• Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 1: Đo lường và sai số

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 1: Đo lường và sai số

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 1: Đo lường và sai số cung cấp cho học viên những kiến thức về giới thiệu chung, các đại lượng cơ bản và các đại lượng dẫn xuất của hệ đo lường SI; đo đạc, sai số, chữ số có nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 2: Động học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm cơ bản; chuyển động thẳng, sự rơi; các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; các phép biến đổi vector; chuyển động trong không gian hai và ba chiều;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p husc 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm lực, 3 định luật Newton, một số lực đặc biệt, phân tích lực và phương pháp giải các bài toán tĩnh học và động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p husc 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm (Tiếp theo)

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm (Tiếp theo)

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm (Tiếp theo) cung cấp cho học viên những kiến thức về chuyển động tròn: vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm; định luật vạn vật hấp dẫn; các định luật Kepler;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 4: Các định luật bảo toàn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 4: Các định luật bảo toàn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 4: Các định luật bảo toàn cung cấp cho học viên những kiến thức về công, công suất; động năng, thế năng, cơ năng; định luật bảo toàn cơ năng; định luật bảo toàn năng lượng; động lượng, định luật bảo toàn động lượng; va chạm đàn hồi, va chạm mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   16 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn cung cấp cho học viên những kiến thức về phương trình động học với gia tốc góc không đổi; mô-men quán tính, mô-men quay; mô-men động lượng, động năng quay; định luật bảo toàn mô-men động lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p husc 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 6: Chất lưu cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm cơ bản; chất lưu - chất lỏng lí tưởng; nguyên lí Pascal; nguyên lí Archimede; phương trình Bernoulli;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p husc 28/12/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học cung cấp cho học viên những kiến thức về nhiệt độ - nguyên lý số 0, các quá trình chuyển thể, khí lí tưởng, khí thực, thuyết động học chất khí, ẩn nhiệt nóng chảy,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   16 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học (Tiếp theo)

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học (Tiếp theo)

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Nhiệt học (Tiếp theo) cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lí 1, nguyên lí 2, chu trình Carnot, phương pháp hàm nhiệt động, biến thiên entropy của hệ cô lập, quá trình chuẩn dừng ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p husc 28/12/2021 7 0

 • Phát triển dịch vụ IOT cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  Phát triển dịch vụ IOT cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  Tổng quan về internet of things; Cấu trúc hướng dịch vụ cho ứng dụng IOT; Xây dựng ứng dụng IOT. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 03/12/2021 27 0

 • Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

  Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

  Một số kiến thức cơ sở của lý thuyết tập mờ; Một số phương pháp phân cụm mờ;Ứng dụng phân cụm dữ liệu mờ cho bà toán phân loại bệnh động kinh và viêm gan. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 03/12/2021 23 0

 • Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến trong mạng SDN

  Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến trong mạng SDN

  Tổng quan về mạng SDN; Giao thức Openflow và kỹ thuật định tuyến trên SDN; Cài đặt, thiết lập mô hình mạng SDN. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 03/12/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số