0

 • Ebook Cơ sở sinh học người: Phần 2

  Ebook Cơ sở sinh học người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở sinh học người" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ nội tiết; Hệ thần kinh; Cơ quan cảm giác; Cơ quan sinh sản và phát triển; Di truyền người, gen và thể nhiễm sắc của người, bệnh về gen và thể nhiễm sắc; Nguồn gốc và tiến hóa người; Sinh thái người; Sinh học xã hội người. Mời các bạn...

   174 p husc 28/12/2021 16 0

 • Ebook Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 ebook "Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI" gồm có những nội dung chính sau: Toàn cấu hóa thị trường tài chính và khủng hoảng ở châu Á; Sốt bẩt động sản và khủng hoảng kinh tế châu Á; Thị trường chứng khoán và cuộc khủng hoảng; Ngân hàng trong cuộc khủng hoảng; Đầu cơ tiền tệ và cuộc khủng hoảng;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p husc 28/12/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số