• Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khó...

   72 p husc 21/04/2022 7 0

 • Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Ebook Xóa đói giảm nghèo bằng phát huy nội lực của các tổ chức công đồng: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cho cán bộ cấphuyện, xã những kiến thức cơ bản về vai trò, cách thức tổchức và phát triển cộng đồng góp phần thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   88 p husc 21/04/2022 7 0

 • Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 1

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho độc giả các kiến thức, thông tin về bạo lực giới, khai thác ở 4 hình thức bạo lực giới phổ biến trong cộng đồng là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   63 p husc 21/04/2022 10 1

 • Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Ebook Bạo lực giới và cách ứng phó: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên quyền, có đáp ứng giới; quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   49 p husc 21/04/2022 9 1

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 1

  Giáo trình An sinh xã hội gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về an sinh xã hội, chương 2 - bảo hiểm xã hội, chương 3 - cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p husc 29/03/2022 11 0

 • Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2

  Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 gồm có 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 4 - ưu đãi xã hội, chương 5 - quỹ dự phòng và chương trình xóa đói giảm nghèo, chương 6 - bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, chương 7 - nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, chương 8 - quản lí nhà nước về an sinh xã hội. Mời các...

   128 p husc 29/03/2022 10 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 gồm có 5 chương như sau: Chương 1 đối tượng, cơ cấu, chức năng của xã hội học; chương 2 sơ lược lịch sử và lý thuyết xã hội học; chương 3 phương pháp nghiên cứu xã hội học; chương 4 hành động xã hội, tương tác xã hội, quan hệ xã hội; chương 5 cấu trúc xã hội và một số thuật ngữ liên quan. Mời...

   81 p husc 29/03/2022 8 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 quyền lực, bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội; chương 7 lệch chuẩn, tuân thủ và kiểm soát xã hội; chương 8 văn hóa; chương 9 xã hội hóa; chương 10 biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p husc 29/03/2022 10 0

 • Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

  Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

  Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi là một môn học rất cần thiết cho sinh viên một số ngành của Trường Đại học Lâm nghiệp vì môn học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và phương pháp khi tiếp cận, đào tạo với cơ sở, người dân và cộng đồng, có thể hỗ trợ cộng đồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...

   108 p husc 10/02/2022 15 1

 • Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người học, đặc biệt là sinh viên ngành Khuyến nông những lý luận và khái niệm cơ bản về cộng đồng, các phương pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng và các kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức và nâng cao năng lực cho người dân trong các cộng đồng đặc biệt là...

   112 p husc 10/02/2022 15 0

 • Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 1

  Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 1

  Cuốn sách "Nghi thức và lễ tân đối ngoại" sẽ là cẩm nang cho các sinh viên học ngành đối ngoại cũng như cho các cơ quan hoạt động đối ngoại ở Trung ương và các địa phương cũng như trong ngành du lịch phát triển mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới hiện nay. Cuốn sách còn cung cấp các kiến thức cho sinh viên về lễ tân, lễ tân đối ngoại, cách xếp...

   107 p husc 30/10/2021 44 0

 • Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 2

  Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 2

  Ebook Nghi thức và lễ tân đối ngoại: Phần 2 cung cấp cho người đọc những nội dung như: Các loại công hàm ngoại giao, tổ chức một buổi lễ tặng huân chương, tổ chức quốc tang, cách nói chuyện bằng điện thoại, chiêu đãi và các hình thức chiêu đãi, hội đàm, tổ chức lễ ký văn kiện, những điều kiện của một cán bộ lễ tân,... Mời các bạn...

   94 p husc 30/10/2021 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số