Giá trị tiên đoán của dấu hiệu sinh học CA 125 trong ung thư buồng trứng

Khảo sát giá trị tiên doán của xét nghiệm để định lượng dấu ấn ung thư buồng trứng CA 125 trước mổ thông qua xét nghiệm sau mổ và giải phẫu bệnh lý ở bệnh nhân được chuẩn đoán có khối u buồng trứng. Nghiên cứu khả năng ác tính của khối u nhằm góp phần phát hiện, theo dõi và điều trị ung thư buồng trứng có hiệu quả hơn.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447