• Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

    Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

    oán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm...

     115 p husc 01/10/2013 232 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số