Tuyển tập tác phẩm văn học hay

Nếu bạn có đam mê về thơ, kịch nói riêng cũng như các tác phẩm văn học nói chung thì xin mời bạn đến với Tuyển tập tác phẩm văn học hay sau đây. Tuyển tập này lựa chọn một số tài liệu văn học hay như: Tuyển tập tác phẩm William Shakespeare, Tây sương ký, thơ Đỗ Phủ, điển tích trong Truyện Kiều,... Đồng thời, trong tuyển tập này cũng giới thiệu đến quý bạn đọc một số tài liệu bàn luận về thi pháp và các vấn đề ngôn ngữ trong văn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.