• Ebook Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Văn hóa và văn hóa phương Đông, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, nhận thức về bản chất vũ trụ - triết lý âm dương và vai trò của nó trong văn hóa truyền thống Phương Đông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p husc 29/06/2020 85 1

 • Ebook Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 2 cuốn sách "Nguồn gốc của văn hóa truyền thống Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức về văn hóa ngoại lai và văn hóa ứng xử của người việt xưa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p husc 29/06/2020 73 1

 • Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 1

  Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiên cứu xã hội - Đặc điểm và loại hình, các bước đi trong nghiên cứu xã hội, kỹ thuật xây dựng bảng câu hỏi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p husc 29/06/2020 92 1

 • Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Ebook Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát, nghiên cứu tư liệu và phân tích nội dung, thử nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p husc 29/06/2020 72 1

 • Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nội dung giáo trình được chia thành 6 chương, ở phần 1 sách gồm 3 chương đầu trình bày về: Sự hình thành và phát triển; cách tiếp cận và các trường phái chính, quá trình đô thị hóa. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và nhanh chóng của đất nước, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở nước ta sẽ còn trải qua nhiều biến...

   66 p husc 31/03/2020 133 1

 • Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Giáo trình Xã hội học đô thị: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 3 chương còn lại với nội dung: Chương 4. Cơ cấu xã hội và lối sống của cộng đồng dân cư đô thị; chương 5. Xã hội học và vấn đề nhà ở đô thị; chương 6. Xã hội học đô thị và quy hoạch. Hy vọng rằng, cuốn “Xã hội học đô thị” sẽ cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành có liên quan một tài...

   98 p husc 31/03/2020 102 1

 • Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 12 chương còn lại: Tình cảm của tôn giáo, sùng bái tôn giáo, nhân cách tôn giáo, tổ chức xã hội tôn giáo, tôn giáo và xã hội, tôn giáo và sự phân tầng xã hội... Ở phần 2 sách chủ yếu tập trung vào tìm hiểu những khía cạnh xã hội của một vấn đề rộng lớn và phức tạp như tôn giáo, là một công việc rất...

   265 p husc 31/03/2020 109 2

 • Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học tôn giáo: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy xã hội học và những độc giả quan tâm tới xã hội học tôn giáo một số kiến thức cơ bản nhất về tính xã hội, niềm tin, lối sống và sự biến đổi tôn giáo... Sách gồm 23 chương bài học, ở phần 1 sách gồm 11 chương...

   146 p husc 31/03/2020 101 3

 • Ebook Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội: Phần 2

  Ebook Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội: Phần 2

  Nội dung phần 2 sách gồm chương 3 và chương 4: Cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa Hà Nội; chương 4. Quan hệ giữa nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm và một số biện pháp tăng cường nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm cho người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.

   80 p husc 31/03/2020 129 1

 • Ebook Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội: Phần 1

  Ebook Nhu cầu và cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội: Phần 1

  Mục đích nghiên cứu này là: Chỉ ra thực trạng NCVL, CHVL của người nông dân và các yếu tố ảnh hưởng tới NCVL, CHVL của người nông dân tại các vùng DTH ở Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tâm lý - xã hội giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra được các chính sách phù hợp góp phần thoả mãn NCVL, CHVL nhằm ổn định...

   70 p husc 31/03/2020 94 2

 • Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước: Phần 2

  Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

   64 p husc 31/03/2020 92 1

 • Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam: Phần 1

  Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam: Phần 1

  Nhằm góp phần làm sáng tỏ trên cơ sở khoa học những yếu tố khách quan và chủ quan tác động tới sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, cũng như đánh giá đúng thực trạng và đưa ra những dự báo khoa học về xu hướng phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tài liệu Sự nghiệp công nghiệp hóa...

   195 p husc 31/03/2020 106 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số