• Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2

  Nội dung tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A2 gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Phép tính vi phân hàm nhiều biến; tích phân hàm số nhiều biến số và ứng dụng; tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng; phương trình vi phân cấp I, II và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   105 p husc 29/10/2021 23 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1

  Tài liệu giảng dạy môn Toán cao cấp A1 được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân hàm một biến, tích phân hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, ma trận, định thức và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   136 p husc 29/10/2021 30 1

 • Giáo trình môn Toán cao cấp

  Giáo trình môn Toán cao cấp

  Cuốn sách Toán cao cấp này được chúng tôi biên soạn nhằm mục đích cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên Cao đẳng nghề của khoa Cơ khí. Nội dung giáo trình gồm có: Ma trận – Định thức và hệ phương trình tuyến tính, Phép tính vi phân và tích phân, Phương trình vi phân. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   175 p husc 29/10/2021 29 1

 • Bài tập Xác suất thống kê (Dành cho sinh viên ĐH chính quy)

  Bài tập Xác suất thống kê (Dành cho sinh viên ĐH chính quy)

  Bài tập Xác suất thống kê (Dành cho sinh viên ĐH chính quy) cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng; các khái niệm cơ bản của thống kê toán học.

   41 p husc 30/09/2021 30 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 2: Cây cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và tính chất; Cây khung ngắn nhất; Cây có gốc; Phép duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p husc 29/09/2021 17 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa hàm sinh; Hệ số hàm sinh; Phân hoạch; Hàm sinh mũ; Phương pháp tổng; Bài toán đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p husc 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 3: Các bài toán về đường đi cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm đường đi ngắn nhất; Đồ thị Euler; Đồ thị Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p husc 29/09/2021 23 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 4: Tổ hợp cơ bản

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 4: Tổ hợp cơ bản

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 4: Tổ hợp cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguyên lý đếm cơ bản; Tổ hợp; Tổ hợp lặp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p husc 29/09/2021 16 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 6: Nguyên lý bù trừ cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp sơ đồ Ven; Nguyên lý bù trừ; Đa thức quân xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   305 p husc 29/09/2021 19 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 1: Đại cương về đồ thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các khái niệm cơ bản; Biểu diễn đồ thị; Đẳng cấu đồ thị; Đường đi, chu trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p husc 29/09/2021 17 0

 • Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 7: Số đếm nâng cao

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 7: Số đếm nâng cao

  Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 7: Số đếm nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Số Catalan; Số Stirling loại hai; Số Bell. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p husc 29/09/2021 29 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy tắc cộng; Quy tắc nhân; Phép thử và sự kiện; Quan hệ và phép toán của các sự kiện; Xác suất của một sự kiện; Định nghĩa xác suất theo cổ điển; Định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học;...Mời các bạn cùng tham...

   32 p husc 29/09/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số