• Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Hình học xạ ảnh" được biên soạn gồm 200 bài tập chọn lọc về Hình học xạ ảnh theo chương trình hiện hành của các trường Đại học sư phạm. Ngoài các bài tập, nội dung cuốn sách cũng tóm tắt một số kiến thức lý thuyết quan trọng và hướng dẫn cách giải một cách ngắn gọn và rõ ràng. Sách được chia thành 2 phần, mời...

   93 p husc 28/06/2022 0 0

 • Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2

  Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2 là phần hướng dẫn cách giải các bài tập về không gian xạ ảnh, tọa độ xạ ảnh, phương trình của m-phẳng, tỷ số kép, nguyên tắc đối ngẫu, ánh xạ xạ ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   118 p husc 28/06/2022 0 0

 • Giáo trình Cơ sở số học: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở số học: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích đào tạo giáo viên dạy môn Toán ở trường Trung học cơ sở. Giáo trình bao gồm các kiến thức lý thuyết về liên phân số, số học, số nguyên, số phức, số tự nhiên,... Ở mỗi chương lý thuyết đều có những bài tập thiết thực nhằm giúp sinh viên rèn luyện và sáng tạo trong học tập cũng như giảng dạy....

   94 p husc 28/06/2022 5 0

 • Giáo trình Cơ sở số học: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở số học: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở số học: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức về số hữu tỉ, số thực, số phức, liên phân số. Cuối giáo trình còn có hướng dẫn giải bài tập, bảng chỉ dẫn thuật ngữ và danh sách tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng đón đọc.

   111 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 1

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 5 chương như sau: Chương 1 giải bài toán như thế nào, chương 2 các tập hợp số, chương 3 đa thức - phân thức hữu tỉ - biến đổi hữu tỉ, chương 4 căn số và biến đổi vô tỉ, chương 5 hàm số và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   235 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2

  Giáo trình Đại số sơ cấp và thực hành giải toán: Phần 2 gồm có 2 chương với những nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 5 phương trình và hệ phương trình, chương 6 bất đẳng thức và bất phương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   190 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Đại số (Dành cho hệ đại học ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin) - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Đại số (Dành cho hệ đại học ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin) - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Đại số gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; Không gian véc tơ; Ma trận; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p husc 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc - TS. Trần Ngọc Việt

  Bài giảng Toán rời rạc - PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc - TS. Trần Ngọc Việt

  Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở lôgic; các phương pháp chứng minh- tập hợp; ánh xạ - quy nạp Toán học; phép đếm; quan hệ; đại số Bool;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p husc 28/06/2022 1 0

 • Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị

  Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị

  Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đô thị gồm 11 chương, nội dung không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các vấn đề cơ bản của toán rời rạc và các giải thuật cũng như tính ứng dụng của môn học. Tiêu biểu là các nội dung về cơ sở logic, quan hệ hai ngôi, đại số bool - hàm bool, lý thuyết đô thị, biểu diễn đồ thị trên...

   226 p husc 28/06/2022 1 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Bành Thị Hồng và Bùi Hùng Vương, Nguyễn Huế Tiên

  Bài giảng Xác suất thống kê - Bành Thị Hồng và Bùi Hùng Vương, Nguyễn Huế Tiên

  Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên; Lý thuyết mẫu; Ước lượng cho một tham số thống kê; Kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   104 p husc 28/06/2022 0 0

 • Thực hành Toán rời rạc (Tài liệu phục vụ sinh viên ngành Khoa học dữ liệu)

  Thực hành Toán rời rạc (Tài liệu phục vụ sinh viên ngành Khoa học dữ liệu)

  Thực hành Toán rời rạc (Tài liệu phục vụ sinh viên ngành Khoa học dữ liệu) gồm các nội dung chính như sau: cơ sở logic và tập hợp; ánh xạ và quy nạp toán học; phép đếm: về các nguyên lý; phép đếm – hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; quan hệ trong tập hợp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p husc 28/06/2022 0 0

 • Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học giải bài toán - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học giải bài toán - Tăng Minh Dũng

  Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học giải bài toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Bài toán; Dạy học giải bài toán; Dạng toán - Phương pháp - Căn cứ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p husc 28/06/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số