• Ebook Đại số đồng điều: Phần 2

  Ebook Đại số đồng điều: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đại số đồng điều" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phức và đồng điều, dãy đồng điều khớp, đồng điều kỳ dị, các hàm tử TORn và EXTn, hàm tử xoắn, hàm tử mở rộng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p husc 30/07/2020 9 0

 • Ebook Đại số đồng điều: Phần 1

  Ebook Đại số đồng điều: Phần 1

  Đại số đồng điều: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phạm trù môđun, tổng trực tiếp và tích trực tiếp, môđun tự do, các hàm tử Hom và TenXơ, môđun xạ ảnh, môđun nội xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   146 p husc 30/07/2020 10 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.

   112 p husc 29/06/2020 11 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức 2 chương đầu tiên bao gồm: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, lý thuyết phục vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p husc 29/06/2020 10 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p husc 29/06/2020 15 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Chương 1 - Giới hạn và liên tục (tiếp theo). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới hạn của hàm số (Hàm số, giới hạn của hàm số, vô cùng bé, vô cùng lớn). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p husc 29/06/2020 11 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 29/06/2020 11 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p husc 29/06/2020 12 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   53 p husc 29/06/2020 8 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   40 p husc 29/06/2020 9 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.2: Tích phân suy rộng

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.2: Tích phân suy rộng

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   62 p husc 29/06/2020 12 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p husc 29/06/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số