• Nghiên cứu khu hệ Ếch nhái, Bò sát các tỉnh phía tây Miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh)

  Nghiên cứu khu hệ Ếch nhái, Bò sát các tỉnh phía tây Miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh)

  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài Ếch Nhái, Bò Sát thu được mẫu, qua đó bổ sung thêm tư liệu cho môn Ếch Nhái, Bò Sát học nước ta và góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các biện pháp khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên này ở khu vực các tỉnh phía tây miền đông Nam Bộ. Ghi chú: Tài...

   4 p husc 06/05/2015 245 1

 • Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1993 - 2012).

  Trình bày và phân tích những nội dung chủ yếu trong quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quân sự và kinh tế giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ giai đoạn 1993 - 2012. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   9 p husc 07/06/2017 244 3

 • Thế giới nghệ thuật Chế Lan Viên

  Thế giới nghệ thuật Chế Lan Viên

  Nghiên cứu quan niệm về nghệ thuật của Chế Lan Viên; tính triết lý trong thơ Chế Lan Viên; không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật và phương thức biểu hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 11/05/2015 242 2

 • Những đặc trưng của hò Trị Thiên

  Những đặc trưng của hò Trị Thiên

  Tìm hiểu Bối cảnh địa lý, lịch sử văn hóa vùng; đặc trưng loại hình văn hóa Trị Thiên; đặc trưng về nội dung, nghệ thuật của hò Trị Thiên thông qua các làn điệu, lời ca, diễn xướng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 11/05/2015 241 1

 • Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975).

  Tập trung vào các phương diện thuộc về nghệ thuật, thủ pháp, thi pháp của tùy bút ở đô thị miền Nam. Một số yếu tố như kết cấu, dung lượng, ngôn ngữ và giọng điệu của thể loại tùy bút sẽ được khảo sát một cách chi tiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   8 p husc 07/06/2017 240 1

 • Quan xưởng ở kinh đô Huế từ 1802 đến 1884

  Quan xưởng ở kinh đô Huế từ 1802 đến 1884

  Trình bày nội dung ở các chương mục: Bối cảnh lịch sử của Quan xưởng ở Kinh Đô Huế; tổ chức và quản lý Quan xưởng ở Kinh Đô Huế của Triều Nguyễn; hoạt động của các Quan xưởng lớn ở Kinh Đô Huế; một số đặc điểm và vai trò của Quan xưởng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543....

   18 p husc 05/05/2015 238 1

 • Tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử sự hiện diện ở Việt Nam

  Tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử sự hiện diện ở Việt Nam

  Nghiên cứu sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh; triết học của chủ nghĩa hiện sinh; sự xuất hiện của chủ nghĩa hiện sinh ở Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 08/05/2015 236 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của gốm áp điện hệ PbTiO3PHA La, Mn

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của gốm áp điện hệ PbTiO3PHA La, Mn

  Tìm hiểu lý thuyết nhiệt học làm cơ sở để giải thích các hiện tượng vật lý xảy ra trong vật liệu gốm sắt điện, áp điện. Nghiên cứu quy trình công nghệ chết tạo vật liệu gốm. Sử dụng các phương pháp phân tích hiện đại để đánh giá vật liệu, trên cơ sở đó tìm giải pháp nâng cao chất lượng gốm được chế tạo... Ghi chú: Tài liệu...

   8 p husc 11/05/2015 236 1

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở một số cao su và blend của chúng với ống nano cacbon

  Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở một số cao su và blend của chúng với ống nano cacbon

  Luận án đánh giá được khả năng gia cường của CNT trong nền cao su và cao su blend, chế tạo ra được vật liệu cao su nanocompozit có tính chất cơ học cao, bền dung môi và có độ dẫn điện phù hợp. Luận án đã sử dụng phương pháp trộn hợp ướt để phân tán khoảng 4%CNT hoặc với 3%CNT biến tính trong hệ CSTN/NBR; CNT- PVC tương hợp tốt với NBR do vậy...

   154 p husc 24/06/2016 234 4

 • Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu biến động và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu biến động và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

  Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá biến động sử dụng đất và xác định ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến động sử dụng đất huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh; đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

   198 p husc 24/06/2016 233 5

 • Luận án Tiến sĩ: Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

  Luận án Tiến sĩ: Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

  Mục đích chính của luận án là phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, từ đó rút ra một số kinh 3 nghiệm cho các đảng cộng sản và kiến nghị một số biện pháp tăng cường phối hợp giữa Đảng CSVN với các đảng này.

   177 p husc 24/06/2016 232 4

 • Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và vai trò chỉ thị môi trường của ba bộ côn trùng ở nước (bộ phù du, bộ cánh úp và bộ cánh lông) vùng Bạch Mã - Hải Vân

  Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và vai trò chỉ thị môi trường của ba bộ côn trùng ở nước (bộ phù du, bộ cánh úp và bộ cánh lông) vùng Bạch Mã - Hải Vân

  Nghiên cứu đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở vùng Bạch Mã - Hải Vân; Đặc điểm cấu trúc, tính đặc trưng khu hệ côn trùng ở nước vùng Bạch Mã - Hải Vân; Phân tích đặc điểm phân bố theo từng nhóm sinh cảnh, so sánh tính đa dạng thành phần loài côn trùng giữa các điểm thu mẫu ở vùng Bạch Mã - Hải Vân; Phân tích...

   11 p husc 06/05/2015 230 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số