• Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá biến động lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội từ đầu thế kỷ 20 đến nay

  Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá biến động lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội từ đầu thế kỷ 20 đến nay

  Luận văn nhằm mục tiêu đánh giá sự biến động của dòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội trong mối liên quan đến bối cảnh địa chất và hoạt động nhân sinh; đề ra các giải pháp định hướng sử dụng hợp lý đoạn sông gắn với phòng tránh xói lở và ùn tắc giao thông thủy.

   68 p husc 31/05/2021 60 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá biến động lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội từ đầu thế kỷ 20 đến nay

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá biến động lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội từ đầu thế kỷ 20 đến nay

  Luận văn nhằm mục tiêu đánh giá sự biến động của dòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội trong mối liên quan đến bối cảnh địa chất và hoạt động nhân sinh; đề ra các giải pháp định hướng sử dụng hợp lý đoạn sông gắn với phòng tránh xói lở và ùn tắc giao thông thủy. Sau đây là tóm tắt của luận văn.

   30 p husc 31/05/2021 26 0

 • Tìm hiểu việc thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu không gian từ mức khái niệm.

  Tìm hiểu việc thiết kế một mô hình cơ sở dữ liệu không gian từ mức khái niệm.

  trình bày mô hình hóa dữ liệu không gian bao gồm mô hình dữ liệu không gian vector, mô hình dữ liệu raster. Tiếp đó giới thiệu về các mô hình dữ liệu không gian ở mức khái niệm bao gồm: Mô hình ER sử dụng ký pháp không gian, mô hình không gian GIS mức khái niệm, mô hình ER có yếu tố không gian mở rộng, mô hình quan hệ SER. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   15 p husc 23/09/2016 201 1

 • So sánh tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử và tư tưởng nhân nghĩa của Mặc Tử

  So sánh tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử và tư tưởng nhân nghĩa của Mặc Tử

  Phân tích nội dung tư tưởng Nhân nghĩa của Khổng Tử và Mặc Tử. Chỉ ra những điểm tương đồng và những dị biệt trong tư tưởng Nhân nghĩa của 2 nhà triết học Trung Quốc. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   10 p husc 22/05/2015 416 1

 • Đặc điểm hội thoại trong hoạt động dạy học ở trường phổ thông

  Đặc điểm hội thoại trong hoạt động dạy học ở trường phổ thông

  Tìm hiểu lý thuyết về ngữ dụng, ngữ cảnh, hành động ngôn từ, hội thoại và hoạt động dạy học ở trường phổ thông. Nghiên cứu đặc điểm của cặp thoại, hội thoại trong hoạt động dạy học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   12 p husc 15/04/2015 174 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh huyện La Grai - Gia Lai

  Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh huyện La Grai - Gia Lai

  Nghiên cứu vấn đề lý thuyết về định danh, địa danh; Thống kê., miêu tả, phân tích cứ liệu để rút ra nhận xét về nguồn gốc ngôn ngữ, cấu tạo và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo địa danh. Khái quát về sự tương tác giữa các ngôn ngữ với văn hóa, lịch sử cũng như mối quan hệ giữa địa danh Ia Grai với các địa danh tỉnh Gia Lai; Đối chiếu...

   14 p husc 03/04/2015 151 3

 • Hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

  Hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt

  Đề tài đi sâu tìm hiểu cách thức thể hiện hành động rào đón trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ, nghiên cứu đặc điểm văn hoá giao tiếp qua việc sử dụng hình thức rào đón người Việt, phân tích giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của hình thức rào đón trong giao tiếp tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   9 p husc 01/04/2015 141 1

 • 2008LENHUNGUYET1

  2008LENHUNGUYET1

  Đề tài giúp cho sinh viên chuyên và không chuyên ngữ nhìn nhận một cách toàn diện về từ " LOVE" để từ đó có cách sử dụng đúng đắn hơn; những kết quả nghiên cứu về ngữ nghĩa và cách chuyển dịch từ " LOVE" sẽ giúp cho các nhà dịch thuật nói chung và sinh viên ngành biên phiên dịch tiếng anh có thể lựa chọn từ ngữ một cách chính xác khi dịch....

   3 p husc 01/04/2015 46 1

 • Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Đề tài nghiên cứu một có hệ thống, trọn vẹn bình diện cấu trúc, ngữ nghĩa các thành ngữ tiếng Nga có yếu tố chỉ loài vật và so sánh đối chiếu các thành ngữ này với các thành ngữ tương đương trong tiếng Việt để thấy được các được trưng về ngôn ngữ - văn hoá của hai dân tộc... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   10 p husc 31/03/2015 286 1

 • Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Tìm hiểu một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười dân gian tiếng Anh (so sánh với truyện cười dân gian tiếng Việt)

  Giới thiệu một số phương tiện trên ngôn ngữ gây cười (phương tiện ngữ âm, phương tiện Từ vựng - ngữ nghĩa, phương tiện ngữ pháp...) trong truyện cười dân gian tiếng Anh; So sánh truyện cười dân gian tiếng Anh với tiếng Việt ở các hiện tượng (trùng âm, từ trái nghĩa, từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ gần âm, từ đa nghĩa, câu tỉnh...

   3 p husc 30/03/2015 151 4

 • So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt

  Tìm những nét tương đồng và khác biệt về đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của một số động từ chuyển động trong tiếng Nga và tiếng Việt, từ đó giúp việc học tập và dạy nhóm động từ biểu thị chuyển động tiếng Nga của người Việt; Làm rõ những đặc điểm về loại hình ngôn ngữ và một số nét đặc trưng về văn hóa của người Nga và...

   2 p husc 30/03/2015 181 1

 • Đặc điểm câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt

  Đặc điểm câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt

  Nghiên cứu phong cách ngôn ngữ hành chính tiếng Việt qua sự thể hiện của phong cách ngôn ngữ và câu trong tiếng Việt; Sự phân bố câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính; Những tác dụng câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính và sự chuẩn hóa câu trong phong cách ngôn ngữ hành chính. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   2 p husc 27/03/2015 136 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số