• Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" được biên soạn để giúp các sinh viên, các cán bộ nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về các hệ thống điện tử số hiện đại, làm cơ sở cho việc làm chủ và có thể sáng tạo ra các hệ thống điện tử số mới. Sách được viết dựa trên đề cương môn học Kỹ thuật số đã được thông qua và thống nhất trong cả...

   258 p husc 28/12/2021 18 1

 • Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" trình bày về các hệ thống số và mạch. Phần này đề cập đến các ôtômat không có nhớ và ôtômat có nhớ, các mạch điện của hệ thống điện tử số, trong đó đi sâu vào 2 bài toán chính là: Bài toán phân tích hệ thống số và bài toán tổng hợp hệ thống số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   168 p husc 28/12/2021 17 1

 • Giáo trình Đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Giáo trình Đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Giáo trình Đại số đại cương bao gồm những kiến thức rất cơ bản về các cấu trúc đại số. Các cấu trúc đại số cơ bản được trình bày như: Nhóm, Vành, Trường, Vành đai thức, Môđun và Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   83 p husc 28/12/2021 9 1

 • Giáo trình Đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Giáo trình Đại số đại cương: Phần 2 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Đại số đại cương là học phần đại số trừu tượng đầu tiên trong chương trình chuyên ngành của sinh viên Toán-Tin học, là học phần cơ sở giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với những ký hiệu và tính toán hình thức. Tham khảo tiếp phần 2 để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   73 p husc 28/12/2021 8 1

 • Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 1

  Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 1

  Ebook "Khối đa diện và thể tích khôi đa diện" do ThS. Nguyễn Hoàng Việt biên soạn nhằm cung cấp cho bạn các dạng toán về đa dạng và thể tích khối đa diện. Nội dung chính của ebook gồm có 2 phần. Phần 1 gồm có: khái niệm về khối đa diện; khối đa diện lồi và khối đa diện đều và thể tích khối chóp. Mời các bạn tham khảo!

   85 p husc 28/12/2021 6 1

 • Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 2

  Ebook Khối đa diện và thể tích khôi đa diện: Phần 2

  Ebook "Khối đa diện và thể tích khôi đa diện" do ThS. Nguyễn Hoàng Việt biên soạn nhằm cung cấp cho bạn các dạng toán về đa dạng và thể tích khối đa diện. Nội dung chính của ebook gồm có 2 phần. Phần 2 gồm có: thể tích khối lăng trụ; phân chia khối đa diện, tỉ số thể tích và một số đề ôn tập. Mời các bạn tham khảo!

   65 p husc 28/12/2021 5 1

 • Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 1

  Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 1

  Ebook "Tuyển tập phương trình đại số hay và khó" cung cấp cho các bạn những kiến thức về: Phương trình đại số cơ bản; Phương pháp lượng giác hóa; Ứng dụng số phức giải hệ phương trình và Phương pháp hàm số. Mời các bạn tham khảo!

   233 p husc 28/12/2021 6 1

 • Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 2

  Ebook Tuyển tập phương trình đại số hay và khó: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Tuyển tập phương trình đại số hay và khó" được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp bất đẳng thức và hệ phương trình nhiều ẩn. Đây là tài liệu được tổng hợp với những ai muốn tăng khả năng tư duy giải toán của mình. Mời các bạn tham khảo!

   320 p husc 28/12/2021 7 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về logic; sự tương đương các mệnh đề; vị từ và lượng từ; các phép suy diễn; chuẩn tắc hội, chuẩn tắc tuyển; các phương pháp chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   80 p husc 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về hàm; đồ thị của hàm; độ tăng của hàm; độ tăng của tổ hợp các hàm; thuật toán, độ phức tạp của thuật toán; khái niệm Big-Omega và Big-Theta; thuật toán tìm kiếm tuyến tính; thuật toán sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   42 p husc 28/12/2021 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về phép quy nạp và đệ quy; quy nạp toán học; đệ quy; định nghĩa đệ quy của hàm; các tập hợp được định nghĩa đệ quy; các thuật toán đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về đếm các phần tử; cơ sở của phép đếm; nguyên lý chuồng chim bồ câu; nguyên lí Dirichlet tổng quát; chỉnh hợp và tổ hợp; các hệ số nhị thức; chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng; sinh các hoán vị và tổ hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   49 p husc 28/12/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số