• Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Nghiên cứu vấn đề kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, ngoại giao), xã hội (tổ chức chính quyền, đời sống dân cư, giáo dục - thi cử, văn hóa - tín ngưỡng) ở vùng Thuận Quảng (từ Quảng Bình cho đến Phú Yên) từ năm 1558 đến 1635 - bắt đầu từ thời chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Nguyên....

   3 p husc 14/01/2015 45 2

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Mục tiêu nghiên cứu chính của Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính với đề tài "Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop" do học viên Bùi Phương Thảo thực hiện nhằm tìm hiểu cấu trúc trang tài liệu (cấu trúc vật lý, logic), tìm hiểu một số kỹ thuật phân tích trang tài liệu (phân vùng, phân đoạn, top-down hay bottom-up,...), trình bày kỹ...

   68 p husc 08/11/2014 128 9

 • Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin với đề tài "Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh" do học viên Nguyễn Thị Hiếu thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bằng và trích chọn ra đối tượng của tài liệu ảnh. Kỹ thuật "Phân tích bảng - T-Recs" là nghiên cứu chính.

   74 p husc 08/11/2014 115 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số