• Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II gồm có các nội dung lý thuyết về: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   207 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Môn Địa lý các châu lục 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, với thời lượng là 3 tín chỉ (45 tiết), gồm 3 chương: Châu Nam Cực; Châu Đại Dương; Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Môn Địa lý các châu lục 1 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc của sinh viên chuyên ngành địa lý. Bài giảng gồm 3 chương: Châu Phi; Châu Âu; Châu Mĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p husc 28/11/2021 0 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Môn Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, gồm 4 chương. Trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ.

   53 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam được xây dựng theo chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lí hệ chính quy nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên cũng như các vấn đề liên quan đến địa lí dân cư và địa lí kinh tế (nông – lâm – ngư, công nghiệp, thương mại, giao thông, du...

   101 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương)

  Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương)

  Bài giảng Lý luận dạy học Địa lý 1 (Phần đại cương) gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn Lí luận dạy học Địa lý; Môn Địa lý trong nhà trường phổ thông; Hệ thống tri thức Địa lý trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh; Việc vận...

   108 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Trắc địa đại cương cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản; Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt; Công tác trắc địa trong công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   4 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình dạng, kích thước trái đất; Phép chiếu gauss và hệ tọa độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger; Quan hệ giữa góc định hướng và góc phương vị thật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p husc 28/11/2021 0 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản đồ và mặt cắt địa hình; Tỷ lệ bản đồ; Biểu diễn địa vật trên bản đồ địa hình; Biểu diễn địa hình lên bản đồ địa hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 3: Tính toán trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các phép đo trong T địa; Sai số của các kết quả đo một đại lượng; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo trực tiếp cùng độ chính xác; Đánh giá độ chính xác các kết quả đo gián tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý đo góc; Cấu tạo máy kinh vĩ; Đo góc bằng theo phương pháp đơn giản; Các nguồn sai số của máy kinh vĩ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p husc 28/11/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số