• Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p husc 30/11/2018 51 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 10 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 10 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 10: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, kiểm định dấu về trung vị, kiểm định tổng hạng Wilcoxon cho trung vị hai mẫu độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p husc 30/11/2018 43 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 11 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 11 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 11: Hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức về hồi quy tuyến tính đơn biến và phân tích hệ tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p husc 30/11/2018 49 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 12 - Dương Thị Hương

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 12 - Dương Thị Hương

  Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 12: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, ước lượng bằng phương pháp bình phương bé nhất, dự báo trong mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định về mô hình hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p husc 30/11/2018 37 0

 • Bài giảng nhập môn Toán cao cấp

  Bài giảng nhập môn Toán cao cấp

  Bài giảng nhập môn Toán cao cấp trình bày hai nội dung lớn: Lí thuyết tập hợp, logic. Nội dung phần lí thuyết tập hợp sẽ giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, giải tích tổ hợp; xác định được mối liên hệ giữa những nội dung kiến thức này. Nội dung phần logic giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ...

   48 p husc 30/11/2018 44 0

 • Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát - Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và ô tô mát do Nguyễn Thanh Bình biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm về ngôn ngữ, văn phạm, ôtômát, Ôtômát hữu hạn, văn phạm và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ôtômát đẩy xuống, máy turing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p husc 30/10/2018 46 0

 • Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Tóm tắt bài giảng môn Lý thuyết đồ thị

  Nội dung của bài giảng trình bày về đại cương về đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Hamilton, đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất, định nghĩa và tính chất của cây, cây khung và bài toán cây khung nhỏ nhất, biểu diễn đồ thị trên máy tính, đường đi, chu trình và đồ thị liên thông, một số thuật ngữ cơ bản, định nghĩa...

   34 p husc 30/10/2018 49 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Nội dung bài 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giới thiệu chung các hệ thống số và sai số", cụ thể như: Sự cần thiết của môn học, khái niệm phương pháp số, các hệ thống số, số học số thực động, tổn thât đáng kể và sự lan truyền sai số,...

   29 p husc 30/10/2018 46 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Nghiệm của các phương trình phi tuyến". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giải phương trình f(x) = 0, các phương pháp lặp, phép lặp điểm cố định, sự hội tụ của phương pháp newton,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p husc 30/10/2018 38 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài 3 trình bày về "Ma trận và hệ phương trình tuyến tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính, hệ dạng tam giác trên và cách giải, một số định lí về nghiệm, lời giải bằng số của hệ phương trình tuyến tính ax = b,...

   44 p husc 30/10/2018 43 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 5, trình bày các nội dung sau: Phép thế giải tích, sai số L(f) – L(p), đạo hàm tại các điểm phân biệt, một số quy tắc cơ bản, các quy tắc tổng hợp, quy tắc làm tăng độ chính xác,...

   25 p husc 30/10/2018 43 0

 • Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

  Bài giảng Phương pháp số: Bài 6 do ThS. Nguyễn Thị Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phương trình vi phân (phương trình vi phân) cấp n, nghiệm của phương trình vi phân cấp n, nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp n,...

   27 p husc 30/10/2018 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số