Bộ sưu tập tài liệu Toán học hay

Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, đây là môn học về "hình và số". Bộ sưu tập tài liệu Toán học này tập hợp những tài liệu hay về toán học như toán tích phân, đại số tuyến tính, bất đẳng thức trong toán học, toán vi phân, toán xác suất và thống kê, toán cao cấp,... Đây là bộ sưu tập hữu ích dành cho sinh viên, giảng viên chuyên ngành Toán học tham khảo làm tài liệu học tập, giảng dạy.