• Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu - TS. Hoàng Quang Tuyến

  Bài giảng Toán tối ưu do TS. Hoàng Quang Tuyến biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về giải tích lồi; Điều kiện tối ưu; Phương pháp có thể và phương pháp tuyến tính hóa; Phương pháp hàm phạt điểm trong, điểm ngoài; Tối ưu đa mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập hợp - Logic - Ánh xạ - Số phức; Ma trận - Định thức - Hệ phương trình; Không gian véctơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đại số tuyến tính: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ánh xạ tuyến tính; Dạng toàn phương, không gian Euclide. Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về chuỗi số; Chuỗi số dương; Phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược; Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số một biến số; Tích phân; hàm số nhiều biến số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p husc 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II - TS. Bùi Xuân Diệu (2019)

  Bài giảng Giải tích II gồm có các nội dung lý thuyết về: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   207 p husc 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p husc 28/11/2021 1 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Đại số tuyến tính

  Tài liệu giảng dạy môn Đại số tuyến tính

  Tài liệu giảng dạy môn Đại số tuyến tính được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính, định thức, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, các dạng chính tắc của ma trận, không gian Euclide, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   88 p husc 29/10/2021 21 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Ngành Công nghệ Hóa học)

  Tài liệu giảng dạy môn Vật lý đại cương (Ngành Công nghệ Hóa học)

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 10 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, định luật bảo toàn năng lượng, khí lý tưởng, những nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, điện trường tĩnh điện, vật dẫn, dòng điện không đổi, từ trường tĩnh, giao thoa và nhiễu xạ ánh...

   113 p husc 29/10/2021 8 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến, tích phân của hàm một biến số, lý thuyết chuỗi, đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   114 p husc 29/10/2021 9 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2

  Tài liệu giảng dạy môn Vi tích phân A2 được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   114 p husc 29/10/2021 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số