• Xã hội học văn hóa: Phần 1

  Xã hội học văn hóa: Phần 1

  Văn hóa trong xã hội học được chia thành 10 chương với 7 chủ đề nội dung, riêng phần 1 của tài liệu gồm 5 chương đầu ứng với 4 nội dung chính: Nội dung thứ nhất (đồng thời là chương I): Trình bày một số vấn đề có ý nghĩa bản thể luận của văn hoá nhằm chuẩn bị cho việc tìm hiểu văn hoá từ góc nhìn Xã hội học. Nội dung thứ 2 (gồm các...

   165 p husc 30/11/2019 116 2

 • Xã hội học văn hóa: Phần 2

  Xã hội học văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Văn hóa trong xã hội học trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Nội dung thứ 5 (các chương VII và VIII): Tập trung thảo luận về tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hoá cũng như mối liên hệ liên văn hoá và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hoá. Nội dung thứ...

   141 p husc 30/11/2019 146 2

 • Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình: Phần 1 trình bày các nội dung về con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách, sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, gia đình Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc...

   108 p husc 30/11/2019 164 1

 • Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Xây dựng nhân cách con người Việt Nam và các vai trò của gia đình sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong sự đổi mới của đất nước hiện nay, sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. Sự hỗ trợ của nhà...

   184 p husc 30/11/2019 145 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1

  Nội dung Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học, các khái niệm cơ bản của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 30/11/2019 145 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương - Phần 2 giới thiệu đến các bạn nội dung về: Xã hội hóa, xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn, xã hội học gia đình, xã hội học tội phạm và xã hội học pháp...

   150 p husc 30/11/2019 144 1

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 1

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 1

  Xã hội học nhận thức và khảo luận về sự kiến tạo xã hội thực tại được viết bởi hai tác giả P.Berger và T.Luckmann, phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm các nội dung như: một lý thuyết về xã hội theo lối tiếp cận hiện tượng học của P.Berger và T.Luckmann; những điểm độc đáo của công trình; những đặc trưng của thực tại đời sống...

   111 p husc 30/11/2019 103 1

 • Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 2

  Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về Xã hội học nhận thức - Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học nhận thức và khảo luận về sự kiến tạo xã hội thực tại sẽ tiếp tục với các nội dung về: những nền tảng của sự nhận thức trong đời sống thường nhật; xã hội xét như là thực tại khách quan; cách tổ chức xã hội nhằm bảo tồn vũ trụ, nội tâm hóa thực tại; nội tâm hóa và cấu trúc xã...

   224 p husc 30/11/2019 148 1

 • Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê Đê

  Xã hội hóa vai trò giới trong gia đình dân tộc Cờ Lao và dân tộc Ê Đê

  Bài viết tìm hiểu cách thức các gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện việc xã hội hóa vai trò giới cho trẻ em trong gia đình. Đồng thời, phân tích phương pháp xã hội hóa vai trò giới trong gia đình DTTS, qua lựa chọn 2 dân tộc là Ê Đê (với đặc trưng chế độ mẫu hệ) và Cờ Lao (với đặc trưng chế độ phụ hệ), nhằm tìm hiểu sự khác biệt...

   5 p husc 30/11/2019 105 1

 • Hỗ trợ việc làm cho người Khmer đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương

  Hỗ trợ việc làm cho người Khmer đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương

  Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc làm của lao động Khmer ở Bình Dương chủ yếu là những công việc giản đơn khi đa phần không được đào tạo nghề và có trình độ học vấn còn hạn chế. Để có được việc làm, có thu nhập, họ thường dựa vào mối quan hệ thân tộc và đồng hương. Chính vì thế, trong các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người...

   5 p husc 30/11/2019 103 1

 • Thách thức đối với sự phát triển làng xã Việt Nam hiện nay

  Thách thức đối với sự phát triển làng xã Việt Nam hiện nay

  Trong lịch sử Việt Nam, làng xã đóng vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước. Việt Nam là một nước nông nghiệp, làng xã là xã hội thu nhỏ của đất nước. Làng xã chứa đựng nhiều tinh hoa của đất nước và con người Việt Nam.

   6 p husc 30/11/2019 94 1

 • Tác động của khoa học công nghệ đến chức năng gia đình hiện nay

  Tác động của khoa học công nghệ đến chức năng gia đình hiện nay

  Bài viết này đề cập đến tác động tích cực của khoa học công nghệ đến gia đình, tập trung vào các giai đoạn và chức năng cơ bản của gia đình: Hôn nhân, sinh sản, kinh tế, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tình cảm.

   8 p husc 30/11/2019 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số