• Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Hình học cao cấp: Phần 2 cung cấp những kiến thức về đường bậc hai trên mặt phẳng xạ ảnh và hình học tổ hợp. Qua giáo trình này, sinh viên có thể rèn luyện tư duy logic trong Hình học, phát triển trí tưởng tượng không gian và rèn luyện năng lực mở rộng, khái quát hóa và trừu tượng hóa trong Hình học.

   93 p husc 30/05/2022 26 0

 • Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Hình học cao cấp (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Hình học cao cấp cung cấp cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản được rút gọn từ chương trình Hình học cao cấp Đại học Sư phạm bao gồm: Kiến thức mở đầu về cơ sở hình học (Phương pháp tiên đề), không gian afin, không gian Ơ-clit 2, 3 chiều và không gian xạ ảnh 2 chiều. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần,...

   138 p husc 30/05/2022 27 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm) Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hóa và khái quát hóa các kiến thức Hình giải tích THPT và bổ sung kiến thức mới để làm cơ sở cho việc học các môn khác trong chương trình Cao đẳng Sư phạm như Giải tích, Đại số tuyến tính, Hình cao cấp, Vật lý....

   88 p husc 30/05/2022 16 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm): Phần 2 cung cấp các kiến thức về đường bậc hai và mặt bậc hai như: Đường bậc hai trong mặt phẳng, mặt bậc hai trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p husc 30/05/2022 15 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Toán cao cấp - Trần Thị Xuyến

  Bài giảng Toán cao cấp gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số và giới hạn; Đạo hàm; Hàm số nhiều biến số và cực trị của hàm nhiều biến; Tích phân; Phương trình vi phân; Phương trình sai phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p husc 28/02/2022 11 0

 • Giáo trình Số học - TS. Phan Đức Tuấn

  Giáo trình Số học - TS. Phan Đức Tuấn

  Giáo trình Số học gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng các tập hợp số; Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên; Số nguyên tố và ứng dụng; Lý thuyết đồng dư; Hàm số học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p husc 28/02/2022 11 0

 • Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Đức Phương

  Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Nguyễn Đức Phương

  Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu quy hoạch tuyến tính; phương pháp đơn hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng phần 1 dưới đây!

   67 p husc 28/02/2022 12 0

 • Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Đức Phương

  Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Nguyễn Đức Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng môn Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết đối ngẫu; bài toán vận tải và một số đề thi mẫu. Cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung phần 2 bài giảng.

   74 p husc 28/02/2022 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p husc 28/02/2022 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Cao Tấn Bình

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên; kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p husc 28/02/2022 12 0

 • Bài giảng Logic học - Nguyễn Đình Tùng

  Bài giảng Logic học - Nguyễn Đình Tùng

  Bài giảng Logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Phán đoán và các phép logic; tính chất của phép hội và phép tuyển; phép kéo theo; một số quy luật logic; logic vị từ; suy luận diễn dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p husc 28/02/2022 14 1

 • Giáo trình Đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Giáo trình Đại số đại cương: Phần 1 - Nguyễn Viêt Đông và Trần Ngọc Hội

  Giáo trình Đại số đại cương bao gồm những kiến thức rất cơ bản về các cấu trúc đại số. Các cấu trúc đại số cơ bản được trình bày như: Nhóm, Vành, Trường, Vành đai thức, Môđun và Đại số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây.

   83 p husc 28/12/2021 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số