So sánh tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử và tư tưởng nhân nghĩa của Mặc Tử

Phân tích nội dung tư tưởng Nhân nghĩa của Khổng Tử và Mặc Tử. Chỉ ra những điểm tương đồng và những dị biệt trong tư tưởng Nhân nghĩa của 2 nhà triết học Trung Quốc.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447