• Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức - Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức - Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Olympic sinh viên môn Đại số: Định thức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận và ánh xạ tuyến tính, đa thức gồm có 6 chương với những nội dung kiến thức về: Ma trận - định thức; không gian véctơ - ánh xạ tuyến tính; dạng chính tắc của ma trận và toán tử tuyến tính; các ma trận có dạng đặc biệt; các bất đẳng thức ma trận; đa...

   64 p husc 21/04/2022 8 1

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

  Tập Bài giảng Quy hoạch tuyến tính gồm 3 chương được trình bày như sau: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Bài toán Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Bài toán vận tải. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   151 p husc 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

  Bài giảng Toán rời rạc - ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

  Bài giảng Toán rời rạc do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh biên soạn gồm 6 chương, với các nội dung chính như sau: Bài toán đếm; Các khái niệm cơ bản về đồ thị; Đồ thi euler, hamilton, đồ thị phân đôi, đồ thị phẳng; Cây và một số ứng dụng của cây; Một số bài toán tối ưu trên đồ thị; Đại cương về toán logic.

   113 p husc 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê

  Bài giảng Xác suất thống kê

  Bài giảng Xác suất thống kê Đại cương về Giải tích tổ hợp; Đại cương về Xác suất; Biến ngẫu nhiên; Một số phân phối xác suất quan trọng; Lý thuyết mẫu và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p husc 21/04/2022 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1 có nội dung bao gồm các khái niệm nền tảng của toán học như: Giới hạn của hàm số; Hàm số liên tục; Phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến; Hàm số nhiều biến số; Ứng dụng phép tính vi phân vào hình học. Đây là phần kiến thức toán học cần thiết cho sinh các ngành: Kinh tế, Kỹ thuật,...của các trường Đại học.

   181 p husc 21/04/2022 8 0

 • Bài giảng Giải tích 2

  Bài giảng Giải tích 2

  Giải tích 2 là phần kiến thức toán học tiếp nối chương trình Giải tích 1 dành cho sinh viên đại học năm thứ nhất ngành Kinh tế và Kỹ thuật. Nội dung gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích phân bội; Tích phân đường và tích phân mặt; Chuỗi số và chuỗi hàm; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p husc 21/04/2022 6 0

 • Bài giảng Lịch sử Toán học

  Bài giảng Lịch sử Toán học

  Nội dung của bài giảng gồm 6 chương: Bộ môn lịch sử toán; Sự phát sinh toán học; Toán học sơ cấp; Toán học cao cấp cổ điển; Toán học hiện đại; Vài nét về toán học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p husc 21/04/2022 6 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất là các khái niệm và quy tắc suy diễn xác suất cũng như về biến ngẫu nhiên và các phân phối xác suất thông dụng (một và hai chiều); các khái niệm cơ bản của thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý các bài toán thống kê về ước lượng, kiểm...

   50 p husc 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý

  Bài giảng Xác suất thống kê gồm có 5 chương như sau: Chương 1: sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất, chương 2: biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, chương 3: biến ngẫu nhiên nhiều chiều, chương 4: thống kê - ước lượng tham số, chương 5: kiểm định giả thuyết.

   115 p husc 21/04/2022 5 0

 • Bài giảng Phương trình vi phân - TS. Phan Đức Tuấn

  Bài giảng Phương trình vi phân - TS. Phan Đức Tuấn

  Bài giảng Phương trình vi phân do TS. Phan Đức Tuấn biên soạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình vi phân cấp 1; Phương trình vi phân cấp 2; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2; Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ hằng số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   262 p husc 21/04/2022 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phép toán trên các ma trận; Định thức; Ma trận khả nghịch; Hạng của ma trận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p husc 21/04/2022 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Nguyên

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích vô hướng của hai véctơ. Các khái niệm liên quan; Bù vuông góc của không gian con; Quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p husc 21/04/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số